Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Stavanger
Dato: 13.03.2006
 

Sted: Stavanger Brannstasjon

Tid: Mandag 13. mars ca. kl. 09:00 – ca. 13:00  


Disse møtte: Rolf, Svein, Audun, Lars Ove og Ståle Fjellberg (NBLF)

01.06.05 Referater

Ingen kommentar.

 

02.06.05 Styremøte NBLF – informasjon av Ståle Fjellberg

Info vedr. noen av sakene fra sentralstyre:

-          Fagseminar for 2006 er på agenda nå og tema er foreslått – her kan de lokale laga komme med forslag.

-          Sentralstyre er innstilt på å forsette med aksjon boligbrann.

-          Det arbeides videre med nytt nødnett  – NBLF er opptatt av at kommunene ikke skal få ekstra utgifter ved oppdatering av nytt nødnett.

-          Det er igjen opprettet en prosess som har som mål å tilsette en fast sekretær i NBLF. RBL er positive til dette.

-          Standard for håndslukkere er på høring. NBLF er kritisk til at denne er for faglig dominert.

Vedtak: Tas til orientering.

02.06.05 Budsjett 2006
Rolf delte ut budsjettforslag.

Vi gikk igjennom dette i plenum.

Vedtak: Tas til orientering.

 
03.06.05 Medlemsmøte i februar/mars – Tematilsyn på sprinkleranlegg

Vi arrangerte Helle sitt opplegg to steder i Rogaland.
Den 7. mars i Tysvær med 22 deltakere.

Og 8. mars i Sandnes med 37 deltaker.

Arrangementene ble arrangert på en grei måte med god oppslutning.
Vedtak: Tas til orientering.

 

05.05.05 Gjensidige avtalen – 6. klasseundervisning.

Tysvær brannvesen har etter en del tilpasninger tatt i bruk vogna til 6. klasseundervisning. Vogna kan sies å være meget godt egnet til dette formålet.
Svein ønsker ikke å være vognkontakt lengre. 

Vedtak: Svein finner ny vognkontakt i sørfylket.

06.05.05 Innsatslederkurs 2006
Ettersom verken Rolf Bertrand eller Oddvar deltok på møtet kunne vi ikke sette noe status på dette.
Vedtak: Styret ved Svein tar kontakt med Oddvar/Rolf og får en status på arrangering av kurs før påske.

 

07.06.05 Årsmøtet
Årsmøtet blir arrangert 30. mars i NOHA sine lokaler på Forus.
Vedtak: Tas til orientering.

 

08.06.05 Eventuelt

- Audun har med forslag til skriv ang. invitasjon for bedrifter til å bli støttemedlemmer i RBL.
- Rolf B. Eide delte ut skriv fra Sola Flyklubb hvor de tilbyr sine tjenester i form av brannvakt for 2006.
Vedtak: tas til orientering.


Svein Myklebust                                                          Lars Ove Østrem

Fung. Leder                                                                Fung. Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann