NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ANMELDELSE: PROSJEKTOPPGAVE HSH OM ORGANISATORISK TERMINOLOGI
Av Guttorm Liebe  
28.07.2014
 
Er kritisk til dagens uensartede og usammenhengende organisatoriske terminologi hos nødetatene.
-

Brannsjef Morten Meen Gallefos, Bamble har skrevet en prosjektoppgave i forbindelse med beredskapsledelse ved Høgskolen Stord Haugesund.

Han tar for seg deler av vår organisatoriske terminologi. Og han setter fingeren på manglende samordning av terminologien og manglende ensartethet mellom nødetatens ordbruk. Han har funnet motstridende termer, han har funnet at samme ord betyr ulike hos de forskjellige etatene og at ikke alle termene er like logiske.

Men, les oppgaven selv.