Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Møre og Romsdal
Sted: Molde
Dato: 20.06.2012
 

REFERERAT FRA STYREMØTE

20.06.12 – Molde brannstasjon

 

Til stede: Trygve Lennavik, Stein Husevåg, Terje Erstad, Jan Ove Kvernes og Øystein Bjørkavåg

 

Saker:

 

1.  Gjennomgang av referat fra siste møte / oppfølgingssaker

 

2.  Økonomistatus

 

3.  Stiftelsesdokument

 

4.  Skoleprosjektet

 

5.  Medlemsmøte

 

6.  Eventuelt

 

 1. Gjennomgang av referat fra siste møte / oppfølgingssaker
 • Ingen kommentar til innkallinga for dette styremøtet. Ingen spesielle kommentarer til referatet fra forrige styremøte
 • Stein H tar kontakt med NBLF for å implementere pensjonistene i medlemsantallet.

 

 

 

 1. Økonomistatus
 • Stein Husevåg kunne informere om at brannbefalslaget fremdeles har god økonomi. Saldo er på kr. 191 114,-  

 

 

 1. Stiftelsesdokument
 • Styret gikk igjennom forslag til stiftelsesdokumentet fra Steinar Hauglum.
 • Trygve L renskriver revideringene som ble gjort
 • Vi må undersøke om hvilken dato som kan stå i dette dokumentet. Kan vi sette den offisielle stiftelsesdatoen (28.09.79) eller må vi sette dagens dato?
 • Forslag til vedtekter må legges frem på neste års årsmøte. Disse vil følge stiftelsesdokumentet.

 

 1. Skoleprosjektet
 • Info om skoleprosjektet ble utsatt til neste styremøte, da William har ferie.
 • Øystein B har overtatt ansvaret for hengeren i Ålesund.

 

 

 1. Medlemsmøte 18.10.2012
 • Det ble diskutert flere tema til medlemsmøte
 • Vi kom frem til at temaer for neste medlemsmøte vil handle om brannsamarbeide i fylket, lovgrunnlaget for samarbeide og erfaringer med IKSer.
 • Trygve L lager utkast til program.
 • Trygve L reserverer lokale på Vestnes.
 • Det har kommet frem i etterkant av årsmøte, at det ble for trangt for utstillerne.

Vi prøver å begrense mengden av disse til neste møte, eller disponere mer plass til disse.

 • Styret er oppfordret til å søke nye utstillere.

 

 1. Eventuellet
 • Ingen saker ble tatt opp på eventuellt.

 

Nytt styremøte blir 20.09.12 ( tlf.møte?)

 

 

Jan Ove Kvernes

Ref

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann