NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NBLF SIN POLICY VEDR VAKTSELSKAPENE
Av Nils Erik Haagenrud  
02.09.2009
 
NBLF sin policy vedr vaktselskapene ble vedtatt på styremøte den 1.september 2009
-

I st. melding nr 35, står det at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se på forholdet mellom vaktselskapene og brannvesenet. NBLF vil sende en henvendelse til Justisdepartementet, for å få satt ned en arbeidsgruppe snarest mulig og at NBLF ønsker å ha en representant i denne arbeidsgruppen. Vi støtter det som fremkommer i St. meld nr.35 og vil ha fokus på å få gjennomført normative krav, som vil regulere denne problemstillingen.