NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
RØYKVARSLERBATTERIER
Av Odd Rød  
22.01.2014
 
Gjensidige har et restopplag av røykvarslerbatterier for 2014. Brannvesen som trenger batterier for utdeling kan bestille disse hos: odd.rod@gjensidige.no. Oppgi ønsket antall og leveringsadresse.
-