NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
KURS I TILSYN MED FARLIG STOFF
Av Knut Birger Bakken  
22.09.2010
 
Første kurs i tilsyn med farlig stoff arrangeres på Lillehammer 3. og 4. november.
-
Det skal totalt arrangeres 10 kurs. De resterende 9 kurs arrangeres vår og høst i 2011 og er foreslått lagt til Oslo, Halden, Bergen, Stavanger, Arendal, Ålesund, Trondheim, Bodø og Tromsø. Antall kursdeltagere pr. kurs er begrenset til 30 stykker.
 
NBLF sine kretslag vil stå som teknisk arrangør av kursene.
 
Tema for kurset er.

 

     Viktig nytt for brannvesen i forskrift om håndtering av farlig stoff

     Tilsyn med farlig stoff i ulike anleggsobjekter og utvelgelse av tilsynsobjekter

     Gruppeoppgave med planlegging av tilsynsaksjon

     Tilsynsmetodikk

 

Mer detaljert program vil foreligge i uke 41.