NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
PLAST I BYGG - SEMINAR I TELEMARK
Av Guttorm Liebe  
09.03.2011
 
Vi opplever en sterk økning i bruk av plast som bygningsmateriale. Dette skyldes blant annet nye og atskillig strengere krav til isolasjon. Men skyldes det også manglende kunnskap om plast i brann? Telemark brannbefalslag setter dettepå dagsorden den 23. mars i Porsgrunn.
-
Bakgrunnen for dette seminaret er behovet for å kunne mer om plast som bygningsmateriale og plast i brann. Særlig i såkalte "analyse-bygg" er det viktig at  prosjekterende, kontrollerenede og tilsynsmyndighetene har den tilstrekkelige kunnskap.
 
Men det er ikke tilstrekkelig å vite at termoplaster brenner som olje. Det er et "must" å forstå sammenhengen mellom klassifiseringstestene og virkeligheten. Det vil si forskjellen på småskalforsøk og virkelige branner. Plast tilsatt kjemikalier for å gjøre materialet tyngre antennelig er vanlig. Dette påvirker åpenbart antenneligheten, men i hvilken grad påvirker det brannforløpet når brannen ført har startet? For å nevne noen spørmål.
 
TBBL arrangerer i samarbeid med bransjeorganisasjonen Industrigruppen stålbygg (IGS) et dags-semnar i Porsgrunn onsdag den 23. mars 2011. Påmelding til: mari.bjorge@porsgrunn.kommune.no
 
Velkommen, - her er programmet.