Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Sogn og Fjordane
Sted: Sunnfjord
Dato: 16.03.2007
 

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE.

 

 

Årsmøtet vart i år halde på Rica Sunnfjord Hotell den 16.03.07. Det møtte 20 medlemmar. I samband med årsmøte vart halde seminar med hovudtema ROS-analyse og samarbeid mellom kommunane.

 

Sak nr. 1. Åpning:

Leiaren i brannbefalslaget Leif Amundsen åpna årsmøtet og ynskte medlemmane velkomne. Det var i år 17. årsmøte i SFBL, som var stifta i 1990.

 

Sak nr. 2. Val av dirigent:

Arne Hauge vart vald som dirigent. Leif Otto Olsen og Per Otto Selstad vart valde til å skrive under protokollen. Runar Kleppe var referent.

 

Sak nr. 3 Årsmelding:

Leiar Leif Amundsen gjekk gjennom årsmeldinga.

Det var ikkje merknader til til årsmeldinga.

 

Sak nr. 4. Rekneskap:

Kasserar Jarle Dragesæt la fram rekneskap for året 2006. Rekneskapet viste ein balanse på kr. 179.008,- , som ga eit underkot på kr. 7.872,-.

 

Jarle la og fram budsjett for år 2007. Balanse er på kr. 248.000,- og det er rekna med eit underskot på kr. 12.000,-

 

Rekneskapet og budsjettet vart godkjent

 

Sak nr. 5. Innkomne saker:

I § 15 i vedtektene for Sogn og Fjordane Brannbefalslag heiter det:

”Saker som medlemmane vil handsame på årsmøtet må sendast styret innan 1. januar.

Forslag til endring i vedtektene frå Per Grov:

”Saker som medlemmane vil ha handsama på årsmøtet skal vere styret i hende seinast 1 månad før årsmøtet.”

 

Vedtak:

Styret vedtek å endre laget sine vedtekter til:

”Saker som medlemmane vil ha handsama på årsmøtet skal vere styret i hende seinast 1 månad før årsmøtet”

 

Sak nr. 6. Val:

Håkon Dyrstad la fram valnemnda sitt forslag til styre. Jarle Drageset og Per Grov har takka nei til attval.

 

Valnemnda sitt framlegg:

 

Leiar -Leif Amundsen – Florø - til år 2009

Nestleiar - Bernhard Øberg – Førde - til år 2008

Kasserar - Agnar Kveane – Luster - til år 2009

Sekretær - Runar Kleppe – Gloppen - til år 2009

Styremedlem - Arvid Gilje – Aurland - til år 2008

Varamedlem - Geir Helge Albrek – Høyanger - til år 2008

Varamedlem - Magne Igland – Florø - til år 2008

 

Medlemmane i styret vert valt for 2 år om gangen for å få kontiunitet i styret. Varamedlemmane vert valt for 1 år om gangen.

 

Val:

Årsmøtet godkjenner valnenda sitt forslag til styre.

 

Valnemnd:

Leif Otto Olsen - Førde

Håkon Dyrstad - Bremanger

Einar Holmøy - Gloppen

 

Vedtak:

Valnemnda vert gjvald for 1. år . Styret utarbeider utarbeider retningslinjer for val av valnemnd til neste årsmøte.

 

Revisor:

Valnemda gått inn for Åge Skrede som ny revisor, då Agnar Kveane er vald som kasserar.

 

Framlegg til av revisorar:

Åge Skrede - Balestrand

Einar Nedrelo - Sogndal

 

Årsmøte godkjenner revisorar.

 

 

 

Leif Otto Olsen          Per Otto Selstad

       sign.                             sign.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann