NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NORDISKE BRANNBEFALS STUDIEDAGER 30.09-03.10.2019
Av Nils Erik Haagenrud  
25.06.2019
 
Årets arrangement arrangeres i Ålesund mellom 30.09-03.10.2019 med et spennende program, som favner beredskap og forebyggende arbeid. Dette er et gratis arrangement hvor NBLF dekker alle kostnadene for våre deltagere.
-
Vi fortsetter med det Nordiske samarbeid med utveksling mellom de Nordiske landene. Årets arrangement vil bli arrangert i Ålesund 30.09-03.10.2019. Det vil som tidligere år bli et spennende program med godt faglig og sosialt tilsnitt. Det deltar 3 befal fra hvert av de Nordiske landene, så her er det bare å sende inn en søknad til undertegnede til noen flotte dager i Ålesund hvor NBLF dekker alle kostnadene. Vi vil etter at fristen som er den 30.august plukke ut tre kandidater til studieuken fra NBLF.
 
Send meg en mail innen 30.august på nils-erik.haagenrud@rogbr.no aktuelle kandidater vil få beskjed i uke 36