Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 15.03.2007
 

Årsmøte 15.03.07, kl. 10.30, Rådhuset, Tromsø kommune.

 

Til stede:

Rolf Slettli, Tor- Inge Henriksen, Arne Myrseth, Nils Ove Sollid, Ståle Madsen, Bengt Appelbom, Leif Sommer, Tor- Ivar Eriksen, Fredrik Longva, Arnstein Smevik, Sigbjørn Syr, Per Ole Sivertsen og Arvid Larsen.

 

Årsmøtet ble åpnet av leder Per Ole Sivertsen.

 

Innkalling:

Godkjent

 

Dagsorden:

 

Valg av dirrigent: Per Ole Sivertsen, enst.valgt

Sekretær: Arvid Larsen, enst.valgt

2 representanter til å underskrive protokoll: Tor- Inge Henriksen ot arne Myrseth enst. valgt

 

Årsmelding/ beretning:

Referert av dirigenten. Det framkom ønske om mer detaljert årsmelding. Godkjent enstemmig.

 

Regnskap:

Referert av kasserer. Ingen vesentlige merknader. Revisjonsrapport referert.  Godkjent enst.

(Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å kunne avskrive post 1500- utestående fordringer)

 

Innkomne forslag/ bevilgninger:

3 delegater foreslått til landsmøte/ generalforsamling: Nils Ove Sollid, Arnstein  Smevik og Tor – Inge Henriksen.  Enst. Valgt.

 

Medlemskontigent:

Ingen endring, enst.vedtatt

 

Valg av styre:

Leder: -  Per Ole Sivertsen, på valg, gjenvalgt

Nestleder: - Tor- Ivar Eriksen, ikke på valg

Kasserer: - Rolf Slettli, ikke på valg 

Sekretæt: - Johnny Rognmo, på valg, gjenvalgt.

Styremedlem: - Leif Sommer, ikke på valg

Varamedlem: - Tor- Inge Henriksen, på valg, gjenvalgt

Varamedlem: - Arvid Larsen, på valg, gjenvalgt

Varamedlem: - Kjetil Sjøveian, ny representant, enst.valgt

Revisor: - Roy Jørgensen, på valg, gjenvalgt

Valgkomite: - Nils Ove Sollid, Arne Myrseth og Odd Hellefossmo enst.valgt

 

Festkomite 10- årsjubileum Polar Brannbefalslag: Tor- Inge Henriksen, Per Ole Sivertsen, enst. valgt

 

Det ble i årsmøtesammenheng avviklet seminar i regi G4S v/ driftssjef nord Frode Eving. Driftssjefen orienterte om selskapet og samarbeidet med ulike brannvesen.

 

Årsmøtet avsluttet kl. 12.30

 

 

Arvid Larsen

Sekretær

 

Arne Myrseth              Per Ole Sivertsen                      Tor- Inge Henriksen

       sign                                 sign                                            sign

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann