NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TUNNELSEMINAR I RUNEHAMARTUNNELEN 2018
Av Carl Fridtjof Karlsen  
13.07.2018
 
Vi vil ønske dere velkommen til seminaret om tunnelsikkerhet «Fra beredskap - til innsats» på Åndalsnes 2. – 3. oktober og 17. – 18. oktober.
-

Det er opprettet et godt samarbeid mellom Vegdirektoratet, Statens vegvesen Region Midt og Molde brann- og redningstjeneste. Betydelige ressurser legges i gjennomføring, med fokus på kontinuerlig kvalitetssikring og oppfølging.

 

Tunnelbranner er et skrekkscenario og vil gi involverte parter mange utfordringer.

•Når skal beredskapspersonell rykke inn?

•Hvilken angrepsretning velges?

•Hvordan kan brannventilasjon bistå en effektiv innsats og hva med naturlig trekkretning?

•Hvilke overordnede krav stilles, og hva med driftskrav til elektroinstallasjoner og varsling?

Dette er aktuelle tema som vil drøftes gjennom spennende forelesere og praktiske demonstrasjoner.

 

Fagseminaret Tunnelsikkerhet. «Fra beredskap - til innsats» er beregnet for beredskapspersonell på alle nivå, har en kombinasjon av teori og praksis, og vil bygge på erfaringer fra tidligere tunnelhendelser og branntekniske forsøk i tunnel.

 

Seminaret vil gjennom forelesninger, diskusjon og praktiske øvelser synliggjøre løsninger, behov og hvordan vi kan møte morgendagens utfordringer innen tunnelsikkerhet fra beredskap til innsats.

 

All aktivitet (utenom de praktiske demonstrasjonene i Runehammartunnelen) foregår på Grand Hotell Bellevue, Åndalsnes (www.grandhotel.no). Det er reservert rom til kurset for deltakere på hotellet. Deltakerne må selv kontakte hotellet for reservasjon/booking og for å avtale tidspunkt for innsjekk/utsjekk.

 

Seminaret koster kr. 13 500,00 inkl. lunsj begge dager og festmiddag pr. person.

 

Informasjon til røykdykkere:

  • Det er maks plass til 30 røykdykkere.

  • Ta med:

    • Tetraterminal

    • Eget utstyr til røykdykking

  • Alle som skal røykdykke må sende oss bekreftelse fra brannsjef på at de er godkjent røykdykker.

  • Vi har et begrenset antall med røykdykkerflasker/meiser (Dräger) til leie. Dersom det er behov må dette bli gitt beskjed om i god tid før seminarstart. Vi prioriterer de som kommer med fly.

 

For de som ikke skal røykdykke anbefaler vi å ta med klær til å være ute under de praktiske øvelsene.

 

For påmelding, besøk vår nettside www.molde.kommune.no/brannkurs

Ta kontakt med Carl F. Karlsen på 71191800 eller carlfk@molde.kommune.nodersom det er spørsmål.