Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 23.03.2009
 

REFERAT ÅRSMØTE MANDAG 23.3.2009

 

Tilstede fra styret

Per Ole Sivertsen, Håvard Augdal, Johnny Rognmo, Arvid Larsen, Erik Jensen.

Det var også 16 medlemmer tilstede.

 

Saksliste:

1. Valg av dirigent

2. Valg av sekretær (referent)
3. Valg av 2 representanter som sammen med lederen skal godkjenne protokollen

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Innkomne forslag / bevilgninger

7. Medlemskontingent

8. Valg

 

Sak 1   Valg av dirigent, enighet om at Per Ole leder møtet.

 

Sak 2   Som sekretær (referent) velges Johnny Rognmo.

 

Sak 3   Valg av 2 representanter som sammen med lederen skal godkjenne protokollen. Sigbjørn Syr og Bengt Appelbom valgt.

           

Sak 4   Årsmelding sendt ut til medlemmene og er også tilgjengelig på NBLF- sine nettsider. Ingen innvendinger til årsmeldingen.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 5   Regnskapet også sendt ut. Kasserer orienterte om revisors anmerkning.

Regnskapet godkjent.

 

Sak 6   Ingen innkomne forslag / bevilgninger

 

Sak 7   Styret foreslår å øke medlemskontingenten med 50 kr fra 2010.

Ny kontingent blir kr. 325,-. (200 til NBLF / 125,- til Polar)

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 8   Valgkomiteens forslag:

Leder - Per Ole Sivertsen - Tromsø - Gjenvalg

Nestleder - Leif Sommer - Kirkenes - Ikke på valg

Kasserer - Håvard Augdal - Tromsø - Ikke på valg

Sekretær - Johnny Rognmo - Tromsø  - Gjenvalg

Styrmedlem - Erik Jensen – Lenvik - Ny

Vara - Per Egil Nilsen  - Hammerfest - Ny

Vara - Arvid Larsen - Målselv - Gjenvalg

Vara - Erik Benjaminsen – Tromsø - Ny

Valgkomitens innstilling enstemmig vedtatt.

 

Valgkomite

Arnstein Smevik - Lenvik

Edgar Jensen - Kirkenes

Bengt Appelbom - Tromsø

Enstemmig vedtatt.

 
 

Sigbjørn Syr                                         Bengt Appelbom

 

Tromsø 23.3.2009

 

Johnny Rognmo

sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

ASPired2Poll
Hvordan synes du brannvesenkonferansen bør være?
To dager på ett sentralt sted
To dager på flere steder rundt i landet
En dag på ett sentralt sted
En dag på flere steder rundt i landet
Ingen konferanse
Se resultat

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann