1ST EUROPEAN OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM LAUCH

1ST EUROPEAN OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM LAUCH

Curious about the Officer Development Program (ODP) that was developed in collaboration between FEU and the National Fire Academy (NFA), Netherlands? Then come to its launch at Interschutz! It will take place during a two day event organised by the FEU, facilitated by...

BLI MED PÅ FØRJULSKAMPANJEN BRANNVESENETS JULEKALENDER!

Brannvesenets julekalender har i mange år vært en kjent, populær og effektiv førjulskampanje som retter seg mot elever på barneskolen og lærer dem grunnleggende brannvern.- Det store brannløftet har gitt støtte til Brannvesenets julekalender i årene fremover,...

KLP’s hjørne

Bidra med kampanje for mer direktevarsling og med å få ned antallet uønskede alarmer Fokus på oppgraderingsplikten til kravene i TEK 85. Forebyggende tar kontakt med KLP S og sjekker om kommunen er forsikret der. KLP S og NBLF kan da samarbeide om...

BRANNER I PERSONBILER

I kjølvannet av den omfattende brannen i parkeringshuset på Sola lufthavn, får DSB en rekke henvendelser vedrørende brannsikkerhet i parkeringshus og mer generelt om branner i personbiler. Her er våre svar.- Skal evaluereNår det gjelder brannen på Sola, så gjør DSB en...

RAPPORTERING SKOLEUNDERVISNING 6. KLASSETRINNET 2019

NBLF har avtale med KLP vedr. økonomisk tilskudd til skoleundervisning 6. klassetrinnet.- Vi ber om at rapporteringen følger «linjen» altså at det rapporteres fra lokalt brannvesen til lokallagsleder i brannbefalslaget. Rapporten må bl.a. inneholde antall elever som...

SOLCELLE SEMINAR 22.01.20

Solcelle seminar Arendal Seminaret tar sikte på og gi oss alle økt kunnskap på solcelle området samt se dette i forhold til brann og farer forbundet med dette. Agder brannbefalslag har vært heldige og fått tak i gode og erfarne forelesere som vil gi et godt bidrag i...