Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Haugesund
Dato: 05.09.2012
 

Referat styremøte

Tid: Onsdag 5.sep. kl. 10:00
Sted: Haugesund brannstasjon
Disse møtte: Leiv Sigmund Trevland, Alf Egil Krohn, Øystein Fonnes, Lise Peterson

Fravær: Per Ivar Aniksdal, Ole-Martin Nordstrand, Rønnaug Holtermann

 

                        Saksliste

 

Sak 1.4.12      Referat fra sist styremøte

                        Ingen kommentarer

                       

Sak 2.4.12      Aktivitetsplan for 2012 – 2013

-          Neste seminar blir i Haugesund brannstasjon (plass til 40 stk), uke 47. med tema debrief/kollegastøtte. Målgruppa for seminaret er deltidsbrannvesen, og blir derfor gjennomført fra kl. 17:00 – 20:00.

Ansvar: Lise og Øystein.

 

-          Styremøte nr. 5 blir gjennomført samme dag, avsluttet med “Julelunsj”. Æresmedlemmene samt representant fra Rogaland i NBLF styret, Ståle Fjellberg, blir invitert med på julelunsjen. Ansvar: Leiv

 

-          Styremøte 3. desember blir avlyst. Mulighet for et nytt møte i begynnelsen av januar, om nødvendig.

 

-          Årsmøte blir gjennomført ved HSH i Haugesund den 16. januar. Det blir arrangert ett kort seminar timene før årsmøte. Forslag til tema er ROS-analyse. Diskuteres på neste styremøte.

 

-          Valgkomiteen må bli gjort oppmerksom på tidspunktet for årsmøte, slik at de kan får satt i gang arbeidet. Ansvar: Ole Martin:

 

Sak 3.4.12      Økonomi

Leiv orienterte etter møte med kasserer og tidligere kasserer Rolf B. Eide.

 

Sak 4.4.12      GF – 2013

-          RBL har hatt besøk av Oppland brannbefalslag. Hensikten med møte var erfaringsutveksling ang drift av lagene, organisering av seminar samt planlegging og gjennomføring av større arrangement som f.eks. GF.

 

-          Det må sendes invitasjon til aktuelle utstiller og sponsorer til GF. Frist 1.nov. Ansvar Øystein og Alf Egil.

 

-          Det blir sent skriv til NBLF for å få avklaring på en del praktiske og økonomiske spørsmål knytt til GF, (eget skriv).

  

-          Tidligere arrangører har benyttet seg av SMS meldinger til deltaker for utsending av nyttig info før og under arrangementet. Det må undersøkes hvordan dette kan gjøres under GF 2013. Ansvar: Lise

 

-          Det må settes opp ett eget budsjett for GF.

Frisk: 1.okt. Ansvar: Rønnaug

 

-          Det er utarbeidet utkast til invitasjon og program for GF. Det gjenstår noe arbeid før endelig avklaring på pris, utforming og antall “pakker” (dagpakke, full pakke m/u/overnatting osv.). Respons fra utstillere og sponsorinntekter må avklares.

 

Sak 5.4.12      Nye medlemmer

                        Følgende personer har søkt medlemskap i laget:

-          Ole Jonny Espevold – Tysvær brannvesen – Overbefal

-          Stian Medhaug – Karmøy brann og redningsvesen – Branningeniør

Vedtak: Søknadene innvilges 

Ymse

NBLF – har invitert seniorene inne brannmiljøet til samling på Gardermoen den 16.nov 2012. NBLF dekker møtekostnadene, og har oppfordret lokallagene til å dekke utgifter til reise for våre seniorer. Om RBL dekker reise til dette møtet for våre seniorer blir tatt opp som sak til kommende årsmøte.   

 

 

Leiv S. Trevland og Ole-Martin Nordstrand
Leder                          Sekretær
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann