NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NYTT STUDIE I BEREDSKAPSLEDELSE
Av Trygve Lennavik  
25.04.2013
 
Høyskolen Stord/Haugesund starter til høsten et nytt samlingsbasert studie i Beredskapsledelse på 30 studiepoeng.
-
Dette er det tredje studietilbudet inne beredskapsledelse. Fra før har høskolen i Molde og Harstad tilsvarende tilbud, på henholdsvis 60 og 180 studiepoeng.
 
Mål for studiet til høyskolen Stord/Haugesund:
Studiet skal gi en innføring i beredskapsplanlegging og krisehåndtering, og gi deltakerne et solid faglig grunnlag for å kunne utføre beredskapsrelaterte oppgaver både før, under og etter ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Prinsipper og metoder for gjennomføring av beredskapsrelaterte oppgaver vil bli spesielt vektlagt, samt at studiet vil ha en tverrfaglig tilnærming (omhandle beredskapsrelaterte behov og utfordringer i nødetatene, private virksomheter og offentlig sektor).
 
For mer informasjon: