1ST EUROPEAN OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM LAUCH

Curious about the Officer Development Program (ODP) that was developed in collaboration between FEU and the National Fire Academy (NFA),...

BLI MED PÅ FØRJULSKAMPANJEN BRANNVESENETS JULEKALENDER!

Brannvesenets julekalender har i mange år vært en kjent, populær og effektiv førjulskampanje som retter seg mot elever på barneskolen og lærer dem...

KLP’s hjørne

Bidra med kampanje for mer direktevarsling og med å få ned antallet uønskede alarmer Fokus på oppgraderingsplikten til kravene i TEK 85....

BRANNER I PERSONBILER

I kjølvannet av den omfattende brannen i parkeringshuset på Sola lufthavn, får DSB en rekke henvendelser vedrørende brannsikkerhet i parkeringshus...

RAPPORTERING SKOLEUNDERVISNING 6. KLASSETRINNET 2019

NBLF har avtale med KLP vedr. økonomisk tilskudd til skoleundervisning 6. klassetrinnet.- Vi ber om at rapporteringen følger «linjen» altså at det...

SOLCELLE SEMINAR 22.01.20

Solcelle seminar Arendal Seminaret tar sikte på og gi oss alle økt kunnskap på solcelle området samt se dette i forhold til brann og farer forbundet...

NÅ KAN DU FINNE UT HVA BRANNVESENET DITT FAKTISK GJØR

Brannstatistikk.no er en ny tjeneste fra DSB som gir deg oversikt over alle utrykningene til brann- og redningstjenesten i Norge.-...

MENN TOPPER BRANNSTATISTIKKEN

Siden år 2000 har 1079 personer omkommet i brann i Norge, men aldri før har kjønnsfordelingen vært så skjev som nå. Nå starter brannsesongen igjen.-...

BLUSS PÅ FOTBALLSTADIONER

Det er forbudt for publikum å bruke bluss på norske fotballtribuner. Det gjelder både for fyrverkeriprodukter ment til underholdning og pyrotekniske...

MIDT-NORSKE BRANNVERNDAGER 2019

På nytt lager Trøndelag brannbefalslag et 2-dagers fagseminar med utstillere. Dette er en 15 år lang tradisjon i Trøndelag og trekker mange...

  • Brannvernkonferansen

    11/05/2020
  • Interschutz 2020

    15/06/2020

Nye nettsider

På landsrådsmøtet ble det satt ned en arbeidsgruppe for å se på nye nettsider til NBLF. Gruppen er helt i startfasen og ønsker innspill fra medlemmene.

Våre kretslag

Norsk brannbefals landsforbund har kretslag i alle landets fylker

Ledige stillinger

Annonser

Norsk brannbefals landsforbund