Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

DSB STYRKER UTDANNINGEN I BRANN- OG REDNINGSVESENET

Av Per Ole Sivertsen 
17.10.2013
 
Trondheim blir et knutepunkt i DSBs forslag til ny utdanningsmodell i brann- og redningsvesenet i Norge. – Kompetansen til både mannskaper og befal skal styrkes. Det eksisterende fagmiljøet i Trondheim er avgjørende for vår anbefaling om å konsentrere utdanningen der, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB i en nyhet på nettsidene til DSB.
-

Konkret anbefaler DSB at utdanningen av ledere skjer på Høgskolen i Sør-Trøndelag og utdanningen av brannkonstabler knyttes til Fagskolen i Sør-Trøndelag, med regionale utdannings- og øvingssentre i Tjeldsund, på Lahaugmoen, i Bergen og Stavern. Tjeldsund vil få en nasjonal rolle som det viktigste øvingssenteret, med tyngde innenfor samvirke, flybrann – og oljevernopplæring.

–  Trondheim er i dag hovedsete for utdanning innenfor en rekke aktuelle fagområder innenfor brannteknikk, brannvern, teknologi og ledelse. Dette gjelder alle nivåer, fra fagskole til halvårlige studier på høgskolenivå, bachelorgrader, og ulike kurs-, etter- og videreutdanninger. Derfor er det klokt å rette blikket dit, mener Rygh Pedersen.

 Hun peker dessuten på at Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) har god kompetanse innenfor brann- og redningsfaglige emner, og erfaring med gjennomføring av opplæring for både heltids- og
deltidspersonell. TBRT vil være en støttespiller ved gjennomføring av utdanningen.

Beredskapen i Norge har de siste årene måttet håndtere en rekke alvorlige hendelser, fra angrepene 22.juli til flom, ekstremvær, skred og skogbranner. Bredden i typen oppdrag er stor, og behovet for, og bruken av
ressurser, varierer fra hendelse til hendelse. Uavhengig av om hendelsen er natur- eller menneskeskapt, oppleves denne typen nasjonale hendelser som utfordrende, og det stilles store krav til innsatspersonellets kompetanse.

Utdanningssystemet for brann- og redningsvesenet har vært vurdert i flere omganger de senere årene.

Siste vurdering ble gjort i 2012 av et regjeringsoppnevnt utvalg som leverte rapporten Ny utdanning for nye utfordringer (NOU 2012:8). Utredningen konkluderer med at det er behov for en omfattende endring av utdanningssystemet for brann- og redningspersonellet. Rapportens anbefalinger mottok bred støtte fra høringsinstansene. DSB er enige i at man nå må ta grep for å fjerne svakhetene og utfordringene ved dagens utdanningssystem.

Dagens utdanning ivaretar ikke oppfølging, evaluering, erfaringsoverføring og læring av hendelser. Dette krever et metodisk og kunnskapsbasert tilnærming.

–  Vi mener at én fagskole med regionale fagavdelinger best vil kunne ivareta hensynet til kvalitet i utdanningen, både for heltid og deltid, samt forholdet mellom teori og praksis, og ikke minst samarbeidet mellom fagskolenivå og høgskolenivå i tett dialog med det teknologiske universitetsmiljøet og brannlaboratoriet i Trondheim,  sier Rygh Pedersen.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann