Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NY 110-REGION FOR POLITIDISTRIKTENE HELGELAND, SALTEN OG MIDTRE HÅLOGALAND

Av Per Ole Sivertsen 
27.02.2014
 
Kommunene i Helgeland politidistrikt har vedtatt å avvikle driften ved 110-sentralen i Rana, og overføre tjenestene til 110-sentralen i Bodø.
-
DSB ser det som positivt at kommunene i Helgeland politidistrikt tar initiativ til å inngå i et større faglig samarbeid med kommunene i Salten- og Midtre Hålogaland politidistrikt om drift av en felles 110-sentral. Store 110-regioner gir bedre håndteringsevne og økt faglig kvalitet på tjenestene, noe som vil være til det beste for befolkningen, nødstilte og til støtte for de ulike brann- og redningsvesenene.
 
Med bakgrunn i dette har DSB med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven fastsatt en ny 110-region for kommunene i politidistriktene Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland. Det vil nå settes ned en egen prosjektgruppe som skal arbeide med overføringen av tjenestene fra 110-sentralen i Rana til 110-sentralen i Bodø, og som vil sørge for en sikker overføring. Tidsperspektivet for overføringen av tjenestene til 110-sentralen i Bodø er ikke klarlagt, men vil avklares i dialog mellom partene.
 
-

Kommentarer til denne nyheten:
 
03.03.2014, skrevet av Jan Fausk
Gratulerer, dette er et stort skritt i riktig retning for nødalarmering i Nord-Norge. MEN hvorfor ikke overføre de seks Troms-kommunene til Tromsø. Det er i denne prosessen svært viktig å lage flest mulig sammenfallende grenser/ansvarsområder for nødetatene. FYLKESGRENSER bør her være en målsetting. "Gamle" politidistriktsgrenser må viskes ut og ikke være til hinder ved fastsettelse av nye 110-regioner. Felles ansvarsområder for nødetatene er en avgjørende suksessfaktor for samordning/samhandling og korrekt trippelvarsling.
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann