Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Røros
Dato: 28.03.2006
 

Fra årsmøte 2006 i Trøndelag Brannbefalslag (TBBL), tirsdag 28.mars – 06, kl 0900.

 

17 representanter var til stede på Røros Hotell.

 

Leder Karl Kristian Hjelset åpnet møtet og ønsket velkommen.

 

Sak 01/06:      Valg av dirigent og sekretær

Atle Engan og Oddvar Olsen ble valgt til henholdsvis dirigent og sekretær.

 

Sak 02/06:      Godkjenning av møte innkalling

                        Møteinnkallinga ble enstemmig godkjent.

 

Sak 03/06:      Valg av to til å skrive under protokollen fra årsmøtet

                        Valgt ble Roger Johnsen og Svein Erik Pedersen.

 

Sak 04/06:      Årsberetning

Årsberetningen ble lagt fram, med kommentarer fra leder. Noen spørsmål ble reist og besvart.

                        Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 

Sak 05/06:      Regnskap

Revidert regnskap, sammen med revisjonsberetning, ble lagt fram. Leder orienterte om regnskapet og det ble enstemmig godkjent.

 

Sak 06/06:      Budsjett 2006

Årsmøtet pålegger det nye styret i sitt første styremøte å utarbeide budsjett for 2006.

Årsmøtet pålegger også styret å søke å bygge opp en egenkapital i takt med medlemsutvikling og aktivitet.

 

Sak 07/06:      Innkomne forslag

Det ble lagt fram intensjonsavtale mellom NKF, avd. Sør – Trøndelag og TBBL, vedrørende samarbeid om faglige kurs/ seminarer i midt – Norge.

Forslaget til intensjonsavtale ble enstemmig godkjent.

 

Årsmøtet hevet kl 1025.

 

Oddvar Olsen             Roger Johnsen                        Svein Erik Pedersen

 

Det nye styret  i TBBL som ble valgt på  årsmøte på Røros i 2006

 

Leder:             Erik Hâgglund

Nestleder:       Iver Bjartan

Sekretær:       Trond Sivertsen

Kasserer:        Ola Volden

Styremedlem:  Stig Sjåland

Styremedlem:  Arnstein Kvelstad

 

Valgkomité:     Einar Nyberg/Lars Hage

 

Revisorer:        John Berger/ Sigbjørn Lyngdal                    
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann