Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Møre og Romsdal
Sted: Vestnes
Dato: 26.04.2012
 

REFERAT FRÅ MEDLEMSMØTE MØRE & ROMSDAL BRANNBEFALSLAG 26. APRIL 2011

 

Stad:

Vestnes Fjordhotell.

 

Agenda

·         Presentasjon av utstillarar

·         Samordna tilsyn

·         Brannvarsling i landbruket – moglegheiter og erfaringar

·         Det brenn for mykje i landbruket

 

Presentasjon av utstillarar

Kvar enkelt utstillar fekk nokre minutt til å presentere seg sjølv, firmaet og nokon prata litt om enkelte produkt.

·         Simarud AS /v Trond Simarud informerte om:

o   At dei har med to bilar

o   Pacific-hjelmar med kommunikasjonssystem.

·         Braco v/Hildegunn Johansen kunne fortelje om:

o   Kurs i tung redning og diverse verkty

o   At løfteputer går ut på dato.

·         Egenes Brannteknikk fortalde om at dei har med:

o   Kommandobil, hjelmar og støvlar

·         Coldcut System informerte om:

o   Skjæresløkkjar

o   At demobil er til sals (Cobra)

·         All Maritim v/Ann-Heidi Leine har med og prata om:

o   Ny absorbentpute

o   Boom-bagar.

·         Dräger v/ Tron Flenstad presenterte

o   Ny sørvismann for andedrettsvern

o   Hjelmar med kommunikasjonssystem.

·         AEO informerte om:

o   Firmaet, som er 110 år gamalt

o   Produkt - branndress

·         Wenaas 112 hadde tre nyhende å prate om

o   Røykdykkardress

o   Redningskjeledress for vinter

o   Ny stasjonsklede.

·         Elotec v/Ottar Lillemark fortalde om kva typar brannalarmanlegg dei fører:

o   Spesielt om aspirasjonsanlegg for landbruket.

·         TESS fortalde om:

o   Brannklede

·         Brannvernservice as har teke over MSA-produkt:

o   Utfører også service på desse produkta.

·         Nordvest Elektronikk AS fortalde om:

o   FAS, AKUB og radiosystem.

 

Før sjølve møtet starta fekk avtroppande leiar Geir Thorsen ei lita påskjønning. Påtroppande leiar Trygve Lennavik stod for dette.

I tillegg sa Trygve Lennavik nokre ord om at det nye styret vil jobbe vidare som før.

 

Samordna tilsyn

Anne Marie Myklebust frå Arbeidstilsynet hadde foredraget. Starta foredraget med å stille eit spørsmål: “Kven er HMS-etatane?” – det er oss. I kongeleg resolusjon og stortingsmelding stillast det krav til at vi i HMS-etatane samordnar oss. Vidare prata Myklebust om organisering, fellesaksjonar med omsyn til tilsyn, og diverse møter for planlegging og trekkje erfaringar for Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

 

Deretter prata Myklebust om tilsyn i landbruket spesielt , og følgjande tema vart teke opp:

·         Prosjekt:

o   Jæren-prosjektet i 2005

o   Prosjektet for Nord-Trøndelag i 2010

·         Statistikk i 2011:

o   Aukande tal med omsyn til brann i landbruk

o   I tillegg mykje skade og død hjå bønder

·         Hendingar i 2011, og det vart prata om aksjonar og tilsyn, samt mediehandtering

·         Vidare prata Myklebust om fakta og resultat frå aksjonen i 2011:

o   Samarbeid mellom brannvesen, DLE og Arbeidstilsynet (AT), og korleis dei presenterte feil og manglar

o   Film om aksjon i Sunndal vart vist (frå NRK Møre og Romsdal)

·         Aksjonar for 2012

·         Prinsipp ved gjennomføring av ein aksjon:

o   Før tilsynet

o   Sjølve gjennomføringa

o   Etter tilsynet.

 

Brannvarsling i landbruket – moglegheiter og erfaringar

Ottar Lillemark frå Elotec hadde føredraget. Først presenterte han firmaet (med blant anna produkt og referansar) og seg sjølv. Blant anna er det montert aspirasjonsanlegg i vindmøller, og dette er same type som for landbruket.

 

Deretter konsentrerte Lillemark seg om løysingar for landbruket, og kom med følgjande tema:

·         Moglegheiter og erfaringar

·         Produkt som er ISO 9001-sertifisert, og har Vds-godkjenning

·         Elotec har kontroll med alle anlegg som er montert

o   Montering

o   Sertifisering/autoriserer kontrollørar

o   Kontroll og vedlikehald osv.

o   Eigen “klageportal”

·         Gardsbruk med og utan brannalarmanlegg

o   20 000 bygg er usikra, og det har vore 1,7 milliardar i skadeutbetalingar

o   Første år for anlegga er kritisk, for då skal dei gjennom ulike miljø gjennom eit år. Blant anna kan årstidene påverke anlegga

·         Vidareutvikling

o   Nye produkt

o   Per nå er det 30 små og store prosjekt.

 

Det brenn for mykje i landbruket

Odd Rød frå Gjensidige Forsikring hadde foredraget. Først presenterte han seg sjølv og dei oppgåvene han har i selskapet:

·         Foredrag om brann i landbruket

·         Arbeidar mot ulike målgrupper.

 

Rød hadde følgjande moment under foredraget:

·         Utvikling av brann i landbruk/driftsbygg, og at dei fleste startar om natta

·         Hovudtiltak for å hindre brann:

o   Førebyggje – og dette er det viktigaste

o   Avgrensande tiltak:

1.       tidleg varsel

2.       sløkking – pulver framfor vatn, men best med begge deler

3.       avgrense/skiljar

4.       tilsyn – samordna og samtidig

·         Kor brenn det?

o   60 – 70 % er relatert til elektriske brannar, og det verste er serieljosbue i sikringsskap. I de seinare år har det også vore problem med ventilasjonsanlegg

o   Eit tiltak som var nemnd var private kontrollordningar med kompetent kontrollør

·         Bilete frå verkelegheita, med blant anna store driftsbygg med mange døde dyr

·         Kontrollskjema for “Elkontroll i bustad og landbruk”

o   For tida vert det jobba med eit anna system for større landbruk, med blant anna termografering

·         Brannskiljar – krav til dette i driftsbygg som er større enn 1 000 m², jf. TEK 10

·         Bør vere flinkare med samordna tilsyn

·         Til slutt eit lite hjartesukk – brannetterforsking er ikkje god nok.

 

 

Ulsteinvik, 18.05.12

 

William B. Ekeli

referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann