Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Sola
Dato: 21.04.2004
 

Sted: Hovudredningsentralen SOLA
Dato: 21.04.04.
Kl: 10.05—10.50.

Anne Hjort helsa velkommen til HRS.

26 medlemmer møtte.

Kl 10.05 vart årsmøte satt.

Sak1: Valg av ordstyrar og referent.
Vedtak: Anne valt til ordstyrar og Oddvar til referent.

Sak2: Valg av årsmøterepsentanter for godkjenning av årsmøteprotokoll.
Vedtak: Rolf  B Sandslett og Tore Michelsen vart vald.

Sak3: Styrets årsmelding.
Vedtak: Årsmelding godkjent med desse tilegg,det var feil navn i valgkomiten.Rett navn er Karl Emil Storm i staden for Bjarne Vikshåland begge Karmøy Brannvesen.

Samt at vår femte repesentant til generalforsamlingen,Rolf B. Sandslett, var utelatt.

Sak4: Årsmelding frå komitear.
Vedtak: Årsrapport frå kursutvalget var uteblitt, og vart utlevert i møte, Svein Myklebust gjekk gjennom retningsliner for undervisningshenger.

Sak5: Rekneskap 2003
Vedtak: Kasserar gjekk gjennom dette og det vart einstemig godkjend.

Sak6: Fastsettelse av kontingent for inneverande år.
Saksutgreing: Styret innstilte på ingen endring.
Vedtak: Einstemig godkjend

Sak7: Budsjett 2004.
Vedtak: Einstemig godkjend.

Sak8: Innkomne saker.
Ingen saker til behandling

Sak9: Valg.
Vedtak: Valgkommiteens forslag vart vedtatt.

Styrets samansetting for år 2004/2005.

Leiar for 1 år, Rolf B Sandslett, Karmøy Brannvesen
Nestleiar 2 år, Svein Myklebust, Eigersund Brannvesen
Sekreter 2 år, Oddvar Krakk, Ølen Brannvesen
Kasserar (ikkje på valg), Tore Michelsen, Hydro KF Beredskapen
Styremedl. (ikkje på valg), Inge Grødem, Brv. Sør Rogaland
1 varamann 1 år, Anne Hjort, Brv.Sør Rogaland
2       “        2 år, Audun Matre, Finnøy Brannvesen

Opplæringsvogn
Kontaktperson for 1 år, Svein Myklebust, Eigersund Brannvesen

Revisorar
1 år, Bjarne Grimstvedt, Haugesund Brannvesen
1 år, Ronald Andreasen,         “                “

RBL,s styre sette fram forslag til ny valgkomie.
Leder: Brynjulf Sandvik, Brv.Sør Rogaland         -2 år
Medlem: Geir Nilesn,             “                         -3 år
     “        Karl Emil Storm, Karmøy Brannvesen - 1 år

Ordstyrar takka for frammøte og heva møte kl 10.50.

Oddvar Krakk, Tore Michelsen, Rolf B. Sandslett
referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann