Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 
NYHETSARKIV

Her finner du gamle nyheter. De er sortert etter dato, de nyeste øverst. Klikk på en nyhet for å lese den.

Nå kan du finne ut hva brannvesenet ditt faktisk gjør (18.12.2019, Per Ole Sivertsen)
Brannstatistikk.no er en ny tjeneste fra DSB som gir deg oversikt over alle utrykningene til brann- og redningstjenesten i Norge.
Menn topper brannstatistikken (02.12.2019, Per Ole Sivertsen)
Siden år 2000 har 1079 personer omkommet i brann i Norge, men aldri før har kjønnsfordelingen vært så skjev som nå. Nå starter brannsesongen igjen.
Branner i avfallsanlegg (23.11.2019, Per Ole Sivertsen)
Avfallsanlegg representerer en viktig samfunnsfunksjon, men det brenner regelmessig i slike anlegg. Målsettingen i denne studien er å frembringe faktagrunnlag som belyser hvilke risikoer som er knyttet til branner i avfallsanlegg, og å identifisere tiltak som kan forebygge brann og begrense brannens skadeomfang og miljøpåvirkning. Les rapporten.
Midt-Norske brannverndager 2019 (07.11.2019, Per Ole Sivertsen)
På nytt lager Trøndelag brannbefalslag et 2-dagers fagseminar med utstillere. Dette er en 15 år lang tradisjon i Trøndelag og trekker mange deltakere. Kretslaget er største kretslaget i NBLF med 205 medlemmer. Et slik opplegg kan anbefales til alle kretslagene.
En brann- og redningstjeneste for alle (06.11.2019, Per Ole Sivertsen)
Brann- og redningstjenesten er en av de aktørene i Norge som scorer høyest på tillit og legitimitet. Samtidig er det en av tjenestene som har minst mangfold. Med mangfold mener vi både kompetanse, kjønn, bakgrunn og etnisitet. Skal ikke brann- og redningstjenesten gjenspeile samfunnet de betjener?
Bluss på fotballstadioner (06.11.2019, Per Ole Sivertsen)
Det er forbudt for publikum å bruke bluss på norske fotballtribuner. Det gjelder både for fyrverkeriprodukter ment til underholdning og pyrotekniske produkter ment til å gi nødsignal.
Ildens ansikt - Norgespremiere 25.10.2019 (20.10.2019, Per Ole Sivertsen)
Ildens ansikt er en rørende og emosjonell film basert på en sann historie. Frank er nyutdannet brannmann i Paris. Han er lykkelig gift og far til tvillinger. På et av hans første ekte brannoppdrag er hans kolleger omgitt av flammer.
Midt-Norske brannverndager 2019 (10.10.2019, Håvard Sæther)
Trøndelag brannbefalslag arrangerer Midt-Norske brannverndager 6.-7. november 2019 ved Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal. Du finner program og påmeldingsinformasjon her
Fagdager - Tromsø 4. og 5. desember (03.10.2019, Per Ole Sivertsen)
Vil med dette kartlegge interessen for fagseminaret "Pyroteknisk kurs for brannvesen" 5.desember i Tromsø.
Demodag - slukking av litiumbatterier (26.09.2019, Per Ole Sivertsen)
I samarbeid med Vest brann- og redningsregion, arrangerer Vestteknikk i oktober demodager om slukking av litiumbatterier med slukkemiddelet F-500. Arrangementet er åpent og gratis for alle som er opptatt av brannsikkerhet. Demodagene arrangeres i Grenland 4. oktober og i Os 22. oktober.
FN eldredag 1.oktober (25.09.2019, Ivar Hogstad)
FN eldredag 1.oktober 2019. Aktivitetsplan fra Nasjonal koordineringsgruppe.
Hvordan skaper vi en brann- og redningstjeneste for alle? (17.09.2019, Per Ole Sivertsen)
Brann- og redningstjenesten er i omstilling, med flere og mer komplekse oppgaver enn tidligere. Hvordan kan etaten bli best mulig forberedt på å løse morgendagens utfordringer? Vi mener et av svarene på dette er mer mangfold. Dersom du også er interessert i hva som kan gjøres for å øke mangfoldet innen brann- og redning bør du sette av datoen 27. november. Da arrangerer Fagforbundet og KS Bedrift et dagsseminar som setter mangfold i brann og redning på dagsorden.
Påminnelse - Nordiske studiedager (26.08.2019, Per Ole Sivertsen)
Minner om påmeldingsfristen til Nordiske studiedager. Det er få påmeldinger så det anbefales for alle medlemmer så kan være interessert i å delta å søke. Påmelding gjøres ved å sende epost til nils-erik.haagenrud@rogbr.no så snart som mulig og helst før 30.august.
Til minne om Peter Due - 1944-2019 (22.08.2019, Guttorm Liebe)
En markant skikkelse i norsk brannvern gått bort. Peter Due egnet store deler av sitt arbeidsliv til brannvesenet og etter sin avgang i brannvesenet, til brannvern i DSB. Vi har med dette mistet en viktig og dyktig fag mann innenfor alle sider av brannvernet.
Pyroteknisk kurs for brannvesen (21.08.2019, Per Ole Sivertsen)
Norsk brannvernforening har sendt en invitasjon til et pyroteknisk kurs for brannvesen. Vet ikke om det er av interesse, men kanskje det er noe for kretslagene å samarbeide med brannvernforeningen om slik at det kan gjennomføres på flere steder.
Ny opplæringspakke til helse- og brannpersonell om brannsikkerhet (14.08.2019, Per Ole Sivertsen)
Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann og overrepresentert i dødsbrannstatistikken. Et samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brannvesenet kan redde liv.
DSB advarer mot økende skogbrannfare (25.07.2019, Per Ole Sivertsen)
Store deler av Norge er på vei inn i en periode med høye temperaturer, lite nedbør og økende skogbrannfare. DSB har derfor besluttet å høyne beredskapen og har syv skogbrannhelikoptre utplassert over hele landet denne langhelgen.
Høring - Nasjonal veileder for akutthjelpere (05.07.2019, Per Ole Sivertsen)
I oppdragsdokumentene for 2018 har Helse- og omsorgsdepartementets gitt Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene i oppdrag å samarbeide med kommunene om å etablere en ordning for opplæring og bruk av akutthjelpere. Høringsfristen er mandag 16. september 2019
Nordiske brannbefals studiedager 30.09-03.10.2019 (25.06.2019, Nils Erik Haagenrud)
Årets arrangement arrangeres i Ålesund mellom 30.09-03.10.2019 med et spennende program, som favner beredskap og forebyggende arbeid. Dette er et gratis arrangement hvor NBLF dekker alle kostnadene for våre deltagere.
Branntips.no (10.06.2019, Per Ole Sivertsen)
Branntips.no er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold. Dersom du sender inn en bekymringsmelding, vil den behandles i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av innkomne saker. Vi trenger opplysninger om deg for å kunne ta kontakt hvis vi har spørsmål om din bekymringsmelding. Ditt navn eller dine kontaktopplysninger vil ikke deles med noen uten ditt samtykke.
Program nordiske studiedager 2019 (25.05.2019, Per Ole Sivertsen)
Her er program for nordiske studiedager 2019 som avholdes i Ålesund 30.september til 3.oktober. Her er det bare å forberede en søknad. Nærmere informasjon om påmelding kommer senere. Kun medlemmer kan søke.
FEU-møte 1-2019 (17.05.2019, Per Ole Sivertsen)
Møtet startet 16.mai kl 0900 med slutt 18.mai til lunsj. Flere interessante saker ble presentert og diskutert. Medlemmer i NBLF kan logge seg inn for å lese dokumenter fra møtet.
BFireSafe@School (17.05.2019, Per Ole Sivertsen)
The project consortium from 7 EU countries are collaborating together in the ‘BFireSafe@School’ project funded under the Erasmus+ programme to increase fire safety awareness for pupils and teachers in second level schools all over Europe. This will be achieved by sharing best practice and using innovative digital learning methods. A new fire safety training course will be delivered by a combination of classroom training and online training and will be available in 8 languages at the end of the project.
NBLF har sendt et brev til skattedirektoratet (30.04.2019, Per Ole Sivertsen)
Norsk brannbefals landsforbund registrerer at det er endringer i praksis for hvordan behandling av søknad om avgiftsfritak for spesialutrustede kjøretøy til bruk for brannvesenet gjennomføres, noe som medfører store konsekvenser for leverandør og mottaker av bil.
Brannforebyggende forum i Stavanger 11-12. september (23.04.2019, Nils Erik Haagenrud)
Da har Rogaland brann og redning gleden av å ønske velkommen til Brannforebyggende forum 11-12 september 2019 i Stavanger.
Samler beredskaps-Norge (22.04.2019, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en artikkel til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). Her kan du lese hele artikkelen.
110-tjenesten – ny løsning, nye muligheter (21.04.2019, Per Ole Sivertsen)
Det er startet en prosess med å anskaffe nytt oppdragshåndteringsverktøy til erstatning for dagens Vision i 110-sentralene og VisionBoss som brannvesene bruker. En nyanskaffelse åpner muligheter for å få et nytt og mere moderne og fremtidsrettet system.
CTIF arrangerer Skogbrannseminar (17.04.2019, Per Ole Sivertsen)
Vær forberedt på skogbrannsesongen 2019! Delta på en praktisk- pedagogisk dag med skogbrannberedskap!
112 Awards Ceremony 2019 (11.04.2019, Per Ole Sivertsen)
10. april fikk Norge to priser på EENA konferansen. På EENA sin nettside står det: "The 112 Awards Ceremony celebrates modern-day heroes. From incredible rescues and inspirational acts by citizens and emergency services, to public safety innovations and the use of technology for good, we reward those going beyond the expected to help people in danger."
Hvordan synes du brannvesenkonferansen bør være? (05.04.2019, Per Ole Sivertsen)
Denne temperaturmålingen er nå avsluttet. Her kan du se resultatet.
Påmelding til Generalforsamling 2019 (22.03.2019, Sjur Berge)
Oppland brannbefalslag har på vegne av NBLF gleden av å invitere til generalforsamling 2019 og til en unik brannmesse i Gjøvik olympiske fjellhall
NBLFs reisestipend 2019 (13.03.2019, Per Ole Sivertsen)
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, KLP med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i KLP, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 15. april 2019.
Nordisk Brannbefals Studiedager (08.03.2019, Rønnaug Holterman)
NBLF – Nordisk Brannbefals Studiedager 24.-27.09.2018 i Helsingborg. Rønnaug Holterman og Ivar Mæland var deltakere fra Norge, videre var det deltakere fra: Danmark – 4 mann, Finland – 3 mann og Sverige – 2 mann. Damer skjerp dere, og søk dere med på disse kjekke turene.
Fagseminar og generalforsamling - 2019 (19.02.2019, Per Ole Sivertsen)
Oppland brannbefalslag har på vegne av NBLF gleden av å invitere til fagseminar og generalforsamling 2019 og til en unik brannmesse i Gjøvik olympiske fjellhall.
Brannvesenets julekalender 2019 (14.02.2019, Johanne Birkeland)
Brannvesenets julekalender har i mange år vært en kjent, populær og effektiv førjulskampanje som retter seg mot elever på barneskolen og lærer dem grunnleggende brannvern.
Solskinnshistorier 2003-2018 (03.02.2019, Per Ole Sivertsen)
Ny Excel-fil med alle solskinnshistoriene for perioden 1.januar 2003 til 31.desember 2018 er klar for nedlasting på våre intranettsider.
Ny årgang ordliste fra KBT (21.01.2019, Per Ole Sivertsen)
KBT har lagt ut ny PDF-fil for 2018. Se under Faguttrykk på KBT sin hjemmeside. Dersom du ser noen ord som er understreket så kan du klikke på dem for forklaring. Videre kan det hende at ord i forklaringen bli markert og dem kan du klikke videre på. Kos deg med brannfaglige termer.
Rapportering skoleundervisning 6. klassetrinnet 2018 (21.01.2019, Stein Gjøsund)
NBLF har avtale med KLP vedr. økonomisk tilskudd til skoleundervisning 6. klassetrinnet.
Hvordan synes du brannvesenkonferansen bør være? (19.01.2019, Per Ole Sivertsen)
Dette er spørsmålet på en ny temperaturmåling. Det er fem svaralternativer og alle alternativene har litt mere opplysning som vises ved å klikke på alternativet.
Solskinnshistorier (19.01.2019, Per Ole Sivertsen)
Har du noen solskinnshistorier som du ønsker å få registrert?
God Jul og Godt Nyttår (21.12.2018, Per Ole Sivertsen)
Alle ønskes en riktig god jul og et godt og branntrygt nyttår!
Kavalkade "best practice" brannforebyggende forum (24.11.2018, Nils Erik Haagenrud)
I forbindelse med brannforebyggende forum 11-12 september 2019 oppfordrer vi alle Norges brannvesen om å svare på to spørsmål.
Nødnettsamarbeid med Finland (22.11.2018, Per Ole Sivertsen)
Fra og med i dag kan norske og finske nød- og beredskapsaktører kommunisere med nødnett over grensen ved innsatser i nabolandet.
Nye nettsider (14.11.2018, Per Ole Sivertsen)
På landsrådsmøtet ble det satt ned en arbeidsgruppe for å se på nye nettsider til NBLF. Gruppen er helt i startfasen og ønsker innspill fra medlemmene.
Generalforsamling 2019 (12.11.2018, Per Ole Sivertsen)
Oppland brannbefalslag har på vegne av NBLF gleden av å invitere til generalforsamling 2019 og til en unik brannmesse i Gjøvik olympiske fjellhall.
Nytt senter for forskning på brannsikkerhet (09.11.2018, Per Ole Sivertsen)
Forskningsrådet har tildelt 30 millioner kroner til et nytt forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet, "Fire Research and Innovation Centre", ledet av RISE Fire Research i Trondheim.
Kronikk: Kjære ordfører og rådmann (02.11.2018, Per Ole Sivertsen)
Visste du at halvparten av de som omkommer i brann mottar kommunale tjenester i hjemmet? Og at du – med enkle grep – kan bidra til at færre dør i brann?
Fagseminar (19.10.2018, Henrik Trømborg)
Buskerud brannbefalslag inviterer til fagdag i Hemsedal 22.11.2018. Brannsikkerhet i store bygg, et tema som bør oppta brannvesen, byggesak, utbyggere, DSB og DiBK m.fl.
Midt-Norske brannverndager 2018 (17.10.2018, Håvard Sæther)
Trøndelag brannbefalslag arrangerer Midt-Norske brannverndager 7.-8. november 2018 ved Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal. Du finner program og påmeldingsinformasjon her
Nasjonal brann- og el-konferanse 2019 (16.10.2018, Henrik Trømborg)
Konferansen arrangeres på Gardermoen 16. januar 2019. Påmeldingen er åpnet. Lenke til program ligger her.
Noen refleksjoner og tanker om organisering av 110-tjenesten (30.09.2018, Per Ole Sivertsen)
Etter mange år i 110-tjenesten så har jeg hatt mulighet og interesse til å følge nødmeldetjenesten i Norge men også i utlandet. Har hatt både formelle og uformelle besøk og gjennom tidene har det blitt ganske mange besøk. Jeg er av den oppfatning av at vi her i Norge ikke er optimalt organisert når det gjelder nødmeldetjenesten med tanke på kvalitet på tjenesten ovenfor både nødstilte og innsatspersonellet. Jeg har uttalt og skrevet mine refleksjoner og tanker i flere sammenhenger og over tid kan det virke som dem blir gjengitt feil. Ønsker derfor med dette innlegget å presisere mitt syn på organiseringen.
Bedre brannsikkerhet for eldre (30.09.2018, Per Ole Sivertsen)
I anledning FNs eldredag 1. oktober sender DSB og Helsedirektoratet ut informasjon til alle landets kommuner som forklarer hvorfor godt samarbeid mellom helse og brann kan redde liv.
Fremtiden til KBT er sikret (27.09.2018, Per Ole Sivertsen)
26.september 2018 signerte Kollegiet for brannfaglig terminologi og Norsk brannvernforening en avtale som sikrer fremtiden til KBT.
Beredskapsaktørene stiller store krav til neste generasjon nødnett (22.09.2018, Per Ole Sivertsen)
De kommersielle mobilnettene vil bli "grunnmuren" for bredbåndsbasert nødkommunikasjon i framtiden. Hvilke krav stiller brukerne?
Tunnelseminar i Runehamartunnelen 2018 (20.09.2018, Carl Fridtjof Karlsen)
Fortsatt noen ledige plasser på seminaret om tunnelsikkerhet «Fra beredskap - til innsats» på Åndalsnes 2. – 3. oktober og 16. – 17. oktober.
Nordic Conference on Gender Equality, Diversity and Social Inclusion in the FRS (12.09.2018, Per Ole Sivertsen)
More and more fire and rescue services within the Nordic countries need to promote gender equality, diversity and social inclusion. Why? In order to create a sustainable recruitment base and a diverse workforce that corresponds to and reflects the local community demands. We proudly present a conference that will focus on how to get there! Welcome to be part of the very first Nordic conference on gender equality and diversity within the fire and rescue service. Welcome to Malmö, Sweden, the 6th and 7th of November 2018!
Generalforsamling 2019, 23-26 mai (02.09.2018, Sjur Berge)
Oppland Brannbefalslag arrangerer Generalforsamling 2019, 23-26 mai på Gjøvik.
Guttorm Liebe er blitt pensjonist (30.08.2018, Per Ole Sivertsen)
30.august 2018 var det stor tilstelling med 112 gjester i vognhallen på brannstasjonen i Skien for å takke av Guttorm. Jeg var der som vår representant og det var flott og rørende.
Endring av ekomforskriften vedtatt (19.08.2018, Per Ole Sivertsen)
Forskrift om endring i forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste ble 6.juli 2018 vedtatt. Endringene gjelder § 6-2a. Krav til opplysninger ved nødanrop og § 6-2b. SMS og MMS til nødnummer. AML blir gjeldende fra 1.november 2018.
NORDRED Indsats under komplicerede forhold–Håndtering af komplicerede hændelser (15.08.2018, Per Ole Sivertsen)
Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet har, på vegne af det danske formandskab for Den Nordiske Redningsoverenskomst (NORDRED), fornøjelsen at invitere til konference i København, Danmark - i perioden fra den 11. september til den 13. september 2018.
Brannforebyggende forum 2018 (14.08.2018, Katrine Ånestad)
Påminnelse - Brannforebyggende forum 2018, Skien 12.-13. september Fristen for å melde seg på til årets Bra Brannforebyggende forum er 22. august.
Invitasjon til medlemsmøte 5/9-2018 (10.08.2018, Ole-Johan Rygh)
Oslo og Akershus brannbefalslag (kretslag under NBLF) inviterer til medlemsmøte på Hovedbrannstasjonen i Oslo onsdag 5.september kl. 10.00. Denne gangen har vi fått OBRE til å dele erfaringer og info om nylige hendelser og aktuelle prosjekter. «Rosinen i pølsa» er mulighet for 10-15 personer til å være med på en liten båttur i havnebassenget med «Redningen», muligens også «Knalle» (IUA-båt). Etter medlemsmøtet håper vi at flest mulig ønsker å bli med på en sosial sammenkomst på spisestedet «Vippa».
Statsministeren takket for skogbranninnsatsen (06.08.2018, Per Ole Sivertsen)
- Tusen takk for innsatsen. Den har vært uvurderlig. Jeg vet det har vært krevende og er imponert over jobben som er gjort, sa statsminister Erna Solberg, da hun i dag møtte representanter for de mange som har kjempet mot skogbrannene i sommer.
Invitasjon til Trestokkfestivalen (25.07.2018, Per Ole Sivertsen)
Fikk en epost fra arrangøren av Trestokkfestivalen hvor dem ønsker å gi bort festivalpass til brannfolk som takk for innsatsen i forbindelse med alle skogbrannene i sommer. Les hele eposten.
Norges bistand til slokking av skogbranner i Sverige (24.07.2018, Per Ole Sivertsen)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som koordinerer all hjelp inn til Sverige nå, opplyser at det for øyeblikket er vanskelig for Sverige å ta imot flere ressurser enn det de har mottatt så langt.
Farlig gods-permen online (28.06.2018, Per Ole Sivertsen)
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS i samarbeid med IUA Sør-Trøndelag og DSB har laget nettutgave av FG-permen. Her kan du søke på informasjon om farlige stoffer og få veiledende informasjon om innsats ved akutte uhell med farlige stoffer. Søk på stoffnavn, UN-nummer eller fritekst. Stoffdatabasen er fortsatt under oppbygging, så det mangler fortsatt informasjon om en del stoffer. Databasen oppdateres fortløpende.
Trygg Hjemme - scrablefilm (26.06.2018, Per Ole Sivertsen)
Rogaland brann og redning i samarbeid med KLP og NBLF har laget en scrablefilm om hvordan brannsikre en bolig. Filmen varer 4 minutter og tar for seg brannfarer og tiltak.
NBLFs reisestipend 2018 (15.06.2018, Per Ole Sivertsen)
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, KLP med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i KLP, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 17. august. 2018.
Brann på campingplass (15.06.2018, Mari Bjørge)
Telemark brannbefalslag arrangerte 3. mai fagdagen "Brann på campingplass" på Dyrskuplassen i Seljord.
Hejsan alla glada norska vanner (11.06.2018, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på et brev jeg fikk til NBLF. Det er en dame i Sverige som ønsker å overraske sin mann som samler på tøymerker. Hvis du ønsker å bidra til hennes bursdagspresang til sin mann så finner du adressen nederst i brevet.
Nordisk studieuke for brannbefal i uke 39 Helsingborg (10.06.2018, Nils Erik Haagenrud)
For de som ønsker å delta på Nordisk studieuke for brannbefal i uke 39 Helsingborg, så er det bare å melde sin interesse til undertegnede innen 15.august. Hvert av de Nordiske landene stiller med 3 personer og NBLF dekker kostnadene for våre deltagere.
Velkommen til Norwegian Tunnel Safety Conference 2018 (25.05.2018, Marita Eik)
Vi gjentar tidligere suksess og inviterer igjen til Norwegian Tunnel Safety Conference (NTSC 2018) i Stavanger 18. og 19. juni.
Norske brannvesens undervisningsforum inviterer til konferanse! (02.05.2018, Per Ole Sivertsen)
Driver du med undervisning internt eller eksternt i brannvesenet? Da er dette konferansen for deg. Her blir det gode foredrag med aktuelle temaer, faglig påfyll og erfaringsutvekslinger med gode kollegaer fra hele landet.
Velkommen til Brannforebyggende forum 2018 (28.04.2018, Per Ole Sivertsen)
Velkommen til Skien 12. – 13. september. Skien brann- og feievesen fyller 150 år i år, og har i den anledning gleden av å være vertskap for Brannforebyggende forum 2018.
Ny rapport: Hydrogenkjøretøy i parkeringskjellere (17.04.2018, Per Ole Sivertsen)
RISE Fire Research har på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet utført et litteraturstudium knyttet til hydrogenkjøretøy og parkeringskjellere.
Høring av forslag til endring i ekomregelverket (16.04.2018, Per Ole Sivertsen)
Høringen omfatter forslag om innføring av mer nøyaktig posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og fra IP-telefon, og en ny bestemmelse som skal gi hørselshemmede brukere anledning til å påkalle nødsentralen med SMS og MMS.
Skogbrannhelikopter i beredskap fra 15. april (16.04.2018, Per Ole Sivertsen)
Skogbrannhelikopteret er i fast beredskap i perioden 15. april til 15. august. Helikopteret er stasjonert på Torp utenfor Sandefjord og skal dekke hele Sør-Norge.
Brann på campingplass (07.04.2018, Ken Espen Drager)
Telemark brannbefalslag inviterer til fagdag torsdag 3. mai, Dyrskuplassen i Seljord
Nordic Fire & Safety Days arrangeres i Trondheim 7-8 juni 2018 (06.04.2018, Per Ole Sivertsen)
NTNU og RISE er i arrangementskomiteen for Nordic Fire & Safety Days, som arrangeres på NTNU 7. og 8. juni i år.
CTIF Norge søker kvinne (21.03.2018, Janne Hovdenakken)
CTIF Norge ønsker forslag på et medlem til Komiteen for Kvinner i brannvesenet (women in fire and rescue services).
Nød-SMS: Ny tjeneste for døve, hørselshemmede og talehemmede (21.03.2018, Per Ole Sivertsen)
21. mars lanseres Nød-SMS, tjenesten som gir døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet til å sende SMS direkte til 110, 112 og 113 i nødsituasjoner.
Betydningen av automatiske brannalarmanlegg (13.03.2018, Guttorm Liebe)
BRIS kan ikke brukes til å vurdere betydningen av automatiske brannalarmanlegg, på grunn av innebygd registreringsfeil. Egen statistikk (Skien, Siljan kommuner) viser at de siste 10 årene har 22 % av «Brann i bygning» blitt varslet direkte til 110-sentral fra et automatisk brannalarmanlegg.
Bli med på førjulskampanjen Brannvesenets julekalender! (06.03.2018, Linda Stuvland )
Brannvesenets julekalender har i mange år vært en kjent, populær og effektiv førjulskampanje som retter seg mot elever på barneskolen og lærer dem grunnleggende brannvern. I 2017 deltok 70 brannvesen i nesten 200 kommuner på kampanjen! Bli med, dere også! Fristen for påmeldingen er 6. april.
Teknologistøttet grunnkurs deltid (28.02.2018, Per Ole Sivertsen)
Fikk en epost fra Turid Teige som er prosjektleder for Prosjektet "Teknologistøttet undervisning -grunnkurs deltid". Prosjektet er nå godkjent, og vil bli gjort tilgjengelig for brann-Norge innen utgangen av første kvartal i år. Dagens utdanning tilbys i en overgangsfase i 2018.
Solskinnshistorier 2003-2017 (31.01.2018, Per Ole Sivertsen)
Ny Excel-fil med alle solskinnshistoriene for perioden 1.januar 2003 til 31.desember 2017 er klar for nedlasting på våre intranettsider.
KBT er en suksess (31.01.2018, Per Ole Sivertsen)
Ved utgangen av 2017 var det gode besøkstall i KBT-basen. NBLF og de andre deltakerne i kollegiet kan være stolte av arbeidet som er nedlagt over flere år. Arbeidet er ikke ferdig og vil egentlig aldri bli ferdig fordi det kommer nye behov i forbindelse med nye ord og utrykk eller endringer av eksisterende. KBT er et kollegium som samler og systematiserer brannfaglig terminologi for å presentere disse på en oversiktlig og lettfattelig måte. KBT arbeider for et enhetlig fagspråk og ønsker å ta del i utviklingen av dette.
Nyhet på intranettsiden (30.01.2018, Per Ole Sivertsen)
Når du logger deg inn får du nå opp to nye interne nyheter. Den ene handler om Solskinnshistorier og den andre om Multicom 112.
Avvikling av arbeidsgruppa for terminologi for akutt forurensning (30.01.2018, Per Ole Sivertsen)
Kystverket som eier fagordlista for akutt forurensning har nettopp sendt ut brev til samarbeidspartnerne i arbeidsgruppa om at dem anser at ordlista er kommet til et nivå på dette feltet som er tilfredsstillende. Ordlista var i oppbyggingsfasen og mange ord og utrykk venter på behandling og godkjenning så å avvikle dette viktige arbeidet med å samordne fagterminologien innen dette fagområdet er alt for tidlig.
Nordic Fire & Safety Days 2018 (30.01.2018, Anne Elise Steen-Hansen)
Nordic Fire & Safety Days 2018 blir arrangert på NTNU i Trondheim 7-8 juni.  Jeg er stolt av å være med på arrangere denne konferansen som pleier å trekke til seg engasjerte fagfolk fra mange ulike bransjer og organisasjoner både i Norden og fra land utenfor Norden. Dette er en fin konferanse for å vedlikeholde nettverket sitt, og for å bli kjent med nye fagfolk. Jeg håper du er interessert i å delta, gjerne med et foredrag hvis du har noe du vil dele eller diskutere med andre ildsjeler.
Solskinnshistorier 2017 (19.01.2018, Per Ole Sivertsen)
Snart kommer Excelfila med Solskinnshistoriene. Dersom du ønsker å få med noen så er det fremdeles tid nok. Logg deg inn og registrer dine historier før 1. februar for å få dem med årets utsendelse.
Skogbrannseminar 2018 (18.01.2018, Per Ole Sivertsen)
For samvirkeaktører i Telemark, Buskerud og Vestfold 15.mars 2018. Sted: Fjellanlegget, Buskerud sivilforsvarsdistrikt, Drammen.
God Jul og Godt Nyttår (19.12.2017, Per Ole Sivertsen)
Alle ønskes en riktig god jul og et godt og branntrygt nyttår!
IUA lederforun, 6-7 feb.2018 (15.12.2017, Ole Jonny Flydal)
IUA Lederforum er et frivillig etablert samarbeidsforum med formål å utvikle samarbeidet mellom landets IUA’er. Formålet er en arena for erfaringsutveksling mellom IUA’ene og Kystverket der man drøfter felles utfordringer og bidrar til tiltak som styrker den regionale og nasjonale beredskapen mot akutt forurensning innenfor rammebetingelsene til IUA og kystverket.
Seminar Brann og redning Flyplasser - 14 og 15 Februar 2018 (14.12.2017, Janne Hovdenakk)
Noen av temaene som tas opp på seminaret er samarbeid mellom kommune- og flyplass brannvesen i Norge. Foreleser fra Luftfartstilsynet i Sveits forteller om samarbeid mellom Zurich city og Zurich Airport, og tar også opp task resource analyser for flyplassene i Sveits.
Tjenesten - Felles ressursregister (13.12.2017, Per Ole Sivertsen)
Alle aktører innen redning og beredskap skal gjennom et sikkert system få den ressursinformasjonen de har behov for.
Nav: – Kreft er yrkesskade (13.12.2017, Per Ole Sivertsen)
Denne uka kom beskjeden mange har ventet på - NAV snur og godkjenner denne kreftformen som en yrkessykdom på lik linje som yrkesskade for brannmenn.
Fullt gjennomslag for brann og redning (07.12.2017, Per Ole Sivertsen)
Etter møtet med leder av justiskomiteen på Stortinget 27. november har KS Bedrift Brann og Redning fått fullt gjennomslag om behov for ny stortingsmelding om brann og redning.
Innpakking av bygg (04.12.2017, Per Svanæs)
Det har blitt mer og mer vanlig å pakke inn hele bygninger i presenninger eller krympeplast. I den forbindelse har vi i Fredrikstad jobbet en del med noe jeg ser på som et stort potensiale for katastrofe. Nemlig innplasting av bygg under rehabilitering.
Bruk og harmonisering av tidsbegreper (28.11.2017, Per Ole Sivertsen)
NBLF har sendt et brev til DSB med innspill ang. bruk og harmonisering av tidsbegreper. Disse innspillene bør være med i arbeidet med ny dimensjoneringsforskrift og bør også avklares med de andre nødetatene for å skape enighet om samme terminologi. Kopi ble sendt til Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) og Redningsfaglig råd.
Invitasjon til medlemsøte (17.11.2017, Per Ole Sivertsen)
Oslo og Akershus brannbefalslag (kretslag under NBLF) inviterer til medlemsmøte på Lørenskog brannstasjon tirsdag 12.desember kl. 10.00. I lys av brannen i Grenfell Tower i juni og i høyblokka på Løvenstad i oktober vil dette medlemsmøtet bl.a. ha fokus på brannsikkerhet i høyhus, boligblokker og kontorbygninger oppført etter byggeforskrifter eldre enn 1997. Det blir også innlegg fra NRBR om aktuelle prosjekter hos dem.
Frokostseminar 23.11: neste generasjon nødnett (08.11.2017, Per Ole Sivertsen)
Selv om dagens nødnett vil være nødetatenes viktigste kommunikasjonsverktøy i mange år fremover er det allerede nå på tide å tenke på fremtidens nødnett. DSB inviterer til frokostseminar om temaet 23.nov.
Fremtidens brann- og redningsvesen (03.11.2017, Per Ole Sivertsen)
Vi er opptatt av at brann- og redningsvesenet skal være godt rustet til å møte morgendagens utfordringer. Samfunnet står overfor et ganske annet risiko- og trusselbilde i dag enn for 15 år siden, og det har også betydning for kommunenes viktigste rednings- og beredskapsressurs, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.
KBT-basen øker i volum og brukes (03.11.2017, Per Ole Sivertsen)
Det er nå 1750 branntermer i KBT-basen og antall besøkende som bruker ordlisten er høyt. Etter vi tok i bruk automatisk oppslag av ord i basen ved visning av oppslag og etter vi implementerte oppslag i nyhetene til NBLF har bruken økt.
Møre og Romsdal er største kretslag (02.11.2017, Per Ole Sivertsen)
Møre og Romsdal har nå hele 200 medlemmer og er landets klart største kretslag i NBLF. Dette er en ny milepæl i NBLF sin historie og sentralstyret gratulerer så mye.
Nasjonal brann- og el-konferanse 2018 (02.11.2017, Henrik Trømborg)
For første gang i Norge arrangeres en konferanse med tema solcellepaneler og sikkerhet. Se program og påmelding.
Åpent brev om samlokalisering av nødetatene i Norge (31.10.2017, Per Ole Sivertsen)
Einar Braaten er kommuneoverlege i mellomstore kommuner på Østlandet og har sent er åpent brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Brevet er publisert i Drammens Tidende 31.oktober og kan leses her.
Hvordan bør fagskoleløpet være? (31.10.2017, Per Ole Sivertsen)
Dette er en temperatursjekk blant medlemmer og lesere og det er fremdeles mulighet til å stemme. Du finner "stemmeseddelen" i menyen til høyre.
DSB og Nkom publiserer felles notat om neste generasjon nødnett (26.10.2017, Per Ole Sivertsen)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gitt et felles faglig innspill til beslutningsprosessene knyttet til realisering av neste generasjon nødnett.
Hvem fortjener samfunnssikkerhetsprisen? (19.10.2017, Per Ole Sivertsen)
Nå kan du innstille din kandidat til samfunnssikkerhetsprisen for 2017. Frist 1. desember.
NBLF er på Facebook (18.10.2017, Per Ole Sivertsen)
I dag kom NBLF på Facebook. Husk å klikke på Liker. Nyheter på vår nettside vil også bli publisert på FB.
BFO-konferansen 2017 (18.10.2017, Dan Tore Lyseggen)
Polar brannbefalslag har gleden av å invitere medlemmer av NBLF til årets BFO-konferanse i Tromsø 13. og 14. november. Det er egen medlemspris for medlemmer av NBLF.
Undersøkelse: Dødsbrann er et sosialt problem (17.10.2017, Per Ole Sivertsen)
Et forskerteam i Trondheim har undersøkt nesten 400 branner i løpet av ti år. Forskerne er overrasket over hvor sosialt betinget det er. Dette er overskriften på et nyhetsinnlegg på nett. Les hele rapporten her.
Nytt kurs innen el-bil, AFV (08.10.2017, Ingar Danielsen)
I regi av NBLF og BIL (bilimportørenes landsforbund) m/flere avholdes det nytt kurs innen nye alternative drivstoff kjøretøy, AFV (Alternative Fuel Vehicle) avholdes 28 og 29.november i Drammen.
Brannvesenet åpner for gi politifolk jobb på 110-sentralene (07.10.2017, Per Ole Sivertsen)
Dette er blitt en nyhet etter at 110-sentralen i Oslo har lyst ut etter nye operatører.
Midt-Norske brannverndager 2017 (28.09.2017, Håvard Sæther)
Trøndelag brannbefalslag arrangerer Midt-Norske brannverndager 8.-9. november 2017 ved Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal.
Ny brannutdanning (21.09.2017, Per Ole Sivertsen)
Hadde besøk av gruppen som jobber med innholdet i ny fagskole som skal være ny brannutdanning i Norge. Det er et godt stykke arbeid som er gjort både med NOU'en og av DSB og Brannskolen og håper man klarer å finne den rette balansen mellom breddekompetansen og spisskompetansen.
Brannforebyggende forum presentasjoner (16.09.2017, Per Ole Sivertsen)
Arrangøren har lagt ut en nyhet og presentasjonene etter brannforebyggende forum som var i Ålesund. Innholdet i nyheten er gjengitt her.
Møt Brannvesenets julekalender på Forebyggende forum i Ålesund! (04.09.2017, Anne Aase Haraldsen)
Har ditt brannvesen allerede meldt dere på Brannvesenets julekalender eller lurer dere på om dere skal delta neste år? Vi vil være tilgjengelig for spørsmål under Forebyggende Forum.
Innsatstid = forspenningstid + kjøretid + angrepstid (31.08.2017, Guttorm Liebe)
Slik er definisjonen i «Forskrift om brannvesenets størrelse, organisasjon og utstyr» av 15. februar 1974. Denne definisjonen ble videreført i dimensjoneringsforskriften av 1995, dog enklere formulert. Å fjerne «angrepstiden» fra definisjonen vil redusere brannberedskapen med ca 10 %.
Brann-Norge i endring til det bedre (26.08.2017, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad underskrevet av sju brannsjefer fra hele landet: Per Olav Pettersen, Vestfold interkommunale brannvesen, Henry Ove Berg, Rogaland brann og redning, Edvar Dahl, Ofoten interkommunale brann og redningstjeneste, Anne Hjort, Asker og Bærum brannvesen, Torbjørn Mæhlumsveen, Trøndelag brann og redningstjeneste, Øistein Gjølberg Karlsen, KS Bedrift beredskap, brann og redning og Nils Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen og leder av Norsk brannbefals landsforbund.
Fagskoleprosjektet på Norgesturné (21.08.2017, Per Ole Sivertsen)
I DSB arbeider et 20-talls personer med å utvikle og få på plass en god og etterlengtet utdanning for landets heltids brann og redningspersonell. Innspill fra fagmiljøene er svært viktig. I de kommende måneder oppsøker medarbeiderne i fagskoleprosjektet en rekke brann- og redningsvesen fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord.
Fagskole-undervisningen for brann og redning samles i Tjeldsund (10.08.2017, Per Ole Sivertsen)
Nå legges all teoriundervisning for utdanning av brann- og redningspersonell til Norges brannskole i Tjeldsund kommune.
Velkommen til NTSC 2017 (09.08.2017, Marita Eik)
Stavanger, 7.-8. september 2017
Påminnelse - Brannforebyggende forum (07.08.2017, Geir Thorsen)
Så langt er vel 200 påmeldt til konferansen, men det er enda noen ledige plasser. Meld deg på i dag !
Interkommunale brannvesen i de Nordiske land (05.08.2017, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en ny RUU-rapport og fra oppsummeringen har jeg hentet følgende avsnitt: Det er mye erfaring vi kan hente fra våre naboer. Se bare på tempo i reformene, det er et helt klart annet tempo på den Finske og Danske reformen enn Norge og Sverige. I Norge har vel nå DSB vært pådriver, og det har forskriftsfestet siden tidenes morgen at økt samarbeid er noe man er forpliktet til å vurdere. Ser man på resultatene, og det høye antallet av brannvesen vi har i Norge i dag, er det lett å forstå, at man må bruke andre virkemiddel enn dagens kommunale frihet til å velge om man skal eller ikke.
Samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper (12.07.2017, Per Ole Sivertsen)
DSB og Helsedirektoratet har samarbeidet om å lage en veileder som skal være et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å sørge for god brannsikkerhet hos hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper. En referansegruppe bestående av representanter fra ulike tjenester i flere kommuner har gitt innspill til veilederen.
Vil øke sikkerheten ved store arrangementer (07.07.2017, Per Ole Sivertsen)
Myndigheter og arrangører viser større interesse enn tidligere for sikkerhet ved store arrangementer. Nå har DSB oppdatert veilederen for å møte dagens behov.
Brannfarlig isolasjon (05.07.2017, Per Ole Sivertsen)
Den norske skolen ble bygget med brennbar isolasjon. – Ville brent raskere enn Grenfell Tower. Dette er overskriften i en artikkel i Teknisk ukeblad.
Sparer penger på å kutte ut Nødnett (04.07.2017, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en artikkel i Avisa Nordland. Flere spådde denne utviklingen ved innføring av nødnett og nå ser det ut som det skjer.
Brannforebyggende forum 2017 (14.06.2017, Geir Thorsen)
Det er nå klart for påmelding til "Brannforebyggende forum 2017" som i år skal arrangeres av Ålesund brannvesen KF i Ålesund 12 - 13. september. Meld deg på allerede i dag!
Brannsikkert hjem (13.06.2017, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en RUU-rapport fra studietur til Frederiksborg Brand- og Redning med fokus på kommunens risikoutsatte grupper. Rapporten har lenke her og ligger også under RUU i menyen til venstre.
Medlemsmøte - Oslo- og Akershus brannbefalslag (09.06.2017, Ole-Johan Rygh)
Oslo- og Akershus brannbefalslag inviterer til medlemsmøte 20.6.2017 på Korsegården brannstasjon i Ås. Tema blir storbrannen på ASKO og bann i Oslofjordtunnelen.
Nordisk studieuke 25-29 september i Helsingfors (06.06.2017, Nils Erik Haagenrud)
Årets studieuke går av stabelen i Helsingfors 25-29 september. Dette er en flott mulighet til å oppleve spennende ting som skjer i Finland og bli kjent med hyggelige kollegaer i de nordiske landene. Søknadsfrist til undertegnede 1.august 2017
Frykter tryggheten forsvinner i distriktene (25.05.2017, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften i Troms Folkeblad hvor Sandra Borch (Sp) frykter at regjeringen er i ferd med å legge ned brann- og redningsvesenet ute i distriktene. Artikkelen er kommentert av Sondre Gunleiksrud i FB-gruppen Brannpraten. Innlegget gjengis her med tillatelse fra forfatteren.
Maktspillet om nødsentralene (22.05.2017, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en artikkel i VG. Interessant lesing
Hva slags sivilforsvar bør vi ha i framtiden? (22.05.2017, Nils Erik Haagenrud)
Er du opptatt av at Norge har et sivilforsvar med den innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves for å møte fremtidens behov og utfordringer?
Generalforsamling og fagseminar (13.05.2017, Per Ole Sivertsen)
Fagseminaret i forbindelse med generalforsamlingen til NBLF er i gang med åpning av ordføreren i Flora kommune. Han ønsket velkommen med informasjon om kommunen og området.
Temperaturmåler (11.05.2017, Per Ole Sivertsen)
Det er en stund siden vi har hatt temperaturmåleren vår aktiv. Har du en god ide til et brannfaglig tema vi kan ha en meningsmåling på?
Brannforebyggende forum 2017 (08.05.2017, Knut Øystein Ekroll)
Framtidsstudie 2030. Samfunnet kommer til å være endret i 2030 innenfor mange områder.
• Hva er forandret?
• Hvordan lever menneskene?
• Hvordan ser ulykkeslandskapet ut og hvilke krav vil brannvesenene bli stilt ovenfor?
• I lyset av dette, hva må brannvesenene utvikle og forbedre seg - sett ut i fra dagens situasjon?
Red Knights MC Chapter Norway1 (24.04.2017, Per Ole Sivertsen)
Red Knights International Firefighters Motorcycle Club er en internasjonal MC-klubb for brannfolk. Totalt har klubben ca. 15000 medlemmer fordelt over stort sett hele verden.
Overflateredning - Kurs for lokale instruktører (19.04.2017, Nils Erik Haagenrud)
2 dager til fristen går ut og dermed er det fortsatt mulig å søke. Dette gjøres til Norges brannskole.
Tunellbrannseminar 10-11 mai 2017 (12.04.2017, Per Ole Sivertsen)
CTIF arrangerer Tunellbrannseminar 10 - 11 Mai 2017. Seminaret gjennomføres i Egenes sine lokaler i Flekkefjord.
Statistikk for brann- og redningsvesenet i 2016 (09.04.2017, Per Ole Sivertsen)
Brann- og redningsvesenet har betydelig flere oppgaver enn bare å slokke branner. Overraskende for mange utgjør alle brannoppgaver kun en av tre reelle oppdrag i 2016.
Skogbrannhelikopter settes i beredskap på Torp (09.04.2017, Per Ole Sivertsen)
Inngangen til påsken med mye utfart og bruk av åpen ild, gjør at DSB setter ett skogbrannhelikopter i beredskap fra og med mandag 10. april.
Skogbrannhelikopter settes i beredskap i helgen (31.03.2017, Per Ole Sivertsen)
Det er tørt i bakken i enkelte deler av landet og flere brann- og redningsvesen har advart mot å tenne opp ild utendørs. Grunnet forholdene setter DSB skogbrannhelikopter i beredskap fra lørdag 01.04.2017 til og med søndag 02.04.2017.
Samlet nødmeldingstjeneste for Innlandet (31.03.2017, Per Ole Sivertsen)
Innlandet er først ute med samlokalisering av 110- og 112-sentralene innenfor de nye politidistriktene. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen åpnet torsdag den nye sentralen på Hamar.
Onsdag går Brannvesenkonferansen 2017 av stabelen. (21.03.2017, Per Ole Sivertsen)
Konferansen filmes og sendes direkte på Youtube. Følg den her!
Grenseoverskridende samvirke med Nødnett (17.03.2017, Per Ole Sivertsen)
Som de første i verden har Norge og Sverige koblet sammen sine nasjonale nødnett. Det åpner for et enklere og tettere samarbeid med beredskapsaktører fra nabolandet.
Hvor brannfarlig er en elbil? (17.03.2017, Per Ole Sivertsen)
Nye tester av brannfaren i elbiler, gjennomført av SP Fire Research på oppdrag fra DSB, viser at batterier som knuses i en kollisjon kan føre til brann. Ytre varmekilder, derimot, vil vanskelig kunne starte brann i elbilenes batteri.
Viktig melding til alle landets brannvesen! (16.03.2017, Anne Aase Haraldsen)
Det er med stor glede at vi kan fortelle at Gjensidige stiftelsen og Det store brannløftet har bestemt seg for å støtte førjulskampanjen Brannvesenets julekalender! Støtten innebærer at alle landets brannvesen kostnadsfritt kan være med i 2017! Bakgrunnen for støtten i år, er at Gjensidige stiftelsen ønsker å gjøre kampanjen enda bedre kjent og innarbeidet i alle landets brannvesen.
Oslo- og Akershus brannbefalslag inviterer til temamøte (16.03.2017, Ole-Johan Rygh)
El-bil i garasjeanlegg – hvordan håndterer vi dette forebyggende og beredskapsmessig? Ny dimensjoneringsforskrift – NBLF orienterer!
Fagdag med elbil og lading av elbil (07.03.2017, Kjetil Grav)
Fagdagen med elbil og lading av elbil som hovedtema ble gjennomført mandag 13. februar. Dette var en populær fagdag med 85 deltagere fra flere fylker. Dessverre måtte vi si nei til 20 personer som ønsket å melde seg på grunnet begrenset plass.
NBLF's reisestipend 2017 (06.03.2017, Per Ole Sivertsen)
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, KLP og Skogbrand forsikring som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i KLP og Skogbrand , som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 15. april 2017.
Ikke la fjernpolitireformen gi oss et nærbrannvesenpoliti (04.03.2017, Guttorm Liebe)
DSBs direktør bør heller bekymre seg for at brannvesenet må ta på seg politioppgaver, fremfor å bekymre seg over at brannvesenet yter livreddende innsats ved bistand til helseetatene.
Arbeidet med ny fagskole er startet (02.03.2017, Per Ole Sivertsen)
Den nye fagskolen for personellet i brann- og redningsvesenet åpner høsten 2019. Brannmiljøet skal få gode muligheter til å være med og påvirke fremtidens utdanning.
DNKs ansvar og funksjoner overføres til DSB fra 1. mars (28.02.2017, Per Ole Sivertsen)
Fra 1. mars 2017 har DSB ansvar for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett. Ansvaret er overført fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), som nå avvikles som eget direktorat.
Generalforsamling 2017 (24.02.2017, Per Ole Sivertsen)
Norsk brannbefals landsforbund og Sogn og Fjordane brannbefalslag ønsker medlemmer og ledsagere velkommen til fagseminar og generalforsamling NBLF 2017 i Florø 12.05 – 13.05.2017.
Kronikk: Stadig flere helseoppdrag for brannvesenet (21.02.2017, Cecilie Daae)
Norske brann- og redningsvesen har en unik tillit i befolkningen. Ikke rart, for de gjør en fantastisk jobb i hele landet. DSBs oppgave er å gi disse livredderne den samme tryggheten som de gir innbyggerne hver eneste dag. Det krever at vi tør å stille de vanskelige spørsmålene – og å trekke i nødbremsen om nødvendig.
Innspill til revidering av dimensjoneringsforskriften (04.02.2017, Nils-Erik Haagenrud)
NBLF sitter i referansegruppen og nedsatte arbeidsgrupper i forbindelse med revidering av dimensjoneringsforskriften.
Invitasjon til fagdag (26.01.2017, Kjetil Grav)
Østfold brannbefalslag inviterer alle medlemmer og øvrige med tilknytning til våre brannvesen og/eller brannyrket, til fagdag i Moss.
Meld inn aktiviteter til vår oversikt (21.01.2017, Per Ole Sivertsen)
Vi trenger innspill om aktiviteter som konferanser/forum/kurs/seminarer mm slik at vi kan få det inn i vår oversikt under Hva skjer?
Staten bestemmer – kommunene betaler (17.01.2017, Per Ole Sivertsen)
110-sentralene er et kommunalt ansvar (sier staten), men til tross for det synes jeg staten bestemmer og dikterer vel mye. Staten er alt fra storting, regjering, departement og direktorat. Snart skal også statsbygg og politiet være litt med å bestemme.
Regjeringen har besluttet at eCall skal gå til 110-sentralene (13.01.2017, Per Ole Sivertsen)
Dette er greit nok, men hva innebærer det egentlig. Mottak av automatisk brannalarm er tilleggstjeneste men mottak av automatisk bilulykke er ikke det. Hvorfor er det kommunene som skal ha ansvaret for dette (det er jo kommunene som har ansvaret for 110-sentralene) og ikke staten. Virker ikke helt logisk at det er 110-sentralene som skal ha dette mottaket. Tidligere var både vegtrafikksentralene (VTS) og AMK-sentralene aktuelle mottakssteder, men nå blir det 110-sentralene.
Ny nødvarsling fra kjøretøy skal mottas av 110-sentralene (13.01.2017, Per Ole Sivertsen)
Regjeringen har besluttet at brannvesenets 110-sentraler skal være mottakssentral i Norge for det felles europeiske nødmeldingssystemet eCall.
Landsrådsmøtet 2017 (13.01.2017, Per Ole Sivertsen)
Landsrådsmøtet ble åpnet av leder i NBLF og ønsket spesielt vår nye samarbeidspartner KLP velkommen.
Valget 2017 (10.01.2017, Guttorm Liebe)
NBLFs generalforsamling 2017 arrangeres i Florø den 11.-13. mai 2017. Da er det igjen tid for valg, og valgkomiteen har startet sitt arbeid. Kretslagene oppfordres til å fremme kandidater.
Fremskutt enhet (07.01.2017, Jan Fausk)
Hva er en fremskutt enhet og brukes de på riktig måte?
Oslo og Akershus brannbefalslag inviterer! (20.12.2016, Anine Kalmo Larsen)
Södertörns brandförsvarsförbund har organisert seg annerleder og utradisjonert for å få mest mulig ut av ressursene - Oslo og Akershus brannbefalslag inviterer til en presentasjon
God Jul og Godt Nytt År (20.12.2016, Nils Erik Haagenrud)
Da vil jeg påvegne av styret ønske dere alle en Fredelig Jul og et Godt Nytt År. Håper på en stille jul og nyttårs feiring på utrykningsfronten i en normalt hektisk tid for brann-og redningsvesenet
Årets studietur til USA (16.12.2016, Guttorm Liebe)
”ELS bør i større grad implementeres på alle nivåer i brann- og redningsvesenets og sivilforsvarets innsatsorganisasjoner, herunder menes spesielt på mellomleder- og mannskapsnivået som tjenestegjør i 1 linje.” Dette er en av anbefalingene til årets utvekslingskandidater til BLM/ USA for å studere ICS/IMS/NIMS.
Landsrådsmøte 2017 (09.12.2016, Per Ole Sivertsen)
Da har alle kretslagene meldt på deltakere til landsrådsmøtet 2017. Totalt blir vi 45 deltakere. Vi ønsker alle påmeldte velkommen til Thon hotell Oslo Airport den 12. og 13. januar 2017. Møtet starter med lunsj kl.11.30 den 12. og avsluttes med lunsj kl.13.00 den 13.
Brannmenn og kreft statement FEU (30.11.2016, Nils Erik Haagenrud)
Etter møte i København kom følgende statement fra FEU og DEMO
Studietur: Ett brannvesen i Skottland (19.11.2016, Guttorm Liebe)
Den 1. april 2013 ble det ett brannvesen i Skotland. Fire brannbefal tilsluttet ”Branninformasjonsforum”, fra fire forskjellige store brannvesen spredt rundt hele landet, søkte reisestipendutvalget om midler til å studere dette nærmere.
Nyhetsbrev Samlok (17.11.2016, Per Ole Sivertsen)
Nyhetsbrev fra arbeidet med samlokalisering av 110- og 112-sentralene.
Ny funksjon på våre nettsider (10.11.2016, Per Ole Sivertsen)
På våre nettsider hvor man leser nyheter (som f.eks. denne) så er det kommet en knapp opp til venstre som heter Termer. Les denne nyheten og prøv knappen som en test. I dag er det kun KBT sin ordliste som ligger inne, men det kan komme flere. Aktivert knapp gjør automatisk oppslag i ordlisten til KBT.
Søk midler fra Brannløftet og bli med på Brannvesenets julekalender! (27.10.2016, Eira Kamhaug)
Den forebyggende kampanjen, som består av en times undervisning og en fysisk og digital julekalender, retter seg mot barn i 4. og 5. trinn. Les mer om kampanjen og få veiledning til hvordan du kan fylle ut søknaden her. Fristen for å søke er 16. november.
Prosjektet innen Alternative Fuel Vehicle (AFV) (24.10.2016, Ingar Danielsen)
Prosjektet startet i februar 2015 mellom Bilimportørenes landsforening (BIL) og NBLF. På det første møte stilte Jan Steinar Jensen og Tore Lillemork for BIL og Dag Botnen og Ingar Danielsen for NBLF. Vi fant raskt ut et behov for et nasjonalt kurs innen håndtering av AFV var tilstede for landets brannvesen. Ingar Danielsen fikk i oppdrag å lede prosjektet. Det har vært jevnlig møtevirksomhet hvor møtene har blitt avholdt på Lahaugmoen i Oslo, og det siste halve året hos Toyota i Drammen. Jobben har i all hovedsak bestått i å finne den riktige kompetansen, noe som sluttgruppen har vist seg å være gjennom det avholdet kurset på Kløfta. I tillegg har det blitt gjort en stor jobb i å plukke ut fakta! Det florer mange myter rundt emnet i ulike medier. Alt arbeid har vært dugnadsbasert.
Regjeringen samler mer ansvar for samfunnssikkerhet i DSB (17.10.2016, Per Ole Sivertsen)
Regjeringen samler mer ansvar i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett overføres fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til DSB.
Fagdag brann i Elbil og andre batteriprodukter ble en stor suksess (07.10.2016, Ove Stokkeland)
185 deltakere samlet seg i Skien 27. september for å se og høre på tema knyttet til brann i Elbil og andre batteriprodukter. Fagdagen var så populær at vi møtte stenge for påmelding. Foredragene satte fokus på problemet og forsøkte å sette dette i et faglig perspektiv og ikke basert på rykter og medias fremstilling. Da vi ikke kunne tilby alle som ville komme plass på fagdagen legger vi nå ut foredragene. Vi vil også legge ut videomateriell når dette er ferdig redigert på Youtube.
Regjeringen foreslår 38,9 millioner til deltidsutdanningen i 2017 (06.10.2016, Nils Erik Haagenrud)
Regjeringen foreslår å videreføre støtte til kommunene rettet mot deltidsutdanningen med 38,9 millioner, noe som er meget positivt:)
Hurra - nå blir det fagskole (30.09.2016, Per Ole Sivertsen)
DSB og brannskolen kunngjør i dag en gladmelding om at det nå blir fagskole. NBLF vil gratulere og håpe at de videre prosessene nå blir gjennomført uten større problemer.
Nordnorsk brannforum (30.09.2016, Per Ole Sivertsen)
Tromsø Brann og redning ønsker velkommen til ishavsbyen Tromsø og det første Nordnorske brannforum.
Nødsentralens valg av ressurser som skal varsles ved maritim ulykke (27.09.2016, Per Ole Sivertsen)
Hjelp vi synker! Hva er viktig for nødsentraloperatørenes valg av hvilke ressurser som skal varsles ved maritim ulykke? er overskriften på en ny rapport fra en masteroppgave skrevet av studentene Frode Wegger og Ann-Kristin Berge ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Fagdag - Brann i elbil og andre batteriprodukter (20.09.2016, Ove Stokkeland)
Fagdagen er fulltegnet. Vi har nå over 160 påmeldte om må stenge for flere påmeldinger, for å sikre faglig innhold for de som kommer. Det vil bli laget noe videomateriell fra dagen som vi får gjøre tilgjengelig på nettsiden.
CTIF arrangerer Skogbrannseminar på Gardermoen 16.-17. november (13.09.2016, Per Ole Sivertsen)
Hvordan bli bedre på operativ og strategisk ledelse i forbindelse skog-, lyng- og krattbranner?
Velkommen til Midt-Norske brannverndager 2016. (13.09.2016, Per Ole Sivertsen)
Trøndelag brannbefalslag har med bakgrunn i tilbakemeldingene fra deltagerne på seminaret endret hotell for seminaret. Quality Airport Hotel Værnes i Stjørdal sentrum er vår nye samarbeidspartner. Styret er trygge på at alt ligger til rette for svært gode rammer for seminaret.
Fagdag - Brann i elbil og andre batteriprodukter (01.09.2016, Per Ole Sivertsen)
Vi får stadig flere batteriprodukter i bruk i samfunnet. Batterier finner vi nå i biler/busser, ferger, solcelleanlegg, sykler, båter og alt mulig annet. Powerbanker til Pokemon Go er det siste store . Vi ønsker med denne fagdagen å sette fokus på hva vi som forebyggere eller brannslukkere må være bevist på i forhold til dette. Vi ønsker også å si noe om byggeiers rolle i forhold til nye og fortsatt noe fremmede installasjoner for å lade disse batteriene. Selgere av produktene er også velkommen til en hyggelig dag med faglig utvikling og diskusjon.
Alt vi kan mot brann (31.08.2016, Per Ole Sivertsen)
Nå er det en stund siden sist. Det skjer mye på brannområdet for tiden, også mye som angår kommunikasjon om brannsikkerhet og "Alt vi kan mot brann". Den nye forskriften om brannforebygging trådte i kraft 1. januar 2016, og det jobbes med ulike tiltak for implementering av det nye regelverket.
Redningskonferansen 28.september 2016 (22.08.2016, Nils Erik Haagenrud)
Benytt muligheten for en interessant dag på redningskonferansen 2016.
Advanced Mobile Location (AML) er nå tilgjengelig på mobiltelefoner med Android (02.08.2016, Per Ole Sivertsen)
En av de største nyhetene i bransjen i de siste årene, Google kunngjorde 27.juli at alle Android-telefoner i verden, fra Gingerbread OS-versjon og utover, nå inkluderer Advanced Mobile Location (AML) posisjoneringsløsning.
Erfaringslæring – trenger et prosjektbrannvesen (28.06.2016, Nils Erik Haagenrud)
Vi søker et prosjektbrannvesen til prosjektet "Erfaringslæring" i brannløftet. Her er det en stor mulighet for de som har ressurser og kompetanse til å gjennomføre prosjektet på vegne av NBLF og Gjensidigestiftelsen.
Kurs for hovedinstruktører i overflateredning (24.06.2016, Per Ole Sivertsen)
Det blir med dette gitt noe utfyllende informasjon til kurset som NBSK skal arrangere på vegne av «Det store brannløftet». Vi har brukt konseptet PLIVO for utrulling, men registrerer samtidig at dette lett forbindes med vanskeligheter i.f.t. økonomi.
Smakebiter fra nordiske termbaser: KBT (23.06.2016, Per Ole Sivertsen)
Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) er omtalt i siste utgave av Termposten som er Språkrådets nyhetsbrev om terminologi.
Ny forskrift om brannforebygging – gjennomføring av dagsseminarer våren 2016 (23.06.2016, Per Ole Sivertsen)
Anders Leonhard Blakseth hilser og takker for et godt samarbeid med NBLF i forbindelse med runden med seminarer.
Brann i boliger erfaringer fra Reddningstjenesten Syd Sverige (21.06.2016, Nils Erik Haagenrud)
Gode erfaringer fra reddningstjenesten Syd med fokus på boligtilsyn. Hjemmebesøk gjennomføres av beredskapen på kveld og helg. Resultatet viser en vesentlig nedgang på boligbranner fra 374 i 2009 til 265 i 2015.
Oppsummering fra heldagsmøte med kretsledere i NBLF (12.06.2016, Per Ole Sivertsen)
30. mai var alle kretslagene (unntatt Nordland) og representanter fra NBLF og Gjensidigestiftelsen samlet på Quality Airport Hotel Gardermoen for å jobbe med delprosjekt Brannforebyggende tiltak i Det store brannløftet.
DSB-seminar i Bodø (18.05.2016, Tom Ragnar Pedersen)
DSB og Nordland brannbefalslag ønsker deg velkommen til dagsseminar om forskrift om brannforebygging i Bodø 7. juni 2016.
Dagsseminar forskrift om brannforebygging - Trøndelag (13.05.2016, Per Ole Sivertsen)
DSB og Trøndelag brannbefalslag ønsker deg velkommen til dagsseminar om forskrift om brannforebygging.
Anonyme nettroll (10.05.2016, Per Ole Sivertsen)
Noen av kommentarene er uten navn eller med falske navn og opptrer som nettroll. Det er ønskelig med kommentarer, men husk å ta med navnet slik at resten kan forholde seg til kommentarene på en skikkelig måte.
Besøk hos MF&RS (09.05.2016, Per Ole Sivertsen)
Fredag 6. mai var styrtet i NBLF på besøk hos Merseyside Fire & Rescue Service (MF&RS) i Liverpool.
Fremtidens NBLF (09.05.2016, Per Ole Sivertsen)
Styret var samlet torsdag 5.mai for å diskutere hvordan NBLF kan og bør formes for fremtiden.
Overveldende søknadsrespons (01.05.2016, Per Ole Sivertsen)
Det er kun 30 av 428 kommuner som ikke har søkt på tildeling av brannbil eller utstyrspakker i forbindelse med «Det store brannløftet». I midten av mai offentliggjøres tildelingene.
One emergency number, a study of advantages and disadvantages (29.04.2016, Per Ole Sivertsen)
En studie om fordeler og ulemper knyttet til ett nødnummer, med fokus på Norge og den pågående debatten om hvorvidt man skal endre nødmeldetjenesten fra dagens tre forskjellige, til ett felles nødnummer.
Sogn og Fjordane brannbefalslag inviterer til fagseminar og generalforsamling. (27.04.2016, Bernhard Øberg)
Sogn og Fjordane brannbefalslag inviterer, på vegne av Norsk brannbefals landsforbund, til fagseminar og generalforsamling 2017 i Florø.
Dagsseminar forskrift om brannforebygging - Oppland og Hedmark (27.04.2016, Laila Lien)
DSB og Oppland Brannbefalslag ønsker deg velkommen til dagsseminar om forskrift om brannforebygging.
Dagsseminar forskrift om brannforebygging - Møre og Romsdal (27.04.2016, Per Ole Sivertsen)
DSB og Møre og Romsdal brannbefalslag ønsker deg velkommen til dagsseminar om forskrift om brannforebygging.
Dagsseminar forskrift om brannforebygging - Oslo og Akershus (12.04.2016, Per Ole Sivertsen)
DSB og Oslo og Akershus brannbefalslag ønsker deg velkommen til dagsseminar om forskrift om brannforebygging.
Dagsseminar forskrift om brannforebygging - Buskerud, Vestfold og Telemark (12.04.2016, Per Ole Sivertsen)
DSB og Buskerud, Vestfold og Telemark brannbefalslag ønsker deg velkommen til dagsseminar om forskrift om brannforebygging.
Dagsseminar forskrift om brannforebygging - Østfold (12.04.2016, Per Ole Sivertsen)
DSB og Oslo og Akershus brannbefalslag ønsker deg velkommen til dagsseminar om forskrift om brannforebygging.
Dagsseminar forskrift om brannforebygging - Troms og Finnmark (08.04.2016, Per Ole Sivertsen)
DSB og Polar brannbefalslag ønsker deg velkommen til dagsseminar om forskrift om brannforebygging.
Dagsseminar forskrift om brannforebygging - Hordaland (08.04.2016, Per Ole Sivertsen)
DSB og Hordaland kretslag ønsker deg velkommen til dagsseminar om forskrift om brannforebygging.
Gir økonomisk støtte til brannforebygging (08.04.2016, Per Ole Sivertsen)
Åtte av ti som omkommer i brann dør i egen bolig, og det er hjemmeboende eldre, omsorgstrengende og andre risikoutsatte grupper er overrepresentert i dødsbrannstatistikken. I forbindelse med «Det store brannløftet» legges det til rette for ytterligere forebygging.
Operativ ledelse og bruk av kamera (04.04.2016, Guttorm Liebe)
Stig Haugen og Tor Arne Elverum har gjennomført sin studietur til København. De har sett på København brannvesens bruk av kamera som verktøy for ledelse.
Vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten (16.03.2016, Per Ole Sivertsen)
Da er vedtaket om nye 110-regioner fattet og brev er sendt ut til alle kommunene.
KBT søker hobbyfotograf (14.03.2016, Per Ole Sivertsen)
Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) trenger en hobbyfotograf.
DSB-seminar - Forebyggende forskrift (13.03.2016, Per Ole Sivertsen)
Følgende datoer er fastsatt i forbindelse med seminar om ny forebyggende forskrift.
Gir bort brannbiler verdt 190 millioner (10.03.2016, Per Ole Sivertsen)
Gjensidigestiftelsen gir bort brannbiler, én dykkerbil og fremskutte enheter til en samlet verdi av 190 millioner kroner. Samtidig håper de bilene setter en ny felles standard for hvordan norske brannbiler skal være i forhold til funksjon og ytelse.
200 års beredskap løftes videre (10.03.2016, Per Ole Sivertsen)
I 2016 runder Gjensidige Forsikring 200 år. Det markerer Gjensidigestiftelsen som er forsikringsselskapets største eier, med en gave som kommer hele befolkningen til gode.
Gjensidigestiftelsen og TVNorge skal kåre - NORGES BESTE BRANNMANN (07.03.2016, Dag Botnen)
På TV Norge høsten 2016 skal åtte menn og kvinner fra brann- og redningsvesen i hele Norge kjempe om tittelen Norges Beste Brannmann!
Reportasje TV2 (07.03.2016, Dag Botnen)
Har dere lyst å profilere dere som brannvesen? TV2 trenger et brannvesen og et hus. Kombinerer vi dette kan vi få en husbrann som håndteres av brannvesenet.
Info fra de Nordiske landene under det Nordiske møte (06.03.2016, Nils Erik Haagenrud)
Det skjer endringer innenfor brann-og redningstjenesten i alle de Nordiske landene. Noen av landene har alt gjennomført store endringer andre er på vei.
Nordisk møte i Ålesund 2-4 mars 2016 (06.03.2016, Nils Erik Haagenrud)
Vi hadde et meget nyttig Nordisk møte med gjensidig utveksling av erfaringer og utfordringer i de Nordiske landene. På bakgrunn av det ble det utformet et felles notat
Jula kommer tidlig i år også! (12.02.2016, Kamhaug Eira)
Vi er i gang med å lage Brannvesenets julekalender 2016. I fjor var 24 brannvesen i 72 kommuner med på kampanjen, men vi har plass til flere!
Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren (10.02.2016, Per Ole Sivertsen)
Jenny Klinge (Sp): Vil statsråden vurdere å endre fordelingsnøkkelen for kommunenes kostnader knyttet til abonnementsordningen for Tetra terminaler, slik at det i større grad blir tatt hensyn til størrelse, antall innbyggere og det kommunale brannvesenets organisering i kommunene, samt vurdere om kommunene samlet sett bør betale mindre for nødnettet?
Solskinnshistorier 2003-2015 (03.02.2016, Per Ole Sivertsen)
Ny excelfil med alle solskinnshistoriene for perioden 1.januar 2003 til 31.desember 2015 er klar for nedlasting.
NBLFs reisestipend 2016 (02.02.2016, Per Ole Sivertsen)
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, Gjensidige med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 1. april 2016.
Registrer Solskinnshistorier (25.01.2016, Per Ole Sivertsen)
Nå er det snart på tide å sende ut et nytt Excel regneark med alle solskinnshistoriene. Ønsker du å få med dine så har du fremdeles to uker til å få dem registrert.
Rett tiltak på rett sted - rapport fra SP Fire Research (17.01.2016, Per Ole Sivertsen)
Forebyggende og målrettede tekniske og organisatoriske tiltak mot dødsbranner i risikogrupper
Nye tilsynsmaler (16.01.2016, Per Ole Sivertsen)
De nye tilsynsmalene er ferdig og finnes på DSB sine nettsider. De er ikke så lett å finne på hjemmesidene til DSB - men her er lenken til dem.
Aktiviteter 2016 - (04.01.2016, Per Ole Sivertsen)
Sjekk ut våre aktiviteter i fremtiden - Hva skjer? i menyen til høyre. Savner du noe eller vet av andre aktiviteter - store som små - gi beskjed på epost til post@nblf.no
Fastsettelse av forskrift om brannforebygging (30.12.2015, Per Ole Sivertsen)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fastsatt forskrift om brannforebygging 17. desember 2015. Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.
Brukerbetalingen i Nødnett (21.12.2015, Nils Erik Haagenrud)
NBLF har sendt et brev til Justis- og beredskapsdepartementet om brukerbetalingen i Nødnett da vi er bekymret for utviklingen og kostnadene for brann- og redningstjenesten.
Rapportering skoleundervisning 6.-klassetrinnet 2015 (19.12.2015, Stein Gjøsund)
NBLF har avtale med Gjensidige vedr. økonomisk tilskudd til skoleundervisning 6.-klassetrinnet.
Røykvarslerbatterier, Skolesamarbeidet mellom NBLF og Gjensidige (03.12.2015, Odd A. Rød)
Nå kan du bestille batterier til Skoleprosjektsamarbeidet mellom NBLF og Gjensidige.
Færre og større brann- og redningsvesen (03.12.2015, Per Ole Sivertsen)
DSB oversendte i dag et beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet til Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Departementet anbefales å gi sin tilslutning til utarbeidelse av et statlig pålegg til kommunene om regionalt samarbeid om brann- og redningsoppgaver.
Kort referat fra FEU-møtet i Wien (22.11.2015, Per Ole Sivertsen)
Denne gangen var det Østerrike og vertskapet Bernhard Jily og kona hadde laget en god ramme rundt møtet som var på brannmuseet i sentrum av Wien. Utfyllende referat kommer på FEU sine nettsider når referatet er godkjent.
Fire fighter and cancer risk (22.11.2015, Per Ole Sivertsen)
Dette var et av temaene under FEU-møtet og flere land har begynt å ta dette på alvor. Dette til tross for at man fremdeles vet veldig lite så velger man å være føre var.
«Robustheten» som forsvant (10.11.2015, Guttorm Liebe)
DSB har de siste par årene endret betydelig på sine mål og krav angående 110-sentralene. Først forsvant fagsentralprinsippet, og nå er det tydeligvis ikke noe igjen av kravet til «robusthet». Samlokalisering ser ut til å ha overtatt som mantra (trylleformel).
Brannsikkerheten i asylmottak skal ivaretas (04.11.2015, Per Ole Sivertsen)
Strømmen av flyktninger til Norge skaper et stort og utfordrende behov for innkvartering. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) understreker at selv om situasjonen er krevende, skal brannsikkerheten i de ulike asylmottakene ivaretas.
Bruk av nettbrett i brannvesenet (28.10.2015, Ove Stokkeland)
Hvem andre jobber med ny løsninger for bruk av nettbrett i forebyggende og beredskap?
Har vi en bølge i Telemark? (26.10.2015, Mari Bjørge)
Telemark brannbefalslag inviterer i samarbeid med fylkesberedskapssjef Jan W. Jensen Ruud og Regiongeolog, Buskerud Telemark Vestfold fylkeskommuner Sven Dahlgren til et miniseminar om hvilke store risikoer vi har i Telemark, og om vi er forberedt godt nok på å håndtere dem.
Brannvesenets responstid når sekundene virkerlig teller (13.10.2015, Per Ole Sivertsen)
Studierapport fra masterstudent Joakim Pedersen.
Denne studie er ment for å fylle et kunnskapshull om brann- og redningsetatens prestasjoner når de aksjonerer på uønskede hendelser. Til nå har prestasjonsmålinger av beredskapsaktører vært et uberørt forskningsfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Først de senere årene har flere beredskapsaktører tillat å la sine prestasjoner måle. Ved branner, trafikkulykker, arbeidsulykker og andre uønskede hendelser hvor befolkningen er avhengig av hurtig hjelp, forventes det at brannvesenet respondere hurtig til skadestedet for å kunne starte skadebegrensning. Denne studie er så vidt meg viten den første i Norge hvor brann- og redningsetaten lar brannvesenets prestasjoner ved fremføring av beredskapsressurser måle.
DSBs robusthet (13.10.2015, Guttorm Liebe)
DSD har i rundskriv 7. oktober 2015 angitt dimensjonerende antall operatørplasser og areal til våre nye sammenslåtte og samlokaliserte 110-sentraler. Sårbarheten vil øke, tilleggstjenester vil bli borte, vi vil få ”110-undersentraler” og vi vil starte framtida underdimensjonert, dersom DSBs dimensjonerende størrelser skal følges.
Nye 110-sentraler (12.10.2015, Jan Fausk)
Er prosessen på ville veier?
Varsel om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten (12.10.2015, Per Ole Sivertsen)
Den 6. oktober sendte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ut varsel om nye 110-regioner. Varslet ble sendt til kommuner, brannsjefer og ledere av 110-sentralene.
Regjeringen foreslår 38 millioner til deltidsutdanningen i Statsbudsjettet (07.10.2015, Nils Erik Haagenrud)
I forslaget til statsbudsjettet fra regjeringen ligger det inne 38 millioner til deltidsutdanningen, som jeg synes er veldig bra! Midlene er kun gitt til kommuner med deltidspersonell i brannvesenet.
Forslag til hovedseter i nye politidistrikter (05.10.2015, Per Ole Sivertsen)
Politidirektoratet har lagt fram forslag til hovedseter i de nye politidistriktene som skal etableres fra 1. januar 2016. Forslaget er på høring fram til 17. november.
Kjøkkenprat om brannsikkerhet (30.09.2015, Per Ole Sivertsen)
Benytt FNs eldredag 1. oktober til å bedre brannsikkerheten hos dine eldre foreldre.
Midt-Norske brannverndager 2015 (18.09.2015, Håvard Sæther)
Trøndelag brannbefalslag arrangerer Midt-Norske brannverndager 11.-12. november 2015 ved Quality Hotell Panorama, Heimdal.
Last call for registration to International Safety Education Seminar (14.09.2015, Per Ole Sivertsen)
The time for registration to the ISES-conference is running out. It is possible to register until the 17th of September.
Representant i Treindustriens brannkontroll (09.09.2015, Knut Birger Bakken)
Er det ett medlem i NBLF som kunne tenke seg å bidra i en referansegruppe i Treindustriens brannkontroll.
Brannsjefkonferansen 2015 (03.09.2015, Per Ole Sivertsen)
Brannsjefkonferansen er i år i Sandefjord med brannsjef Magne Johannessen som vert. Også i år er det et spennende fagprogram med mange gode innlegg. Som vanlig er det ordføreren sammen med brannsjefen som åpner og ønsker velkommen.
Nye distinksjoner er klar (01.09.2015, Per Ole Sivertsen)
Da har Uniformpartner fått laget eikeløv som kan settes på eksisterende hylser og epåletter slik det er beskrevet i anbefalingen fra NBLF. Anbefalingen til bekledningsreglement finnes i menyen til venstre.
RUU-stipend: Undervisning tilpasset barn og ungdom (30.08.2015, Guttorm Liebe)
Marita Eik og Randi Hetle fra brannvesenet i Sør-Rogaland ble tildelt RUUs stipend i 2014. Reisen gikk til New York, for å studere undervisning av barn og unge. Les den solide rapporten
Vegtunnelnormalen, Håndbok N500, er nå på høring. (18.08.2015, Per Ole Sivertsen)
Kari Jensen i DSB oppfordrer til gjennomgang og å gi innspill.
Vi søker deltagere til de Nordiske brannbefals studiedager (18.08.2015, Nils Erik Haagenrud)
Vi utvider fristen for å delta på de Nordiske brannbefals studiedager i Rogaland i uke 40 til 1.september. Spennende program hvor vi dekker kostnadene for våre deltagere. Les programmet! Send mail til nils-erik.haagenrud@mhbr.no hvis du ønsker å delta.
Bidrag til våre nettsider (11.08.2015, Per Ole Sivertsen)
Alle medlemmer inviteres til å bidra med nyheter, innlegg, diskusjoner, kommentarer, solskinnshistorier mm.
Slutt på utdanningsdispensasjon fra HSH (10.08.2015, Per Ole Sivertsen)
Branningeniørutdanning ved Høgskolen Stord/Haugesund godkjennes ikke lenger som yrkesutdanning i forbyggende brannvern gjennomført ved Norges brannskole.
En kvalitativ studie av samvirke og utfordringer mellom nødetatene i Tromsø (20.07.2015, Per Ole Sivertsen)
En kvalitativ studie som ser på hvilke utfordringer nødetatene opplever når det kommer til samvirke, og hvilken påvirkning det kan ha på etatene. For å undersøke dette, baserer oppgaven seg på et bredt teorigrunnlag om kommunikasjon og beslutningstaking, for deretter å se på hvordan menneskelig feil, stress, og mestringsforventninger kan spille inn på samvirket.
Rapport avslører: Nødsentralane er for små og sårbare (27.06.2015, Per Ole Sivertsen)
Nødsentralar som ikkje klarer å samarbeide, og som har for liten kapasitet ved store hendingar. Slik blir norsk nødmeldeteneste skildra i rapport. Konklusjon: «Det haster» med å gjere noko. Dette er overskriften og ingressen på en nyhet som NRK har på sine nettsider.
Direktevarsling - En kvalitativ studie av oppfatning av tilleggstjenesten (26.06.2015, Per Ole Sivertsen)
Dette er en kvalitativ undersøkelse av hvordan tilleggstjenesten direktevarsling blir praktisert ved to norske brannstasjoner, og hvilke utfordringer tjenesten medfører. Ved hjelp av relevant teori og innsamlet empiri har vi sett på hvordan direktevarsling påvirker daglig drift. Videre har vi sett på hvilke uventede konsekvenser kan oppstå på bakgrunn av tilleggstjenesten-, og hvorfor tjenesten tilbys ved de utvalgte brannstasjonene i denne oppgaven.
Beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet (25.06.2015, Per Ole Sivertsen)
Da har DSB fått oppdragsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet om å utarbeide beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet. Det blir spennende å følge denne saken videre og hvordan pilotene som skal iverksettes blir. Nå begynner Brannstudien å merkes for mange brannvesen på flere områder.
Husk fristen for å delta på de Nordiske Brannbefals studiedager (15.06.2015, Nils Erik Haagenrud)
Fristen for å melde interesse for å delta på de Nordiske brannbefals studiedager går ut 1.juli. Her er det bare å hive seg med på noen trivelige dager med gode Nordiske kollegaer:)
Tildeling av reisestipend 2015 (15.06.2015, Guttorm Liebe)
Til sammen innkom syv søknader, som i sum langt overskred de midler Reise- og utvekslingsutvalget rår over. Tre søknader fikk tilslag. Disse er: Branninformasjonsgruppa (BIF), Ingar Danielsen/ Endre Dahlen og Tor Elverum/ Stig A. Haugen.
Brannforebyggende forum 2015 - 8.-9. sept. Thon Hotel Arena Lillestrøm (08.06.2015, Sven Knapskog)
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ønsker å minne om årets Brannforebyggende forum 8. – 9. sept. 2015 på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.
Er du ekspert? (05.06.2015, Per Ole Sivertsen)
Exchange of Civil Protection Experts er et program hvor man kan søke om å reise ut å lære av andre eksperter i andre land. Klikk deg inn på nettsiden til programmet for å lese mere.
Samledokument for enighet om Nærpolitireformen (01.06.2015, Per Ole Sivertsen)
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre som har forhandlet frem en bred enighet om Nærpolitireformen har gitt ut et samledokument som beskriver en del forhold som de har blitt enige om. 110-sentralene er omtalt med eget punkt i dokumentet.
Slik blir det nye Politi-Norge (31.05.2015, Per Ole Sivertsen)
Dette er en overskrift på Dagbladets sine nettsider. Det fokuseres på i artikkelen at det nå er et bredt flertall og at antall politidistrikt blir 12 men med noen justeringer.
Brannsjefkonferansen (29.05.2015, Per Ole Sivertsen)
Nå er det kun en uke til fristen for påmelding til årets brannsjefskonferanse går ut.
Generalforsamlingen 2015 (13.05.2015, Per Ole Sivertsen)
Protokoll fra generalforsmlingen funner du under menyvalget Møtereferat og den reviderte strategiplanen finner du under menyvalget Anbefalinger.
Husk påmelding til brannsjefkonferansen (12.05.2015, Magne Johannessen)
Nå er det ca. 3 uker til fristen for å melde seg på brannsjefskonferasen 2015 går ut. Ingen grunn til å vente med å melde seg på.
Cecilie Daae ny direktør for DSB (08.05.2015, Per Ole Sivertsen)
Cecilie Daae (53) er i statsråd den 7. mai utnevnt som direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for en periode på seks år. Daae vil tiltre 1. september når nåværende direktør Jon A. Lea går av etter endt åremål.
System för automatiska nödsamtal i alla nya bilmodeller från våren 2018 (01.05.2015, Per Ole Sivertsen)
Apparater som automatiskt larmar räddningstjänsten vid bilolyckor kommer att finnas i alla nya bilmodeller från och med 31 mars 2018. Det blir resultatet av en ny lag som parlamentet röstade ja till på tisdagen. Trafikolyckor skördar årligen cirka 25 700 dödsoffer i EU (siffror från 2014). Med de nya systemen hoppas man att dödssiffran kan sjunka med tio procent. Reglerna gäller också för skåpbilar.
Samarbeid på tvers av etatene (26.04.2015, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en artikkel til Vestre Viken HF. Siden mange er opptatt av dette temaet kan det være en grei nyhet å ha med seg i debatten om samlokalisering eller ikke.
Lokalisering av lærested i forbindelse med ny utdanningsmodell (25.03.2015, Per Ole Sivertsen)
NBLF har sendt en brev til Justis- og beredskapsdepartementet med kopi til DSB hvor vi uttrykker bekymring når det gjelder lokalisering av lærested i forbindelse med ny utdanningsmodell for branntjenesten.
Bidrar til ny fagskole (25.03.2015, Per Ole Sivertsen)
DSB jobber med en plan for etablering av fagskole for brann- og redningspersonell.
Hva skjer? - Ny aktivitetskalender (19.03.2015, Per Ole Sivertsen)
Nå har vi fått på plass en ny aktivitetskalender. Meld inn aktiviteter!
Referat fra Seminar om felles terminologi i nødetatene (12.03.2015, Per Ole Sivertsen)
Språkrådet inviterte til et seminar om felles terminologi i nødetatene. Seminaret ble holdt i Språkrådets lokaler. Det var 23 deltakere.
Bacheloroppgave - deltid (12.03.2015, Tor-Inge Henriksen)
Karmøy brann- og redningsvesen har engasjert studenter ved Høgskolen Stord/Haugesund til å se på rekruttering og utdanning av deltidsmannskaper, og forsøke å finne ut om en kan tilpasse belastning og utdanning slik at det blir enklere å beholde og/eller rekruttere deltidsmannskaper i fremtiden. Dette vil bli deres bacheloroppgave.
Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 (10.03.2015, Rita Kirsebom)
Her er invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. – 10.05.2015.
110-reform: Manglende konsekvensanalyser (09.03.2015, Guttorm Liebe)
Min oppsummering av Stortingsproposisjon 61 LS (2014-2015), hva angår omstruktureringen av 110-sentralene blir slik: «På bakgrunn av manglende konsekvensanalyser foreslås samlokalisering av 110-sentralene med politiets operasjonssentraler.»
DSBs nyhetsbrev om Nødnett for februar 2015 (27.02.2015, Per Ole Sivertsen)
Nytt nyhetsbrev finner du under (ekstern lenke) under.
110-sentralreform! (27.02.2015, Guttorm Liebe)
Innbakt i «Avtale mellom regjeringspartiene og Venstre om grunnlaget for et fremtidsrettet, robust nærpoliti datert 17.02.2015» finnes en dramatisk 110-reform, som er at 110-sentralene skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler. Det er så langt ikke gjort noen helhetlig vurdering av alle sider ved dagens og fremtidens alarmerings- og varslingsoppgaver og -tjenester. Det bør gjøres før en så omfattende endring iverksettes.
Nødnettet er ikke forsinket (26.02.2015, Per Ole Sivertsen)
Innføring av Nødnett skal være ferdig innen utgangen av 2015 for brann- og redning.
Incident Command System (22.02.2015, Per Ole Sivertsen)
Her er en link til nyeste publikasjon med Incident Command System fra California USA.
Slokkeøvelse for rusmiddelavhengige. (18.02.2015, Øyvind Nermoen)
Rogaland Brann og redning IKS, går nye veier for å nå frem til risikogrupper. Slokkeøvelse med pølser og trekkspillmusikk, ble en suksess!
Et bedre og nærere politi (17.02.2015, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på Nærpolitireformen som skal sikre et operativt, synlig og tilgjengelig politi, som vil være der folk er, ifølge justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Reformen har også et punkt 13.2 som berører oss fordi brann- og redningsetatenes nødmeldesentraler skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler. De nye sentralene skal klargjøres slik at Helsevesenets AMK-sentraler også kan plasseres på samme sted. Det blir spennende å se når og hvordan det skal foregå.
Nytt forslag til forskrift om brannforebygging gir nye muligheter (11.02.2015, Frode Strøm og Ståle Fjellberg)
Det pågår for tiden en diskusjon i brannmiljøet om endringsforslaget til forebyggende forskrift, og det er bra! Forskrift vi jobber etter i dag ble opprinnelig vedtatt i 1991, med endring i 2002, og har dermed i prinsippet virket i 24 år. Og det med godt resultat i forhold til de utfordringene man så den gang. Fokus var blant annet større industribranner og flere branner med mange omkomne, jf. sykehjemsbranner og hotell. Siden den gang har samfunnsutviklingen og sannsynligvis vårt gode arbeid i særskilte brannobjekter endret risikobildet i forhold til brann betydelig. For hvor er problemet i dag?
Batterier til røykvarslere (06.02.2015, Odd Rød)
Er det flere brannvesen som skal gjennomføre skoleundervisning etter NBLF og Gjensidige sin mal som ikke har bestilt batterier enda?
Språkseminar - fagspråk (03.02.2015, Per Ole Sivertsen)
Språkrådet inviterer til seminar om felles terminologi for nødetatene tirsdag 3. mars kl. 10–15. Seminaret arrangeres i Observatoriegata 1B ved Solli plass i Oslo.
NBLFs reisestipend 2015 (01.02.2015, Per Ole Sivertsen)
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, Gjensidige med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 15. mai 2015.
DSBs nyhetsbrev om Nødnett for januar 2015 (30.01.2015, Per Ole Sivertsen)
Nytt nyhetsbrev finner du under (ekstern lenke) under.
Ny håndbok for nødetatene (30.01.2015, Per Ole Sivertsen)
Den gule boka «Farlig gods» er byttet ut med en ny, oppdatert utgave og lansert som app.
Solskinnshistorier 2003-2014 (29.01.2015, Per Ole Sivertsen)
Ny excelfil med alle solskinnshistoriene for perioden 1.januar 2003 til 31.desember 2014 er klar for nedlasting.
Distinksjoner (29.01.2015, Per Ole Sivertsen)
Det ryktes om at det er noen brannvesen som ikke vil følge anbefalingen til NBLF og heller gå for distinksjoner med gull som bunnfarge på hylsene/epålettene. Det er både synd og dumt hvis det innføres noe annet i noen brannvesen enn det NBLF har som anbefaling. Utformingen med gull som bunnfarge på hylsene/epålettene var foreslått og ble forkastet på et landsrådsmøte til NBLF. Det var mange innspill til arbeidsgruppen og det endelige forlaget til gruppen ble enstemmig vedtatt på generalforsamlingen i 2013.
Nekrolog (28.01.2015, Guttorm Liebe)
Til minne om Boris Aarnio
Advarer mot forslaget til forskrift om brannforebygging (25.01.2015, Guttorm Liebe)
Forskriftsforslagets hovedinnretning, som er ”økt frihet og fleksibilitet”, og forslagets vage og lite konkrete formuleringer kommer ikke til å gagne brannsikkerheten i Norge. Dessverre er fortsatt slike intensjonsforskrifter fortsatt på moten. Det advares sterkt mot å følge denne trend i sikkerhetsforskrifter.
Revisjon av Strategidokumentet (21.01.2015, Per Ole Sivertsen)
Styret skal i gang med revisjon av NBLF sitt strategidokument.
Misbruk av Temperaturmåleren (16.01.2015, Per Ole Sivertsen)
Måtte slå av Temperaturmåleren fordi noen har misbrukt den. Det var registrert 124 like avstemninger fra samme IP-adresse i løpet av ca. 5 minutter. Slik avstemninger gir da et helt feil bilde og da vil verdien være verdiløs.
Velkommen til Brannvesenkonferansen 2015 (16.01.2015, Per Ole Sivertsen)
"Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden"
Robuste distrikter og bedre samhandling (13.01.2015, Per Ole Sivertsen)
Norge bør i fremtiden ha sammenfallende geografiske ansvarsområder for politidistrikt, brannsentraler og helseforetak, konkluderer Norut-forskere.
Interschutz, Hannover 8. - 13. juni (11.01.2015, Per Ole Sivertsen)
Interschutz (tidligere også kjent som Rote Hahn) var opprinnelig tenkt som en messe for brannvesen, har nå vokst til å bli verdens ledende utstilling for brannvern, katastrofehjelp, redning, sikkerhet og trygghet. Messen arrangeres nå fast hvert 5. år.
World Police & Fire Games - Fairfax County, USA, 26. juni - 5. juli (11.01.2015, Per Ole Sivertsen)
World Police and Fire Games er en internasjonal idrettsturnering som arrangeres hvert annet år for aktive og pensjonerte tjenestemenn i politiet og brannvesenet.
Skoleprosjektet 2015 (09.01.2015, Odd Rød)
I 2014 gjennomførte 20.000 elever på 6. klasse-trinnet brannvernopplæringen etter opplegget fra Gjensidige og NBLF. Gjensidige ønsker også i år å bidra med midler og gratis røykvarslerbatterier til elevene i dette viktige prosjektet.
Registrer "gamle" solskinnshistorier (05.01.2015, Per Ole Sivertsen)
Nå er det snart på tide å sende ut et nytt Excel regneark med alle solskinnshistoriene. Ønsker du å få med dine så har du fremdeles to uker til å få dem registrert.
PwCs evaluering mangler sammenligning mot ELS. (05.01.2015, Guttorm Liebe)
De fleste problemstillinger som er nevnt angående organisering, ville vært løst dersom ELS hadde blitt fulgt, og samtlige dersom vi i Norge innfører en forlengelse av ELS, ”samordning” og ikke bare ”samvirke”. Det er bemerkelsesverdig at PricewaterhouseCoopers as (PwC) ikke har vurdert hvordan bruk av ELS fra førsteinnsatsen av, hadde kunnet fungere rent organisatorisk. Et organisasjonskart for hver hendelse hadde vært et glimrende utgangspunkt.
”Mens du venter på ambulansen”, - en gigantsuksess! (03.01.2015, Guttorm Liebe)
Ved utgangen av 2014 er brannvesen i til sammen ca 85 kommuner med på prosjektet, som startet i 2011. SNLA oppgir i sitt julebrev til sine regioner at så langt kan 26 personer være reddet som del av dette prosjektet!
Anbefaler samlokalisering av nødmeldesentraler (23.12.2014, Per Ole Sivertsen)
Nasjonalt Nødmeldingsprosjekt har avlevert sine anbefalinger til Justis- og beredskapsdepartementet. Utredningen anbefaler blant annet like geografiske virkeområder og samlokalisering av nødmeldingssentraler.
Fredelig Jul og et riktig Godt Nytt År (22.12.2014, Nils Erik Haagenrud)
Ønsker alle en stille og rolig Jul med familie og venner og et riktig Godt Nytt År. Så får vi håpe på en stille høytidshelg på brann- og ulykkesfronten.
Temperaturmåleren (18.12.2014, Per Ole Sivertsen)
Nå har også vi fått en mulighet til å sjekke stemningen knyttet til aktuelle saker. Vi har valgt å kalle den for Temperaturmåler og det er mest tenkt for moro skyld for å sjekke «tempen» blant medlemmer. Resultatet av slike temperaturmålinger vil ikke bli vektlagt mere enn det det er.
Valgkomitèen starter sitt arbeid (18.12.2014, Jack Hatlen)
Valgkomitèen ønsker med dette å starte sitt arbeid med en henvendelse til NBLF’s kretslag frem mot valg av styre på Generalforsamlingen i 2015.
Nordiske brannbefals studieuke 2014 (17.12.2014, Dag Muggerud)
Norge stilte med 2 representanter på årets "Nordiske brannbefals studieuke 2014" i Sverige.
Bacheloroppgave (09.12.2014, Per Ole Sivertsen)
Det er en gruppe studenter ved universitetet i Tromsø som skal gjennomføre en bacheloroppgave. I den forbindelse trenger dem å komme i kontakt med noen brannvesen med deltidspersonell uten fast vaktordning som dem kan stille noen spørsmål til brannsjefen.
Fagspråk eller stammespråk (04.12.2014, Per Ole Sivertsen)
Etter å ha deltatt i terminologiarbeid i flere år begynner jeg virkelig å lure på om vi klarer å enes om et felles fagspråk innen redningstjenesten. Selv innen hver enkelt etat og fagområde er det ulike språk og for meg er det lokale stammespråk. Den største utfordringen virker å være innen de organisatoriske termene hvor ulike stammespråk og ulik forståelse kan få konsekvenser for både prosedyrer og innsatsen.
Viktig informasjon om batteriene for Aksjon boligbrann (30.11.2014, Janne Hovdenakk)
Det er viktig at alle som deler ut batteriene fra Gjensidige i forbindelse med Aksjon Boligbrann er kjent med og informerer om riktig bruksområde for disse. Disse batteriene er beregnet for enkle røykvarslere, ikke seriekoblede. Batteriene brannvesenet har mottatt fra Gjensidige er type Brunstein og skal derfor IKKE brukes i trådløse sammenkoblede røykvarslere. Varigheten på batteriene brukt i slike vil forkortes vesentlig.
Markant nedgang i branndøde i romjulen (29.11.2014, Per Ole Sivertsen)
Antall branndøde i romjulen er mer enn halvert. Likevel er romjulen årets klart mest brannfarlige periode. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt. Tall fra DSB viser at åtte av ti som omkommer i brann er i disse gruppene.
Større frihet og mer ansvar til brannvesenet (27.11.2014, Per Ole Sivertsen)
DSB foreslår at kommunene får større ansvar for å vurdere risiko og sårbarhet som grunnlag for det brannforebyggende arbeidet. Det skal bidra til mer effektivt bruk av ressursene og færre branner.
Anbefalt uniformsreglement for brann- og redningstjenesten (25.11.2014, Per Ole Sivertsen)
Det kan virke som at det ikke er godt kjent at det finnes et anbefalt uniformsreglement for brann- og redningstjenesten. Denne anbefalingen ble enstemmig vedtatt på generalforsamlingen til NBLF i 2013.
Statlige 110-sentraler? (19.11.2014, Guttorm Liebe)
Med utgangspunkt i å skulle vurdere eierskap og drift av Nødnettutstyret på 110-sentralene, konkluderer DSB med at de bør være statlige! Svært mangelfull utredning til å kunne trekke en så vidtrekkende konklusjon, eller kanskje bare forsøk på en «short-cut»?
Gjensidiges trafikksikkerhetsaksjon mot ungdom (14.11.2014, Odd Rød)
Trafikken er en av de vanligste dødsårsakene blant ungdom mellom 15 og 24 år, og dreper oftere enn sykdom, alkohol og vold i denne aldersgruppen. Unge sjåfører med ferskt førerkort er ofte uoppmerksomme og mangler erfaring i krevende trafikale situasjoner. Menneskelig svikt er dessverre årsak til de fleste alvorlige ulykker.
Erfaringsutvekslingsseminar – Eldreprosjektet (06.11.2014, Per Ole Sivertsen)
Eldreprosjektet som prosjekt avsluttes med et seminar i Tallinn. Det er mange påmeldte og et bra program som også inneholder gruppearbeid. Det vil bli fokus på erfaringsutveksling slik at de som driver med dette tiltaket får tips og ideer for videre drift.
DSBs nyhetsbrev om Nødnett (05.11.2014, Per Ole Sivertsen)
DSB gir ut nyhetsbrev om Nødnett til landets brannvesen og 110-sentraler. Normalt kommer nyhetsbrevet annenhver måned. I nyhetsbrevet finner du aktuelt fagstoff og siste nytt om Nødnettprosjektet.
Midt-Norske brannverndager 2014 (03.11.2014, Håvard Sæther)
Midt-norske brannverndager 2014. 12.-13. november på Quality Hotell Panorama på Heimdal i Trondheim. Påmeldingsfrist 07.11.2014
Nødnettet (17.10.2014, Øystein Solstad)
Flere kritiske og alvorlige feil i det nye nødnettet blir ikke rettet, ifølge Riksrevisjonen. Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener konklusjonene er dårlig underbygd.
Eldreprosjektet – erfaringsoverføring i Tallinn. Restplasser (13.10.2014, Ståle Fjellberg)
Det er snart fire år siden vi sist hadde seminar i Riga for eldre- og omsorgsprosjektet i NBLF regi. Siden den gang er det skjedd mye, blant annet er Stortingsmeldingen «Trygg hjemme» kommet. Mange har jobbet med dette temaet i kommunene og nå vil vi ha en erfaringsoverføringsseminar i Tallinn. DSB vil stille på konferansen, sammen med mange brannvesen som deltok i Eldreprosjektet.
36,9 millioner til deltidsutdanning i statsbudsjettet (08.10.2014, Nils Erik Haagenrud)
I grønt hefte har regjeringen fordelt rammetilskuddet til kommunene basert på antallet deltidsbrannpersonell den enkelte kommune har. Totalt 36,9 millioner er fordelt.
Survey: Potentials of Social Media in Emergencies (03.10.2014, Per Ole Sivertsen)
Veldig flott om du kan ta deg tid å svare på en undersøkelse om sosiale medier i nødmeldetjenesten. Undersøkelsen er en del av et europeisk prosjekt som NBLF via FEU er deltaker i. Lenke til undersøkelsen er nederst i nyheten. Takk for at du tok deg tid å svare.
Utredning om eierskap til nødnettutstyr for brann når utbyggingen er ferdig (02.10.2014, Per Ole Sivertsen)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en rapport om fremtidig eierskap, forvaltning, drift og finansiering av nødnettutstyret til de kommunale og interkommunale 110-sentralene. DSB har tatt utgangspunkt i at radioterminalene skal være kommunalt eid.
Invitasjon - Façades in Fire, Espoo, Finland 9.10.2014 (23.09.2014, Per Ole Sivertsen)
Legger ut denne invitasjonene selv om påmeldingsfristen er 26. september. Påmelding gjøres direkte fra PDF-dokumentet.
Gratis kurs i automatiske slokkeanlegg (23.09.2014, Janne Hovdenakk)
OFAS har gjennomført en undersøkelse rettet mot tilsynsansatte i brannvesenet for å kartlegge behovet for økt kompetanse innen automatiske slokkeanlegg. Undersøkelsen fikk svært god respons og resultatene viste at det er stot behov for faglig påfyll hos de tilsynsansatte.
Skogbrannseminar (18.09.2014, Janne Hovdenakk)
CTIF arrangerer Skogbrannseminar på Gardermoen 20. og 21. november 2014
Brannsjefen (18.09.2014, Guttorm Liebe)
Ta deg tid til å lese denne korte historien om brannsjefen, som Andre Vaaler serverte på årets brannsjefkonferanse. Et glimt av hverdagen i "gamle dager" som det er verdt å reflektere litt over.
Bruk av fjernkontroll på vinsj ved ulykke. Les dette!! (06.09.2014, Nils Erik Haagenrud)
Norge har ingen erfaringsdatabase derfor legger jeg opplevelsen ut som en nyhet, så andre slipper å oppleve det samme. Spre det innad i egen organisasjon.
Brannsjefkonferansen - 2014 (04.09.2014, Per Ole Sivertsen)
Da er brannsjefkonferansen 2014 i gang. Det startet onsdag ettermiddag med en sosial tilstelning i dyreparken med en uformell konkurranse hvor deltakerne ble delt i to lag. Det ble konkurrert i skattejakt, krig med vannballonger og quiz. Etter denne morsomme aktiviteten ble dagen avrundet med en middag. Torsdag morgen var alle på plass til fagprogrammet.
Danmark går fra 86 brann- og redningsvesen til 20 (19.08.2014, Nils Erik Haagenrud)
Regjeringen i Danmark har bestemt at brann- og redningsvesenet skal omorganiseres fra dagens 86 til 20 enheter innen 1.januar 2016
Nytt tunnelseminar i Runehammartunnelen (29.07.2014, Trygve Lennavik)
Tunnelseminaret i august ved Runehammartunnelen fikk enorm respons, og ble fullbooket på få dager. Vi ønsker derfor å orientere dere om at det avholdes nytt tunnelseminar Tunnelsikkerhet. «Fra beredskap - til innsats» på Åndalsnes 16.-17. september 2014.
Påminnelse vedr. Brannvernuka (28.07.2014, Per Ole Sivertsen)
Det er sommerferietid, men siden påmeldingsfristen kommer fort over ferien, ønsker vi å minne om høstens brannvernuke: Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring har gleden av å invitere alle brannvesen til å være med i Brannvernuka 2014. Kampanjen arrangeres også i år i uke 38, med lørdag 20. september som dagen da de fleste brannvesen vil arrangere åpen dag på brannstasjonen.
Fra kommunale brannvesen til Fylkesbrannvesen på en demokratisk måte? (28.07.2014, Guttorm Liebe)
5 av elevene ved brannskolens Ber III kurs i våres har besvart denne oppgaven, ved å kritisk se på hvordan Brannstudiets forlag til Fylkesbrannvesen kan gjennomføres. De er, - for å si det mildt, ikke imponert over Brannstudiets manglende vurdering av nettopp dette.
Anmeldelse: Prosjektoppgave HSH om organisatorisk terminologi (28.07.2014, Guttorm Liebe)
Er kritisk til dagens uensartede og usammenhengende organisatoriske terminologi hos nødetatene.
Brann- og redningsvesenet er for dårlig organisert (24.07.2014, Per Ole Sivertsen)
Mange brann- og redningsvesen har ikke den nødvendige kompetansen til å lede store hendelser. - Det bør derfor utredes overordnede regioner for ledelse av store innsatser, sier avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen. Strategisk innsatsledelse krever erfaring og kompetanse som det er vanskelig å tilegne seg med dagens brann- og redningsvesenstruktur.
Hva er FEU (15.07.2014, Per Ole Sivertsen)
FEU er en føderasjonen av brannbefalsforbund som uttrykker FEUs synspunkter vedrørende alle forhold omkring katastrofeledelse, brannvern, ledelse av brannvesen, brannslokking, redning og andre akutte hendelser.
Våre livsviktige vegadresser (01.07.2014, Svein-Erik Klouman)
Statens kartverk er øverste myndighet når det gjelder fullstendig og korrekt adressering av alle norske eiendommer/bygninger. I forskriften om eiendomsregistrering § 50.4 står det: ”Bygning skal ha vegadresse til den vegen som er godkjent som adkomst.” Statens kartverk har et prosjekt gående med målsetning å få 70 norske kommuner uten fullstendig vegadressering, til rette opp i sin ikke utførte jobb i løpet av 2015. Entydige vegadresser og vegskilting blir fremholdt som ytterst viktig i forhold til nød-situasjoner. Alle nødalarmsentraler ser frem til den dagen hvor fullstendig vegadressering er et betryggende faktum i hele Norge. Så langt er alt bra.
Invitasjon til seminar (27.06.2014, Mari Bjørge)
Vestfold brannbefalslag, Buskerud brannbefalslag og Telemark brannbefalslag inviterer til seminar med Magnus Mattsson og Linus Eriksson Forfattere av “Taktikboken”
Brannsjefskonferansen 2014, Kristiansand 3. – 5. september (27.06.2014, Jan Røilid)
Påmeldingsfristen for brannsjefskonferansen har passert, men det er plass til fler deltakere. Her kommer en liten påminnelse til de av dere som ønsker å delta men ikke har meldt seg på enda, send inn påmeldingsskjema til kbr@kbr.no.
Sommerkupp hos Milrab (12.06.2014, Per Ole Sivertsen)
Gjør et sommerkupp! Adidas GSG 9.2 og 9.7 er tjenestesko som oppleves som joggesko på beina. Dette er et unikt tilbud for Milrab sine samarbeidspartnere som gjelder til 1.august. I tillegg til gode priser er det fri bytte, åpent kjøp i 365 dager og 100% fornøyd garanti. Skoene kan kjøpes i nettbutikk eller hentes hos Milrab i Oslo
Behovet for ett felles nødnummer er betydelig overdrevet! (03.06.2014, Guttorm Liebe)
Gallupundersøkelse gir som resultat at de fleste (fler enn 80 %) husker alle 3 nødnummerne våre, og at de aller fleste husker minst ett av dem (ca. 97%). Befolkningen er avslappet til spørsmålet om antall nødnummere, og forventer en tjeneste av god kvalitet og med høy grad av service.
Nødalarmeringssentraler i Norden (30.05.2014, Guttorm Liebe)
JD og DSB feilinformerer til stadighet hva angår antallet sammenlignbare alarmsentraler i Norden. Her er et forsøk på en sammenlignbar kartlegging i den hensikt å bringe mer korrekt informasjon.
110-konferansen 2014 (28.05.2014, Per Ole Sivertsen)
Da er årets 110-konferanse vel gjennomført. I år som tidligere år var det et godt faglig program. Også årsmøtet og medlemsmøtet var bra med faglige diskusjoner. Takk til 110-sentralen og brannvesenet i Arendal for vel gjennomført arrangement.
FEU-møte (24.05.2014, Per Ole Sivertsen)
Da er årets første FEU-møte ferdig og også denne gangen var det mange gode faglige innlegg i tillegg til de formelle sakene.
NBUF 2014 (16.05.2014, Joakim Jarnæs)
Norske brannvesens undervisningsforum holdes i Bodø tirsdag 2. september og onsdag 3. september 2014. Alle brannvesen i Norge har personell som driver med opplæring- og kursvirksomhet. Hvert år arrangeres det en konferanse der disse kan få faglig påfyll, og møte kolleger som er opptatt av innholdet og kvalitet på opplæring i brannvern. Konferansen arrangeres i 2014 i Bodø. Dette er den 12. konferansen som arrangeres av Norske Brannvesens Undervisnings Forum (NBUF). Følg linken for ytterligere informasjon. Påmeldingsfrist: 30. mai 2014.
Årsmøte/fagdag for Møre og Romsdal Brannbefalslag (13.05.2014, William Bernt Ekeli)
I samarbeid med RVR blir det arrangert årsmøte og fagdag på Waterfront Hotell i Ålesund. Datoen er tirsdag 20. mai.
Gir seg etter 22 år som brannvernkjendis (06.05.2014, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften i Strilen. Leif Atle Træland har lært over 30.000 barn hvorfor dem ikke skal leke med fyrstikker. Det er laget en egen sang om Leifemann. NBLF takker for innsatsen og ønsker han lykke til som pensjonist. I menyen til venstre på våre nettsider finner du ferdig undervisningsopplegg på både bokmål og nynorsk.
Nytt nyhetsbrev om Nødnett fra DSB (02.05.2014, Per Ole Sivertsen)
DSB har utgitt et nytt nyhetsbrev om Nødnett.
Hva er registrert på deg og er det rett? (01.05.2014, Per Ole Sivertsen)
Vi opplever stadig at det er medlemmer som har feile opplysninger registrert på seg selv og ber alle og enhver om å sjekke sine egne opplysninger. Her er oppskriften. Styrene i kretslagene har et overordnet ansvar for medlemmene i sitt kretslag.
Sametinget ønsker å etablere samisk nødmeldetjeneste (30.04.2014, Per Ole Sivertsen)
Sametingsråd Henrik Olsen har møtt representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 110- sentralen i Hammerfest, Tromsø og Salten, samt kommunene innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Tema for møtet var etableringen av en samisk nødmeldetjeneste.
Vegdirektoratet har bevilget midler for gjennomføring av tunnelseminar (29.04.2014, Trygve Lennavik)
Det har vært jobbet en stund med å videreføre og finansiere seminaret Tunnelsikkerhet «Fra beredskap - til innsats». Vegdirektoratet har bevilget midler for å gjennomføre kurs i 2014, uten kursavgift for deltakerne.
Invitasjon til brannforebyggende forum 2014 (29.04.2014, Per Ole Sivertsen)
Bergen brannvesen har fått i oppdrag å være årets vertskap for årets Brannforebyggende forum. Konferansen vil foregå 9.-10. september 2014 på nye Rica Ørnen Hotel i Bergen sentrum.
God påske (14.04.2014, Per Ole Sivertsen)
Vil ønske alle en god påske og håper det blir en rolig påske.
Ønsker du å delta på Nordisk brannbefals studieuke i 2015? (31.03.2014, Nils Erik Haagenrud)
Årets Nordiske brannbefals studieuke er lagt til Norge i uke 40. Søknadsfristen for å delta er 1.juli 2015, så her er det bare å vise interesse hvis du ønsker en spennende uke i Rogaland i sammen med gode Nordiske kollegaer.
Tilsynsaksjonen 2010 – 2013 : Fire av fem brannvesen har systemavvik (19.03.2014, Per Ole Sivertsen)
DSBs tilsynsaksjon med landets brann- og redningsvesen viser at 85 brannvesen ikke har tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyse som underlag for sitt forebyggende arbeid.
CTIF arrangerer seminar om Fremskutt enhet (19.03.2014, Janne Hovdenakk)
Seminaret er i lokalene til Egenes brannteknikk i Flekkefjord 14. og 15. mai 2014.
EUSR - Special rescue from hights and depths (18.03.2014, Per Ole Sivertsen)
Opplæringsprogram om redning fra høyder og dyp er ferdig. Foreløpig er ikke alt oversatt til norsk men det kommer nok. Medlemmer kan gjerne gi tilbakemelding dersom det oppdages noe som er feil og bør rettes opp.

Tilbakemeldinger gjørs til post@nblf.no og merkes EUSR i Emnefeltet.
DSB avventer omorganisering av 110-regionene (17.03.2014, Per Ole Sivertsen)
Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt at DSB skal avvente arbeidet med å omorganisere 110-regionene.
Mediahåndtering - retningslinjer (10.03.2014, Per Ole Sivertsen)
Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF’s strategidokument. Kretslag og brannvesen kan bruke samme dokument til sitt arbeid i.f.t mediehåndtering.
Følg brannvesenkonferansen "live" (10.03.2014, Per Ole Sivertsen)
Prinsipielt feil å overta politioppgaver (10.03.2014, Guttorm Liebe)
En gammel diskusjon dukker opp igjen. Hvor langt skal de kommunale brannvesen gå i å løse politioppgaver som faller utenom redningstjenesten? Så vel innenfor det brannfaglige miljø som politisk har det tidligere ikke vært ønskelig at brannvesenet blandes inn i ordinære politioppgaver. Det er neppe det denne gangen heller.
Seminar om brann og redning på flyplasser på Gardermoen 25.-26.mars (06.03.2014, Janne Hovdenakk)
Temaer er blant annet Lufthavn sertifisering med nytt EU regelverk, flyhavari Arlanda, flybrann i hangarterminal på Praha Airport og aircraft Recovery incident Bratislava.
Bedre samvirke med samlet 110-opplæring (04.03.2014, Per Ole Sivertsen)
All opplæring av operatørene på 110-sentralene samles til Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern. Samme sted foregår allerede opplæringen av nødetatene i bruk av det nye Nødnettet.
Ny 110-region for politidistriktene Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland (27.02.2014, Per Ole Sivertsen)
Kommunene i Helgeland politidistrikt har vedtatt å avvikle driften ved 110-sentralen i Rana, og overføre tjenestene til 110-sentralen i Bodø.
110-sentralenes mottak av automatiske brannalarmer (27.02.2014, Anne Hjort)
Hvorfor er Anne Rygh Pedersen så opptatt av å stanse 110-sentralenes mottak av automatiske brannalarmer?
Nordisk skogsbrannseminar 1. - 2. april 2014 (25.02.2014, Per Ole Sivertsen)
Myndigheten fôr samhâllskydd og beredskap (MSB) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til et Svensk- Norsk skogbrannseminar.
NBUF 2014 (21.02.2014, Tom Thuv)
Salten Brann IKS arrangerer årets NBUF-forum i Bodø.
Brannvesen i Hedmark og Oppland har tatt i bruk Nødnett (20.02.2014, Per Ole Sivertsen)
Brannsjef Nils Erik Haagenrud stod for det første anropet da Nødnett offisielt ble åpnet for brann- og redningsvesenet i Hedmark og Oppland på Elverum onsdag 19. februar. 1200 brannmannskaper har dermed gjennomført opplæring på nye Nødnett-terminaler og tatt disse i bruk, og operatørene på 110-sentralen i Elverum har tatt i bruk et helt nytt verktøy for mottak av 110-anrop, kommunikasjon med brannmannskaper og utalarmering.
Ikke-ønskelige «tilleggstjenester»?? (18.02.2014, Guttorm Liebe)
I medieoppslag i dag, - 18.02.2014, framstilles 110-sentralenes såkalte tilleggstjenester som «kommersielle» tjenester. I den forbindelse brukes begrepet «statsstøtte» når kommenteres mulige kryss-subsidieringer. Jeg kjenner meg ikke helt igjen i beskrivelsene, og er dypt bekymret for DSBs manglende holdning til direkte brannalarmering som brannskadeforebyggende tiltak.
Kommersielle 110-sentraler kan stride mot regelverket (18.02.2014, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på flere nettsteder i dag skyldes at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener enkelte 110-sentraler har problemer med å bevise at statsstøtten ikke finansierer kommersielle tjenester.
NBLFs reisestipend 2014 (16.02.2014, Guttorm Liebe)
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, Gjensidige med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 15. april 2014.
Studietur - øvelsesfelt i Europa (16.02.2014, Guttorm Liebe)
"Kompetansenettverket brann og redning" har levert rapport fra øvelsesfelt og øvelsesbygninger i Antwerpen, besøkt Antwerpen, Campus Vesta og Bremen.
Brann- og redningsvesenene skal styrkes, ikke legges ned! (10.02.2014, Nils-Erik Haagenrud)
Anbefalingene i brannstudien ivaretar styrken til brann- og redningstjenesten og det befolkningen er opptatt av, lokal tilstedeværelse og responstid!
Simuleringsprogram, - rapport fra studietur (09.02.2014, Guttorm Liebe)
Simuleringsprogram til bruk i forbindelse med taktisk opplæring, er ikke bare kommet for å bli, men vil måtte bli et meget viktig verktøy i vår opplæring i framtida. Tor Arne Elvrum og Stig André Haugen fikk RUU- reisestipend i 2013 til å studere dette formål.
Faguttrykk på nett (09.02.2014, Per Ole Sivertsen)
Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) har gitt ut ordliste pr 31.12.2013 som PDF-fil. Du finner den her: Ordliste-2013. Det skjer at KBT endrer eller legger til nye uttrykk og det anbefales derfor å sjekke uttrykk og definisjon på hjemmesiden til KBT på www.kbt.no. Her finner du også en oversikt over endringer og nye i løpet av siste 12 måneder.
Tanker om nødalarmeringstjenesten (08.02.2014, Guttorm Liebe)
Samlet sett er dette et meget sammensatt og komplisert tema. Jeg har vært gjennom en lang modningsprosess i dette spørsmålet, og så langt ikke konkludert. Jeg har denne oppfordring til våre myndigheter: Følg Brannstudiets anbefaling angående å utrede og vurdere hele vår nødmelde- og nødalarmeringstjeneste sett i sammenheng, og velg personer som kan gjøre dette med innsikt og med ydmykhet.
Høringsuttalelse – Brannstudien (04.02.2014, Per Ole Sivertsen)
På styremøtet til NBLF ble det vedtatt en høringsuttalelse på Brannstudien. Det er mange meninger om studien så å formulere en uttalelse som gjør alle til lags er nærmest umulig. Derfor ble strategidokumentet til NBLF lagt til grunn for uttalelsen. Her følger hele høringsuttalelsen.
Nye funksjoner til nyheter og innlegg (04.02.2014, Per Ole Sivertsen)
Nå er det mulig å kommentere nyheter og innlegg. I tillegg til å kommentere kan du også dele dem på Facebook og Twitter.
Velkommen til brann-NM alpint 2014 (04.02.2014, Jan Robin Herregaarden)
Bedriftsidrettslaget i Kongsberg brann og redning har gleden av å invitere til brann-NM alpint 8. mars 2014.
Solskinnshistorier 2003-2013 (26.01.2014, Per Ole Sivertsen)
Ny excelfil med alle solskinnshistoriene for perioden 1.januar 2003 til 31.desember 2013 er klar for nedlasting.
Svekket beredskap i nord mot brann? (26.01.2014, Herman Kristoffersen)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) er overordnet myndighet for alt som har med trygghet mot brann i landet. Deres anbefalinger er det man skal lytte til når det gjelder branntjenesten nasjonalt. Alt som vedrører brannvesen og deres organisering lokalt og regionalt er nå i støpeskjeen etter at den nasjonale brannstudien ble offentliggjort i desember 2013, og en venter nå bare på nødvendig gjennomføringskraft fra myndighetens side.
Røykvarslerbatterier (22.01.2014, Odd Rød)
Gjensidige har et restopplag av røykvarslerbatterier for 2014. Brannvesen som trenger batterier for utdeling kan bestille disse hos: odd.rod@gjensidige.no. Oppgi ønsket antall og leveringsadresse.
DSB har ferdigbehandlet klagesaken fra Telemark (07.01.2014, Per Ole Sivertsen)
DSB har levert to rapporter til Justis- og beredskapsdepartementet i tilknytning til 110-omorganisering.
