Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

DSB HAR FERDIGBEHANDLET KLAGESAKEN FRA TELEMARK

Av Per Ole Sivertsen 
07.01.2014
 
DSB har levert to rapporter til Justis- og beredskapsdepartementet i tilknytning til 110-omorganisering.
-

DSB gir i rapporten ”Omorganisering av 110-regionene” ytterligere informasjon og analyser knyttet til robusthet. En reduksjon i antallet 110-sentraler fra dagens 19 til foreløpig 12 sentraler vil sikre en betydelig mer faglig robust nødmeldetjeneste for brann- og redningsvesenene, ved at færre operatører får styrket sin operatørkompetanse gjennom at de må håndtere flere hendelser.

DSB har i rapporten signalisert en reduksjon i antallet sentraler i Oslofjord-området fra fem til to eller tre. Av dagens 19 sentraler er det kun Vestviken og Oslo 110-sentral som tilfredsstiller tre av kriteriene for robusthet, herunder krav til befolkningsgrunnlag, bemanning og kritisk saksmengde.

Analyse&Strategi AS la frem ”Samfunnsøkonomisk analyse i tilknytning til 110-regionene” i oktober 2013. I denne konkluderes det med at DSBs forslag til tiltak om færre og større 110-sentraler er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

DSB har gjennomgått rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert kommunenes ressursbruk på brann- og redningsvesen (Brannstudien). DSB kan konstantere at også arbeidsgruppen mener at antallet 110-sentraler må reduseres for å sikre befolkningen viktige tjenester i nødsituasjoner.

Sammen med de foreslåtte tiltakene i Politianalysen, vurderer DSB at prosessene som nå pågår om fremtidig organisering av nødetatene kan få innvirkning på strukturen for fremtidige 110-regioner. For å sikre befolkningen en trygg og profesjonell 110-tjeneste, mener DSB likevel at det er faglig nødvendig å gjennomføre endringer i 110-strukturen.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann