Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Hommelvik
Dato: 14.12.2012
 

MØTEREFERAT TRØNDELAG BRANNBEFALSLAG 2012.

 

MØTEFORUM: Styremøte

TID: 14.12.12

STED: Hommelvik, Rampa

TIL STEDE: Roger, Leif Gunnar, Håvard S, Oddvar, Håvard B og Trond (Siste del av møtet)

FORFALL:                              

 

Sak. nr

Innhold

Frist

Ansvar

22/12

Evaluering MNBD 2012

-          Grunnlag i 47 innkomne evalueringsskjema

-          Gode tilbakemeldinger på MNBD`s innhold og rolle som faglig og sosialt treffpunkt i regionen.

-          Mer ressurs på forhåndsomtale

-          Få ut datoer tidligere og flere ganger, gjerne før ferien.

-          Bruke flere kanaler og kvalitetssikre de som vi har.

§  Gjennomgang av epostadresser på medlemslister

§  Sende ut til alle kommunene/arbeidsgivere

-          Henvende oss til flere målgrupper via deres fagforeninger og andre organisasjoner med interesse i fagområdet.

-          Bør ikke være flere enn 10 utstillere. Bør etterstrebe at 1 eller 2 holder til i fellesrområdet.

-          Utsendelse av seminarmateriell i etterkant av arrangementet og legg det ut på nettsiden til NBLF.

-          Til 2013 er det viktig at styret er tydelig i sin bestilling til foreleserne i forhold til tema og målgruppe.

 

 

23/12

MNBD 2013

-          Gjennomføres i uke 46, 13 og 14. november 2013. Avholdes på samme sted, hotellet vil bli bestilt.

-          Forslag til tema 2013

§  Nødnett, Leverandører, erfaringer fra kommuner, DSB.

§  Tunnelsikkerhet, beredskap/forebyggende

§  Invitere fra naboland om drift av BV. (Jamtland/Finland)

§  Direktoratet etter 22.juli, St.melding i 2013 og revisjon av redningslov m.m.

§  Brannvesen og media

§  LRS-øvingsforum i Nord-Trøndelag

 

 

 

 

Håvard B.

24/12

Medlemsutvikling

-          Laget har hatt en god medlemsutvikling og har pr d.d. 116 medlemmer og er en av de største kretsene.

-          Styret ser en utfordring i forhold til at medlemmer melder seg ut når kommuner går inn i TBRT. Årsak til dette er mest trolig at TBRT ikke dekker meldemskontigent og ikke sender personell på arrangement i arbeidsgivers regi.

-          Styret legger styremøte i første halvdel av 2013 til Trondheim og inviterer brann og redningssjefen i TBRT til møtet for å få informasjon i brannbefalslaget.

-          Styret til rette en henvendelse til NBLF sentralt i forhold til utvidelse om medlemsgrunnlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Gunnar

25/12

Økonomi.

o    Laget har ca 300.000 i arbeidskapital.

o    Utfaktureringen i 2012 utført av Lars Inge var meget bra.

o    Henvendelsen til NBLF sentralt om at de tar over fakturering av medlemskontigent er behandlet i styret der og de ønsker ikke en slik ordning.

26/12

Agenda for neste styremøte mandag den 21.01.2013:

·          Årsmøte 2013

o    Program

o    Leverandører

o    Fastsetting av egenandel

·         Årsmelding 2012

 

 

Alle

Oddvar

Alle

 

Møte slutt kl. 14.30

  

Neste styremøte: Rampa 21 januar 2013 klokken 1200.

 

Håvard S.

Ref.

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

ASPired2Poll
Hvordan synes du brannvesenkonferansen bør være?
To dager på ett sentralt sted
To dager på flere steder rundt i landet
En dag på ett sentralt sted
En dag på flere steder rundt i landet
Ingen konferanse
Se resultat

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann