Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Sandnes
Dato: 16.10.2008
 

Sted:  Sandnes brannstasjon

Tid:   Torsdag 16.oktober. Kl. 10:00 – 13:15  


Disse møtte: Stella, Bjørn Tore, Kjetil og Odd.

Disse meldte forfall: Audun, Rolf og Stig.

 

Sak

Ansvar

01.05.08          Referat RBL styremøte 28. august

Ingen kommentarer fra styret til referatet

 

-

02.05.08          Seminar 23.oktober og seminar november

§         Lite påmelding 1 dag før påmeldingsfristen 17.oktober. Alle i styret ”pusher på” for å få noen ekstra deltakere. Alle var enige i at seminaret bør gjennomføres. Stella kan ikke møte selv, så Bjørn Tore ønsker velkommen samt avslutter seminaret.

§         Bjørn Tore jobbar videre med gjennomføring av ”tunnelseminar” før jul.

 

 

Alle/SF

 

 

 

BTA

03.05.08          Nye medlemmer

Det er 4 personer som venter på godkjenning:

§         Ole Geir Skjæveland – brannmester Brannvesenet Sør-Rogaland

§         Inge Seim – Brannmester Sauda brannvesen

§         Sandra Winge – Branninspektør Brannvesenet Sør-Rogaland

§         Tom Eirik Tobiassen - Branninspektør Brannvesenet Sør-Rogaland

Vedtak: Styret godkjenner de fire nye medlemmene.

 

-

04.05.08          Støttemedlemmer

Kjetil har fått lite innspill/forslag til mulige støttemedlemmer (bedrifter). Sender ut påminning til styret.

 

 

KS

05.05.08          Julemøtet 3. desember

Odd tar over for Stella for ansvaret julemøtet 3.desember. Ble diskutert flere mulige steder å arrangere dette på og mulige tema/innhold. Odd jobber med dette, og alle i styret hjelper til om nødvendig.

 

 

OB

06.05.08          Safe hotell kurs

Til orientering. Kurs avholdes i regionen 6.-7. november. Ivar Mæland og Rune E. Håland får støtte av RBL.

 

-

07.05.08          Landsrådsmøtet

Til orientering. Audun Matre representerer RBL på Landsrådsmøtet.

 

AM

08.05.08          30 årsjubileum arbeidsgruppe

Til orientering. Arbeidsgruppa melder at de er godt i gang med planleggingen.

 

Arb.gr.

09.05.08          Infobrev øvingshenger

Til orientering. Audun jobbar videre med saken.

 

 

AM

10.05.08          Innsatslederkurs

Til orientering. Audun får tilbakemelding fra Rolf B. Sandslett i løpet av neste uke om mulighet for gjennomføring av innsatslederkurs denne høsten. Audun har ansvar for å følge opp og kontakte ressurspersoner til gjennomføring av innsatslederkurs. Saken må prioriteres.

 

 

AM

11.05.08          Hjemmesider

Til orientering. Audun og Kjetil har lagd menyforslag for hjemmeside for RBL. Har målsetting om å få sida opp og gå i løpet av kort tid. Kommer til å kutte ut et diskusjonsforum for å unngå misbruk. Kan redigere innhold selv, men menyoppsettet må eventuelt webleverandør endre.

Vedtak: Redigeringsansvar blir lagt til sekretærfunksjon. Oppdatering for øvingsvogn bør utføres av vognkontakt.

 

 

AM/KS

12.05.08          Årsmøtet 2009

Styret bør begynne å planlegge årsmøtet som er satt opp i mars 2009. Odd undersøker fasiliteter. Det er forslag om å ikke gjennomføre årsmøtet på ren båttur. Styret kommer med innspill på tema/arrangement.

 

 

OB/Alle

13.05.08          Referatsaker

Ingen.

 

-

14.05.08          Eventuelt

Ingen.

 

-

 

 

Sekretær takker for at styret var godt forberedt til møtet og effektiv saksbehandling.

 
Stella B. Falkeid                                                         Kjetil Staveland

leder                                                                           sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann