Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Sogn og Fjordane
Sted: Førde
Dato: 03.02.2005
 

PROTOKOLL FOR STYREMØTE I SOGN OG FJORDANE BRANNBEFALSLAG

Møtedato: 03.02.2005

Stad: Rica Sunnfjord Hotell, Førde.


Desse møtte: Leif Amundsen,  Håkon Dyrstad, Jarle Dragesæt, Runar Kleppe, Bjørn Anders Steinsund, Leif Otto Olsen og Bernhard Øberg

Per Grov kunne ikkje møte.

Sak nr. 02/05 Generalforsamling 2005.
· Runar sender ut info til medlemmane
· Programmet vart gjennomgått. Feilen rundt lunch på fredag var rette opp.
· Rema vil spandere fruktfat til hotellromma.
· Leif ville ordne namnelappar med lim.
· Leif har søkt kommunen om fri parkering nord for brannstasjonen for parkering og utstilling. Han har fått avslag på dette. Kostnaden vert truleg kr. 6000,-
· Det vert arbeidd med å få eit lokalt band til å spele på Quality Hotell på fredag kveld.
· Det vert om lag 18 utstillarar under arrangementet.
· Jarle har laga eigne påmeldingslister for utstillere, forelesarar og seminardeltakarar.
· Leif Otto Olsen går inn som delegat i tillegg til resten av styret.
· Det er lagt inn rabatt til medlemmane i SFBL med kr. 300,-. Dette tilsvarar årskontigenten.
· Håkon undersøkjer om det er pensjonistar som ynskjer å delta.
· Håkon sender ut invitasjon til ordførarar og rådmenn gjennom fylkesmannen sitt beredskapskontor.
· Leige av samfunnshuset vil kome på kr. 5.000,- pr. dag.
· Bernhard og Bjørn Anders ordnar med tellekorps til generalforsamlinga.
· Regisrering av deltakarar vert ein jobb for Leif Otto, Arvid og Runar
· Leif Otto må få oversendt plan over utstillingane for å kunne lage konkuranse.
· Arvid Gilje har ansvaret for at foredrag vert lagt ut på nett.
· På neste styremøte må det takast nytt bilde av styret som kan leggast inn på nettet.

Vedtak: 
· I tillegg til styret vert Leif Otto vald som delegat under generalforsamlinga

Neste styremøte 3. mars kl 10.00 på Sunnfjord Hotell.

Runar Kleppe
Sekretær
-sign-

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann