Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 13.06.2013
 

Polar Brannbefalslag

Årsmøte

Torsdag 13.juni 2013

 

1.       Valg av dirigent: Per Ole Sivertsen

2.       Valg av referent: Dan Tore Lyseggen

3.       Valg av protokollunderskriver: Tor Kjelsberg og Arnstein Smevik

4.       Årsmelding 2012: Ingen bemerkninger

5.       Regnskap 2012: Godkjent uten bemerkninger

6.       Innkommende forslag:               

·         Styret ønsker å innstille Per Ole Sivertsen som æresmedlem i Polar Brannbefalslag for sin innsats. Det gis samtidig en påskjønnelse hvor styret overrekker et gavekort. Medlemsmøtet ga sin oppslutning om dette.

·         Anskaffelse av slokkehenger: Det settes ned en arbeidsgruppe for å se nærmere på og vurdere om det skal anskaffes en slokkehenger. Arbeidsgruppa skal også se på hvordan utlån, vedlikehold, fordeling av kostnader, eierforhold osv skal organiseres. Forutsetningen for å gå til innkjøp av henger er tilskudd fra Gjensidige. Arbeidsgruppa vil bestå av Lenvik og Tromsø.

7.      Medlemskontigent: Det ble foreslått å øke medlemskontingenten 25 kroner. Ved avstemming ble det gitt 4 stemmer mot økning og 7 stemmer for økning. Ny medlemskontigent økes til 350,- fra 2014.

8.       Nytt styre:
      Leder: Øystein Solstad
            N.leder: Eirik Jensen
            Kasserer: Jarle Andersen

            Sekretær: Ståle Madsen

            * Varamedlem: Eirik Benjaminsen

            * Varamedlem: Tor Kjelsberg

            * Revisor: Marit Elisabeth Wisløff

            * Valg komité: Per Ole Sivertsen, Ove Frantzen, Edgar Jensen

* Da det ikke var kommet inn forslag på disse plassene valgte årsmøtet å foreslå enkelte personer i disse funksjonene. Dersom disse personene ikke ønsker å stille får styret fullmakt til å innsette andre personer i disse rollene.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann