Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 28.08.2008
 

Tilstede:  Per Ole Sivertsen, Rolf Slettli, Johnny Rognmo.

På telefon : Leif Sommer, fikk ikke kontakt med styremedlem Tor Ivar Eriksen

                

Saksliste :         1 Forberedelse til årsmøtet i Murmansk

                        2 Valg

                        3 Jubileumstur Murmansk

                        4 Eventuelt

 

Sak 1   Orientering fra Per Ole.

Valg av dirigent, enighet om at Per Ole foreslås leder møtet.

Som sekretær foreslås Tor Inge Henriksen.

Av de frammøtte velges to stykker til å underskrive protokollen.

 

Årsmelding for Polar, se NBLF,s nettside for informasjon.

Regnskapet viser et driftsunneskudd på 9428,03.

Dette er utgifter til NBLF,s generalforsamling 2007 + utgifter vedrørende møte i Tromsø oktober 2007.

 

Ingen innkomne forslag eller søknader om bevilgninger.

Det er heller ikke foreslått endringer i medlemskontigenten.

 

Sak 2   Valgkomiteen er i arbeid.

            Per Ole signaliserer at vil trekke seg i 2009.

            Johnny går av for alderpensjon i september, men fortsetter ut året.

 

Sak 3   Turen er finansiert slik:

Polar bevilget 30000,-

ENI har bevilget 25000,-

Statoil Hydro har bevilget 20000,-

Resten betaler hver enkelt i form av egenandel.

Det ble søkt Barentssekretariatet om midler, men fikk avlag.

 

Program for fagdagen er:

- Eldreprosjektet til NBLF og Gjensidigestiftelsen

            - SafeHotel

            - Nytt sambandsreglement for brannvesen

- EIS – Enhetlig Innsatssystem (ICS – Incident Command System)

- Oljevernøvelsen Barents Protection er rett rundt hjørnet

- Informasjon om NOFO og IUA

- Olje- og gassaktivitet i Barentsregionen

 

Sak 4   Ingen saker til eventuelt.

 

Møtet startet kl. 15.00 – hevet kl. 16.00.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann