Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Nordland brannbefalslag
Sted:
Dato: 19.10.2009
 

Referat fra styremøte den 19.oktober 2009, kl.19:00 til 21:30.

 

Til stede:

Geir Johan Hanssen

Bjørn Råde

Runar Bråthen

Bård Inge Larsen

 

 

Sak 1/09           Ingen merknader til innkalling og saksliste til dette møte.

 

Sak 2/09           Fordeling av oppgaver i forbindelse med gjennomføring av ”Fagseminar brannsikring av kirkebygg”

·         Navnskilt ordner vi på hotellet før møte. Bjørn tar ansvar for å føre oppmøte samt dele ut faktura for seminaret samt andre dokument til deltakerne

·         Husk koringer av lunch liste fra 27 til 31 deltakere.

 

Sak 3/09           Forslag til fagseminar for Nordland på Mo i Rana vinter/vår 2010.

·         Styret fungerer som programkomité

·         Be medlemmene i Nordland komme med innspill til tema på seminaret

·         NLA kan de bidra med erfaringer fra sine TAS kurs

·         Økonomi 3-4000 kr pr.deltaker?

 

Sak 4/09           Oppstart og planlegging av Generalforsamling 2011 i Brønnøysund

·         Dato for gjennomføring:

o        Alt 1, 29.april til 1.mai 2011,

o        Alt.2,  8 til 10.april 2011

o        Utfordringen med valg av dato er at mai og juni ofte vil bli en vanskelige periode for å få god oppslutning om seminaret. Videre kan datoen 1.mai være en helg hvor mange er knyttet til konfirmasjon osv. Men i forbindelse med en sjekk vil trolige de fleste konfirmasjoner starte opp helgen etter.

o        Thon hotell Torghatten, Thon hotell Brønnøysund samt Galeasen hotell forhånds bookes snareste for på alternative datoer.

o        Hovedhotell vil bli Thon hotell Brønnøysund

o        Det sosial knyttes opp mot:

§         ”bankers” tiltak…øysafari med hurtigbåter og bespisning på Vega havhotell eventuelt også på en av øyene eks. Bremstein eller Skjærvær

§         Besøk ved Hildur urterarium

§         Besøk ved Havbruksenteret på Toft et alternativ

§         Fottur opp og gjennom Torghatten

o        Detaljplanlegging starter aug./september 2010

o        Hovedstyre NBLF legger de faglige føringene for seminaret men vi ønsker å påvirke til at ”akutt forurensning” blir et hovedtema ettersom dette er områder brann- og redning mer og mer vil komme inn på, spesielt i vårt fylke og langs hele kysten.

 

Sak 5/09           Økonomi i Nordland Brannbefalslag

 

Bjørn la frem revisor godkjent regnskap som viser følgende:

For 2007:          Formue ved årsslutt er på kr. 11861,16

                       Utestående fordringer er på kr. 15.900

 

For 2008:          Formue på kr. 25.845,16 ved årsslutt.

 

For mye innbetalt fra Brønnøy for 2008 godskrives medlemsavgiften for 2010.

 

Fremlagte regnskap for 2007 og 2008 godkjennes.

 

Sak 6/09           Eventuelt

·         Laget føler at det i liten grad er mulig å påvirke hovedstyret i saker som fortløpende kjøres gjennom og avgjøres i hovedstyret. Hvordan kan dette bedres fra hovedstyret sin side?

·         Deltakelsen og engasjementet mot Nordland Brannbefalslag i området Salten virker noe lavt. Bård Inge sjekker ut interessen lokalt og om hva vi kan gjøre/bidra med for å skape mer engasjement.

 

 

Møte slutt 21:30

 

Geir J. Hanssen

Referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

ASPired2Poll
Hvordan synes du brannvesenkonferansen bør være?
To dager på ett sentralt sted
To dager på flere steder rundt i landet
En dag på ett sentralt sted
En dag på flere steder rundt i landet
Ingen konferanse
Se resultat

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann