NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
LANDSRÅDSMØTE 22. OG 23. NOVEMBER
Av Nils Erik Haagenrud  
06.09.2010
 
Reserver datoene 22 og 23 november til landsrådsmøte i NBLF. Tema uten om den ordinære agendaen blir "eldreprosjektet"
-

I tillegg til de ordinære delegatene fra kretslagene, vil kontaktpersonene i de lokale brannvesenene i forbindelse med eldreprosjektet bli invitert til møte. Mer informasjon om sted og møte vil komme senere.