Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Vindafjord
Dato: 30.08.2007
 

Sted: ”Store Romsa”, Vindafjord kommune

Tid: Torsdag 30.august. Kl. 10:00 – 15:00  


Disse møtte: Oddvar, Rolf, Stella, Kjetil og Odd.

Disse meldte forfall: Stig og Audun.

01.03.07 Referater
Anmerkning til pkt 12.01.07 fra styremøtet 12.6.2007: Styret var litt usikker på om Rolf B. Sandslett har gjennomført presentasjon av prosjektet som han fekk studiestipend for i 2004. Ingen anmerkning til referat fra NBLF.

Vedtak: Kjetil tar kontakt med Rolf B. Sandslett og avklarer status.

 

02.03.07 Medlemsmøte 6. september

Innkallinger er sendt ut. 20 deltakere og 4 foredragsholdere er påmeldt pr 30.8.07.

Vedtak: Tas til orientering

 

03.03.07 Innsatslederkurs 5.-7. oktober

Oddvar regner med nok deltakere. Sandslett er ansvarlig for påmelding.

Vedtak: Tas til orientering

 

04.03.07 Brannvesenseminar 25. oktober

HRS har avtale med Quality Airport Hotell. Dette medfører redusert pris på lunsj for Brannvesenseminaret. Påmelding skjer via nettsidene til DSB.

Vedtak: Sekretær sender ut oppfordring pr e-post (og brev til de som ikke har oppgitt e-post) om påmelding.

 

05.03.07 Ny vognkontakt

Øystein Borgen starter i COWI 1.september, og ønsker derfor å tre av som vognkontakt.

Vedtak: Audun Matre overtar som vognkontakt inntil annen kandidat er på plass, og tar kontakt direkte med Ø. Borgen.

 

06.03.07 Gjensidige avtalen

Stella og Audun hadde møte med 2 representanter fra Gjensidige 21.6.2007, der forslag til ny 3-årig avtale med opsjon på 1 år ble utarbeidet. Gjensidige er ikke interessert i å lage noen informasjonsbrosjyre om øvelseshengeren. De ønsker ikke å leie ut hengeren til private aktører, og vil endre bruken av øvelseshengeren til kun 6. klasse-undervisning. Brannvesenet Sør-Rogaland vil få egen avtale med Gjensidige og egen øvelseshenger som skal brukes i sine kommuner. Ordningen har vært tilfredstillende i Hordaland/Bergen.

Vedtak: RBL går inn for avtalen med Gjensidige, med følgende endringer: RBL skal kunne leie ut hengeren til alle medlemmer av RBL. Hengeren skal primært brukes til 6. klasse-undervisning, men det skal være mulighet for annen brannforebyggende under­visning. Stella fortsetter forhandlinger med Gjensidige.

 


07.03.07 Nye medlemmer og økonomi v/kasserer

Kathrine Dahle, Branninspektør, Brannvesenet Sør-Rogaland, har søkt medlemskap i RBL.

Kjell Einar Ims, Branninspektør, Brannvesenet Sør-Rogaland, har søkt medlemskap i RBL.

 

Kasserer mener RBL har nokså god økonomi. Har brukt ca 12.000,- mer enn budsjettert, men venter gode inntekter på slutten av året. Det har også kommet inn flere medlems­kontingenter enn budsjettert, bl.a. pga støttemedlemmer er fakturert.

Vedtak: Kathrine Dahle og Kjell Einar Ims godkjennes som medlemmer i RBL

 

08.03.07 Demo av internettsider RBL

Ingenting er gjort ennå.

Vedtak: Leder jobber videre med saken.

 

09.03.07 Referatsaker

Flere arbeidsoppgaver var ikke fulgt opp fra forrige styremøte.

Vedtak: Arbeidsoppgaver i forrige referat følges opp av ansvarlige.

 

10.03.07 Eventuelt

Vedtak: Styremøte 17. oktober flyttes til 18.oktober av praktiske årsaker.

 


Stella B. Falkeid                                                        Kjetil Staveland

Leder                                                                         Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

ASPired2Poll
Hvordan synes du brannvesenkonferansen bør være?
To dager på ett sentralt sted
To dager på flere steder rundt i landet
En dag på ett sentralt sted
En dag på flere steder rundt i landet
Ingen konferanse
Se resultat

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann