Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

INNSPILL TIL REVIDERING AV DIMENSJONERINGSFORSKRIFTEN

Av Nils-Erik Haagenrud 
04.02.2017
 
NBLF sitter i referansegruppen og nedsatte arbeidsgrupper i forbindelse med revidering av dimensjoneringsforskriften.
-
Personlig tror jeg de anbefalingene som ble gjort i brannstudien blir stående i forhold til at brannstasjonsstrukturen ikke skal endres, respons/ innsatstid skal ikke endres, osv. Departementet har lagt føringer i arbeidet som skal vurderes i forbindelse med revideringen.
 
DSB skal i revisjonen av dimensjoneringsforskriften blant annet vurdere:
 • etablering av brann- og redningsvesen distrikter med de samme yttergrensene som de nye politidistriktene og brannvesenets 110-sentraler
 • plikt til å etablere (ett eller flere) brann- og redningsvesen innenfor yttergrensene til de nye brann- og redningsvesen distriktene
 • krav om ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner innen forebygging og beredskap
 • krav om å etablere fag- og kompetansemiljøer som gir bred erfaring og god kunnskapsutvikling innen forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskapsaktører
 • kompetansekrav til forebyggende personell som er tilpasset krav i forskrift om brannforebygging  
 • krav til kompetanse som er tilpasset kommende utdanningsmodell for brann- og redningspersonell
 • innføring av begrepet responstid, som samtidig sikrer at dagens krav til innsatstid opprettholdes
 • krav som sikrer at ressursene til et brann- og redningsvesen kan forflyttes og brukes nasjonalt dersom det er behov for det
 • krav om at Enhetlig ledelsessystem (ELS) skal benyttes av alle brann- og redningsvesen
 • en plikt for kommunene til å utkalle den relevante brann- og redningsressursen som ved behov kan komme raskest til et hendelsessted
 • å gi brannsjefen som utpekes til å sitte i redningsledelsen i lokal redningssentral (LRS), ansvar for og myndighet til å kunne koordinere brann- og redningsvesen ressurser innen ansvarsområdet til vedkommende LRS
 • å pålegge kommunene å tilby overflateredningsberedskap
NBLF ønsker innspill på andre justeringer medlemmene mener bør tas med i arbeidet. For å utfordre litt med noen tanker: 
 • Bør minste bemanningen være på 5 mannskaper for å utføre røykdykker innsats?
 • Bør brannvesenet være med i den kommunale beredskaps planleggingen?
 • Bør det være krav om gjennomført fagskole for å få jobb i brann- og redningstjenesten?
 • Bør det utarbeides en standard for biler og utstyr?
 • Osv. 
Vi håper på mange innspill fra medlemmene og det er viktig å engasjere seg nå når muligheten er der! Takknemlig for innspill til post@nblf.no innen 20 februar. Vi vil informere og be om innspill videre i prosessen. 
 
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann