NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
KJØKKENPRAT OM BRANNSIKKERHET
Av Per Ole Sivertsen  
30.09.2015
 
Benytt FNs eldredag 1. oktober til å bedre brannsikkerheten hos dine eldre foreldre.
-

- Vi oppfordrer alle som har eldre foreldre til å ta en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre brannsikkerheten, sier DSBs direktør Cecilie Daae.

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. En prat om brannfarer i hjemmet og enkle brannforebyggende grep kan utgjøre forskjellen på liv og død. Det er det vi kaller "Kjøkkenpraten".

- En del eldre trenger hjelp til å ivareta egen brannsikkerhet, og jeg har tro på at en liten "kjøkkenprat" kan bidra til å redde liv. Praten kan dreie seg om alt fra å skifte røykvarslerbatteri til å vurdere behovet for komfyrvakt.

Komfyren er den største årsaken til boligbrann. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker.

- Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. Da er det veldig fint å ha en komfyrvakt som hindrer at farlige situasjoner oppstår. Vi anbefaler alle å installere komfyrvakt, sier Daae.

På FNs eldredag 1. oktober setter over 150 brann- og feiervesen og lokale eltilsyn over hele landet fokus på eldres brannsikkerhet. Kampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en felles nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid fram mot 2020. Bak "Alt vi kan mot brann" står DSB, Norsk brannbefals Landsforbund, Feiermesternes landsforening, Branninformasjonsforum, DLE, Sakkyndigeselskap, NELFO, Finans Norge og Norsk brannvernforening.