Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Sogn og Fjordane
Sted: Skei Hotell
Dato: 28.09.2006
 

PROTOKOLL FOR STYREMØTE I SOGN OG FJORDANE BRANNBEFALSLAG

 

Møtedato:           

28.09.2006

 

Stad:                     

Skei Hotell

 

Desse møtte:       

Leif Amundsen, Bernhard Øberg,  Jarle Dragesæt, Runar Kleppe,
Magne Igland, Arvid Gilje og Petter Roset frå Gjensidige
 
Per Grov var forhindra frå  å møte.

 

Sak nr. 01            6-klasse prosjektet.

-          Leif Otto Olsen har utarbeidd ny køyreplan for Gjensidigehengaren.

-          Nausdal startar med 6.-klasseprosjektet i veke 40.

-          Gjensidige har gjort avtale med Årdal, som har tilsvarande hengar, om å nytte denne i indre Sogn.

-          Roset tek kontakt med Årdal for å lage ein køyrepplan for denne vogna.

-          Bernhard lagar liste over kontaktpersonar rundt om i kommunane

Vedtak:

-          Apparata i hengaren skal fyllast av personar med grønt kurs.

-          Rekningar for fylling sendast til kasserar Jarle Drageset SFBL sender så vidare rekning til Gjensidige.

-          Logføring over antall personar som har prøvd slokking i hengaren er viktig. Dette skal meldast til servicetorget i Førde.

 

Sak nr. 02            Årsmøte 2006

Etter at siste årsmøte vart halde i Sogndal, er no turen komen til Sunnfjord. Formann føreslo at årsmøte vart halde på Rica Sunnfjord Hotell i Førde

Vedtak:

Styret arbeider for å arrangere årsmøte for 2006 i veke 11 på Rica Sunnfjord Hotell i Førde.

 

Sak nr.  03.          Landsrådsmøte:

Landsrådsmøte i NBLF vert arrangert i Oslo 30. – 31. nov. 2006. Leiaren vert innkalla til desse møta. Han ynskjer no at nestleiaren vert på dette møte for å verte betre kjent med landsstyret.

Vedtak:

Bernhard og Leif reiser på landsrådsmøte.

 

Sak nr. 04.           Kurs:

-          Leif har fått henvendelse frå Selje om brannbefalslaget kan arrangere brannvernleiarkurs.

-          Florø har køyrt brannvernleiarkurs i eigen kommune, men vil ikkje konkurere med brannbefalslaget.

-          Risikoanalyse kan vere eit aktuellt kurs å halde for laget. Vi kunne for eksempel hente inn Narve Helle som forelesar.

-          Organisering i skogbrannsituasjon ved fylkesberedskapssjef Håvard Stensvand.

-          Skogbrann, ras, elveredning og div. kan vere aktuellt tema på årsmøte

-          Andre tema kan vere ekstremver på grunn av endring i bruk som f.eks gass, ekstremver div

-          Nødnett

Vedtak:

Arvid Gilje undersøkjer og gir tilbakemelding om utviklinga innafor TETRA.

 

Sak nr. 05            Arbeidsplan/møteplan:

-          Det er vanskeleg å sette opp fast møteplan over lang tid.

-          Forslag om at neste styremøte vert julemøte m/ ledsager og overnatting.

Vedtak:

Neste møte 23. november

 

 

 

Runar Kleppe

Sekretær

-sign-

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann