Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Ølen
Dato: 12.05.2004
 

STAD : ØLEN
DATO : 12.05.04
KL : CA 09.30

Desse møtte: Rolf B Sandslett, Svein Myklebust, Oddvar Krakk, Inge Grødem og Anne Hjort.

Desse hadde meldt forfall:Tore Michelsen og Audun Matre.

Repsentantar frå sørfylke møtte på brannstasjonen i Ølen kl.09.30. Rolf B og Oddvar hadde vore om bord i M/S Maleto og gjordt sjøklart til styremøte. På veg til båten fekk Rolf B telefonbeskjed om Tore Michelsen var gått bort i går. Leiar innformerte om dette før avgang frå Ølen.

Sakliste :

Sak nr. 1-1-2004.
Konstituering av styre.
Saksopplysningar: Sekreter skaffar navneliste-adresseliste-telefonliste og E-mail adresse til alle i styret.
Vedtak: Skal foreligge på eget ark.

Sak nr.2-1-2004.
Referater.
Saksopplysingar: Årsmøte blei avikla for seint p.g.a. begravelse til Arne S Klungeland. Styremøte 13.02.04 leiar gjekk gjennom møtereferat med endringar.Årsmøte 21.04.04.Møtereferatet vart gjennomgått, grunna dødsfall vert det berre leiar som skriv under årsmøteprotokoll. Medlemsmøte 21.04.04. ingen merknader.
Vedtak: Inge tar kontakt med Øyvind for å få lagt ut på nett møtereferat frå møte 13.02.04.

Sak nr.3-1-2004.
Møteplan/Årsplan.
Saksopplysningar: Forslag til medlemsmøter:veke 24. Veke 39-40. veke 48-49 alle 2004 og veke 6-7 2005. Styremøte: 26.8.04.-21.10.04.-16.12.04.og 24.02.05. Årsmøte veke : 13-14 2005.
Vedtak: Styre må så langt det let seg gjera å følja denne møteplan.

Sak.nr.4-1-2004.
Medlemsmøte.
Saksopplysingar: Veke 24.8.juni Eivind Rake, skadestedsledelse, Stavanger-Sandnes.Veke 39-40 LUX brannsystemer nye produkter/Rote Hahn. Veke 48-49 fysisk test (helsekrav for brann og kjemikailedykking) Ellers kan tema til medlemsmøte vera samarbeid DSB og sivilforsvaret (risikoplanlegging) og kurs i sprinkling
Vedtak: Til møte veke 24 er Anne ansvarleg. Frist for program er 25.mai til sekreter på E-mail.Rolf B er ansvarleg for medlemsmøte veke 39-40. Ansvarleg for medlemsmøte veke 48-49 er Rolf B og Svein.

Sak nr.5-1-2004.
Kalender – “saker på vent”. Sak 3 møte 13.02.04.
Saksopplysningar: Sjå ref frå møte 13.02.04. Eg er av den oppfatning at me bør bestreba oss på å få vedtak i alle saker som er oppe til behandling. D.v.s. at det er sekreteren sitt ansvar å få sakene opp på neste møte, ut frå det vedtak som er fatta.
Vedtak: Leiar og sekreter tilegges at saklista er oppdatert etter tidelegare vedtak.

Sak nr.6-1-2004.
Stipend utdeling – søknadsfrist – Info til medlemmene sak 6, 13.02.04.
Saksopplysningar: Sjå ref frå møte 13.02.04. Dette er ei sak som skulle vore tatt opp på årsmåte. Det nye styre må få eit vedtak i denne sak. Frist for stipendsøknad før 15.aug.04.
Vedtak: Leiar og sekreter sender ut innformasjon, og på styremøte 26.aug.04 behandles søknader og stipend tildeles.

Sak nr.7-1-2004.
Elevorganisasjon som medlem i laget.sak 7 møte 13.02.04.
Saksopplysningar: I NBLF`s reglement stå det: Kretstyre kan foreslå andre personar som medlemmer. Styre kan også foreslå bedrifter eller instiusjoner som støttemedlemmer.Støttemedlemmer har ikkje stemmerett. Vedtak om slike medlemskap fattes av forbundstyret.
Vedtak: Leiar tar kontakt med organisasjonen “brannsikkerhet” (OBS) HSH. Styret i RBL anbefaler at OBS blir støttemedlem uten stemmerett. Saka oversendes forbundstyret for godkjenning.

Sak nr.8-1-2004.
Jubileumsbok (distribusjon og kostnader)
Saksopplysingar: Viser til E-mail mellom Tore Michelsen og Svein Arne Jerstad. Dette er og ei sak som burde vore med på årsmåte. Viser til vedtak frå generalforsamlinga i Ålesund 2003.
Vedtak: Boka må betalast (sannsynlegvis gjordt?) distribusjon går via medlemmene.

Sak nr.9-1-2004.
Eventuelt. Saksgang innternt i styre.
Saksopplysingar: Påminnelse eller innkalling sendes av leiar. Sekreter mottar endringar frå alle i styret og sender ut endeleg saksliste til styremøte 2-4-dagar før møte.
Vedtak: Til medlemsmøter sender sekreter ut innvitasjon i samarbeid med leiar og møteansvarleg.

Oddvar Krakk
sekreter

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann