NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ARRANGEMENTENE ØDELEGGER FOR HVERANDRE
Av Knut Birger Bakken  
07.05.2013
 
Alle brannvernarrangementene i mai ødelegger for hverandre.
-

Nå har brann-Norge klart det kunststykket å samle 5 store arrangementer innenfor en uke. Disse kjemper om flere av de samme deltagerne. Den 24. og 25. mai er det NBLF sin generalforsamling, den 27. og 28. mai er det brannvernkonferansen, den 28. og 29. mai er det NBUF, den 29. og 30. mai er det miljø og brannforebyggendekonferansen og den 30. og 31. mai er det brannsjefkonferansen. I tillegg arrangerer Locus sitt årlige brukerforum 28. og 29. mai. Uka etter skal 110-forum ha sitt årlige møte. Kanskje er det flere lokale fagarrangementer som også er lagt til samme periode.

 

Slik kan det ikke være i fremtiden. Arrangørene må prate sammen og fordele arrangementene utover året. Det legges ned en betydelig jobb og da er det viktig å få deltagere. Noen bør ta på seg å samordne både datoer og tema slik at man i fremtiden unngår slike kollisjoner. NBLF har tidligere tatt til orde for å påta seg en slik oppgave.