Ny utredning fra DSB: «Omorganisering av 110-regionene» (31.12.2013, Guttorm Liebe)
DSB har i forbindelse med klagesaken fra Telemarkskommunene i spørsmålet om omstrukturering av 110-sentralene, utarbeidet en egen utredning. Utredningen angår hele landet, men er bare sendt til kommunene i Telemark og Agder-fylkene.
God Jul og Godt Nytt År (23.12.2013, Nils Erik Haagenrud)
Da vil jeg på vegne av styret ønske alle en Fredelig Jul og et Godt Nytt År. Vi får håpe på en stille høytid på brannfronten, for de som er på vakt.
Etter- og videreutdanning i Brannteknisk prosjektering og Branndynamikk (06.12.2013, Per Ole Sivertsen)
Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) arbeider for å bidra til å utvikle og forbedre den branntekniske kunnskapen hos relevante aktører i Norge enten de arbeider i brannvesen, byggebransjen, olje og gass, forsikring, industri eller andre relevante virksomheter. Siden vår oppstart i 1993 så har HSH utdannet ca 500 branningeniører og hatt kurs for mange flere som nå arbeider i alle de bransjer som nevnes ovenfor.
Dom er falt i Asker og Bærum Tingrett mot Securitas Direct as (06.12.2013, Guttorm Liebe)
Securitas Direct as frifunnet i straffespørsmålet, men dømt til oppreisningserstatning. Dom er falt i Asker og Bærum Tingrett i rettssaken angående overtredelse av brannvernlovens § 5 om manglende varsling av brann etter at vaktselskapet unnlot å varsle etter til sammen 6 utløste alarmer fra samme bolig, der en mann (38) omkom.
Framtidens brann- og redningsvesen (03.12.2013, Guttorm Liebe)
Nei, - ikke ”Brannstudien”, men en rapport utarbeidet av NTNU Samfunnsutvikling as bestilt av Kommunenes sentralforbund, datert 29. sept. 2013, var kanskje ment som et innspill til Brannstudiet. 15 brannsjefer er intervjuet, og rapporten gir et brukbart bilde av dagens situasjon og et nyansert syn på hva som kreves for at forandringer skal lykkes.
Brannstudien er offentlig (02.12.2013, Nils Erik Haagenrud)
Da er arbeidet med brannstudien ferdig, så får vi vente spent på hva den videre prosessen blir.
Aksjon boligbrann 2013 (29.11.2013, Per Ole Sivertsen)
Aksjonen boligbrann 2013 innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende boligkontroll 3.-5. desember. Målet for Aksjon boligbrann er å sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem.
Kommunens hjemmel til å begrense fyrverkeribruk (25.11.2013, Per Ole Sivertsen)
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff endret i oktober 2013.
Viktig med framdrift i utviklingen av felles nødnummer 112 (08.11.2013, Per Ole Sivertsen)
Det har igjen oppstått diskusjon om felles nødnummer i Norge. DSB mener at 112 må innføres som det eneste nødnummer i Norge, til erstatning for 110, 112 og 113.
Nødmeldingsprosjektet i Drammen skal bestå (07.11.2013, Per Ole Sivertsen)
På nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet står følgende nyhet ang. pilotprosjektet i Drammen. Nyhetsinnslaget i NRK Kveldsnytt 2. november gir inntrykk av at pilotprosjektet i Drammen skal nedlegges på grunn av tekniske problemer. Det er ikke riktig, og det har ikke vært kommunisert fra Justis- og beredskapsdepartementet eller prosjektledelsen i Drammen. Prosjektet skal fortsette, med samme mål, til samme kostnadsramme og til samme tidsbruk.
Nyhetsbrev - NØDNETT (04.11.2013, Per Ole Sivertsen)
Nytt nyhetsbrev om nødnettet.
SMS: Hjelp! (04.11.2013, Per Ole Sivertsen)
Andre kommunikasjonsformer enn tale kan være med på å redde liv. Dette konkluderer arbeidsgruppen som har sett på mulighetene for å sende SMS til nødmeldesentralene.
Slakt av brannsikkerheten i Oslofjordtunellen (30.10.2013, Guttorm Liebe)
Statens Havarikommisjon for Transportulykker (SHT) har gitt ut sin rapport angående tunellbrannen den 23. juni 2011, og angir 5 meget viktige og omfattende, forbedringspunkter.
Batterier til skoleprosjektet for 6. klasser. (24.10.2013, Odd Rød)
Har alle brannbefalslag nå fått tilsendt røykvarslerbatterier for 2014 til skoleprosjektet?
Ny nettbutikk (17.10.2013, Per Ole Sivertsen)
Da er vår nye nettbutikk på plass.
DSB styrker utdanningen i brann- og redningsvesenet (17.10.2013, Per Ole Sivertsen)
Trondheim blir et knutepunkt i DSBs forslag til ny utdanningsmodell i brann- og redningsvesenet i Norge. – Kompetansen til både mannskaper og befal skal styrkes. Det eksisterende fagmiljøet i Trondheim er avgjørende for vår anbefaling om å konsentrere utdanningen der, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB i en nyhet på nettsidene til DSB.
Midt-Norske brannverndager 2013 (15.10.2013, Håvard Sæther)
Midt-norske brannverndager 2013. 13.-14. november på Quality Hotell Panorama på Heimdal i Trondheim.
36 millioner til deltidsutdanning i statsbudsjettet (15.10.2013, Nils Erik Haagenrud)
Statsbudsjettet foreslår 36 millioner til deltidsutdanningen, fordelt ifht deltidsmannskaper i kommunene.
Nye hjemmesider (14.10.2013, Per Ole Sivertsen)
Våre nye hjemmesider er snart klar. En viktig endring blir at det blir et klarere skille mellom redaksjonelle nyheter og innlegg fra medlemmer. På dagens nettsider står det under nyhetene "Det gjøres oppmerksom på at innlegg ikke trenger å være forbundets offisielle oppfatning".
110-sentralstrukturen. Den samfunnsøkonomiske analysen besvarer ikke mandatet. (13.10.2013, Guttorm Liebe)
DSBs samfunnsøkonomiske analyse angående omstrukturering av 110-sentralene besvarer ikke sitt mandat, fordi den forutsetter at tilleggstjenester kommer til å bli produsert som i dag også etter en evt omstrukturering, og den underslår den samfunnsøkonomiske betydningen av tjenesteproduksjon i egen regi. Sammendraget står til stryk, blant annet fordi det ikke fremgår at lønnsreduksjonen (besparelsen) på hele kr. 675 mill er for hele ”analyseperioden”. Den er 20 år!
God samfunnsøkonomi med ny 110-struktur (03.10.2013, Per Ole Sivertsen)
Den samfunnsøkonomiske analysen av DSBs forslag til ny struktur for 110-regionene i Norge er nå klar. Analyse & Strategi, som har utarbeidet rapporten, konkluderer med at nye og større 110-regioner er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Røykvarslerbatterier for 2014 (01.10.2013, Odd Rød)
Nå har røykvarslerbatteriene som skal brukes i skoleprosjektet i 2014 ankommet.
Norsk brannbefals landsforbund sin uttalelse til NOU 2013:9 Politianalysen (16.09.2013, Nils-Erik Haagenrud)
Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) har gjennomgått NOU 2013:9, Politianalysen. Etter vår mening er det også innenfor politiet behov for store endringer, noe som kommer godt frem av analysen. For å få et godt nok grunnlag for fremtidige endringer er det viktig at en innhenter tilstrekkelig informasjon fra alle aktører/ samarbeidspartnere i redningstjenesten, for å kunne mene noe om politiets fremtidige oppgaver og organisasjon. Denne informasjonen må også komme fra aktører utenfor politiet. Vi mener at NBLF er en organisasjon som har rett til å komme med en uttalelse til analysen da brannvesen har et grensesnitt til politiet som er viktig i.f.t. fremtidens politi.
Kollegiet for brannfaglig terminologi – en milepæl er nådd! (15.09.2013, Guttorm Liebe)
All litteratur fram til i dag er gått gjennom. Termbasen består av 1604 vaskede termer med definisjoner eller beskrivelser. Bruk den!
Veileder i brannsikkerhetskonsept (14.09.2013, Per Ole Sivertsen)
RIFs fagutvalg for brannsikkerhet har utgitt Veileder i brannsikkerhetskonsept.
Ny instruks for redningstjenesten (13.09.2013, Per Ole Sivertsen)
Regjeringen styrker samordningen av redningstjenesten gjennom en ny instruks. Hovedredningssentralens to operasjonssentraler i Bodø og på Sola videreføres, men slås sammen til én organisatorisk enhet ledet av en redningsdirektør.
Til minne om Egil Øverland 1949 - 2013 (07.09.2013, Guttorm Liebe)
Nok en markant skikkelse i norsk brannvern gått bort. Egil tilegnet så å si hele sitt arbeidsliv til brannvesenet, var medlem av styret i NBLF i 15 år, og gjennomførte en av de virkelig store sammenslåinger av brannvesen i Norge, - Brannvesenet Sør Rogaland IKS i 2003 -04.
Avklaring av 110-sentralens lovpålagte oppgaver og tilleggstjenester (03.09.2013, Per Ole Sivertsen)
DSB har med bakgrunn i møte om 110-sentralene den 22. august kommet med en avklaring av forskjellen på lovpålagte oppgaver og tilleggstjenester. Avklaringen oppsummeres slik: 110-sentralens lovpålagte oppgaver følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 16 (2) og dimensjoneringsforskriften §§ 4-5, 4-6 og 4-7. Med tilleggstjenester mener DSB alle tjenestene 110-sentralen utfører utenom de lovpålagte oppgavene.
Månedens solskinnshistorie (02.09.2013, Per Ole Sivertsen)
Styret besluttet på styremøte i dag å endre praksis når det gjelder premiering.
36 millioner til deltidsutdanningen (30.08.2013, Nils Erik Haagenrud)
Regjeringen foreslår 36 millioner til deltidsutdanningen i neste års statsbudsjett. Tildelingen vil bli gitt til de kommunene som har deltidspersonell
CTIF arrangerer seminar om farlig gods på Gardermoen 8. og 9. oktober 2013 (28.08.2013, Janne Hovdenakk)
Erik Bleken, DSB og Nils Kristian Johnsen, Trondheim brannvesen vil presentere nyheter fra myndighetene – oppslagsverk, merkinger og fareklasser. Det blir fokusert på fremtidige farlig gods utfordringer for brannvesenet. CTIF president Tore Eriksson fra MSB i Sverige presenterer flere virkelig hendelser fra de siste årene. Han vil også informere om nytt fra CTIF.
Har lagt ned forbud mot store kjøretøy (27.08.2013, Per Ole Sivertsen)
Er en overskrift i Haugesunds avis og skyldes at brannsjefene Tor-Inge Henriksen og Ole-Martin Nordstrand i henholdsvis Karmøy og Tysvær, har med hjemmel i lovverket lagt ned forbud mot at store kjøretøy med gass får kjøre gjennom T-tunnelene.
Nok en brann i tunnel (23.08.2013, Guttorm Liebe)
Nok en brann i tunnel er skjedd. Å henvise til utbygging av Nødnett som økning i brannsikkerheten, er en avsporing fra hva dette egentlig dreier seg om, - forebyggende tiltak og forståelse for brann som fenomén.
Tunellbrannen(e) - manglende erkjennelse om de varslede ulykker (14.08.2013, Guttorm Liebe)
Brannsjef Arvid Gilje var blant de aller første til å advare mot brannrisikoen i norske tuneller. Særlig høy ble risikoen da veimyndighetene begynte å isolere dem innvendig med brennbar isolasjon. Vi er tilbake midt på 1980-tallet, og tunelleierne, - «Vegvesenet» og Jernbaneverket, ønsket ikke å erkjenne økningen i brannrisiko. Brannen i Gudvangatunellen viser denne statlige arrogansen. Og det bør vi ta lærdom av, - også overfor andre byggverk. At brannen skjedde i et så godt forberedt brannvesen, skal våre veimyndigheter takke høyere makter for.
Heder til brann-og redningspersonellet (09.08.2013, Nils Erik Haagenrud)
Det har vært mye fortjent heder til brann- og redningspersonellet som var i innsats under brannen i Gudvangatunnelen. Det viser viktigheten av å ha en god beredskap og tett samarbeid.
Rapport fra studietur – Nødmeldetjenesten i England og Irland (06.08.2013, Per Ole Sivertsen og Eyvind Aakerman)
I mai var vi på en ny studietur, men denne gangen til England og Irland. Vi hadde noen forhold som var av interesse for oss i begge landene som hvilke erfaringer dem har med British Telecom, bruk av TETRA, bruk av støttesystemer i sentralen mm. I tillegg hadde hvert sted og land sine spesielle forhold som vi viste om på forhånd men også en del forhold som vi ikke var klar over. I London hadde brannvesenet vedtatt å privatisere nødsentralen. I Liverpool har Merseyside brannvesen kommet langt når det gjelder risikoutsatte grupper og sentralen får presentert viktig informasjon ved hendelser. Merseyside har også sluttet å kjøre på automatiske brannalarmer. Antallet sentraler i England skulle reduseres fra 46 til 9 og nye lokaler var ferdig bygd, TETRA-kontrakten går snart ut på dato. Det ble lagt frem en rapport om brannvesenets fremtid i England mens vi var der. I Irland har dem startet en prosess med å lage et felles system for alle tre sentralene slik at dem blir en sentral med tre lokasjoner. I Skottland har dem nå kun ett brannvesen og en sentral.
Studie av brannforebyggende virksomhet i Liverpool (18.07.2013, Guttorm Liebe)
Reisestipend og –utvekslingsutvalget (RUU) tildelte to søkere fra Brannvesenet Sør-Rogaland reisestipend for å studere hvordan brannforebyggende virksomhet drives blant den risikoutsatte delen av befolkningen i Mersyside (Liverpool). De har levert en meget god rapport, både til ettertanke og med gode råd. Forholdene i Liverpool og Norge er ikke like på alle områder, men store deler rapporten fra Marita Eik og Randi Hetle kan overføres direkte til norske forhold
I mål med doktorgraden (03.07.2013, Per Ole Sivertsen)
På hjemmesiden til Høskolen Stord/Haugesund står det at Bjarne Christian Hagen har forsket på hva som skjer og hvorfor det skjer - når ulmebrann blir til flammebrann. Fredag avla han doktorgraden og NBLF gratulerer.
Skal utrede AMK-organiseringen (02.07.2013, Per Ole Sivertsen)
Det er ikke bare nødsentralene til politi og brann som er under endring. Også Helse Nord skal utrede hvor mange AMK-sentraler det skal være i regionen. Bakgrunnen for utredningen er at det skal innføres nytt nasjonalt nødnett. På nettsiden til Helse Nord står følgende nyhet.
Politianalysen er overlevert (19.06.2013, Per Ole Sivertsen)
I dag kl. 1100 ble Politianalysen overlevert til justisministeren. Det har fra vårt fagmiljø også knyttet seg en del spenning til denne, og da kanskje spesielt med tanke på den anbefalte regionsmodellen sett opp i mot organiseringen av 110-sentraler.
110 fra Narvik til Bodø (11.06.2013, Tom Ragnar Pedersen)
Fra 10. juni 2013 overtok Salten Brann IKS ansvaret for 110-sentralen i Narvik.
Søk Gjensidigestiftelsen om prosjektmidler (06.06.2013, Odd Rød)
Gjensidigestiftelsen som er den største eieren av Gjensidige Forsikring, deler hvert år ut mange millioner kroner til samfunnsnyttige formål.
110-konferansen 2013 (05.06.2013, Per Ole Sivertsen)
Årets 110-konferanse ble avviklet 5. juni, men startet allerede dagen før med årsmøte og medlemsmøte for 110-forum. For noen år siden overtok 110-forum 110-konferansen fra DSB og er en viktig møteplass for 110-sentralene. På årsmøtet gikk Ragnar Kvennodd fra 110-Oslo av som leder etter 6 år. Ny leder ble Trond Brenden fra 110-Innlandet. Sammensetningen av det nye styret er i tillegg til Trond, Ronny A. Langfjord Hagen fra 110-Salten, Wictor Wahlberg fra 110-Sør-Trøndelag, Rune Vårdal fra 110-Agder og Terje Brandsøy fra 110-Sogn og Fjordane. I tillegg ble Linda Bjørhusdal fra 110-Oslo valg som varamedlem.
Myndighet föreslås ta över ansvaret för alarmering från SOS Alarm (31.05.2013, Per Ole Sivertsen)
I Sverige har man overlevert en rapport "En myndighet för alarmering" til forsvarsministeren. Det foreslås at en statlig myndighet tar over ansvaret for nødmeldingstjenesten fra SOS Alarm.
Takk for tilliten (30.05.2013, Nils Erik Haagenrud)
Takk for tilliten etter valget på generalforsamlingen i Haugesund.
29. brannsjefkonferansen - 2013 i Ålesund (30.05.2013, Per Ole Sivertsen)
Konferansen ble åpnet med et kulturelt innslag av David Sewerin som er en ung gutt på 11 år. Han spilte på piano og er dyktig og lovende musikker. Etter en overrekkelse av en gavesjekk til David var det velkomsthilsen og praktisk informasjon av Geir Thorsen før ordfører Bjørn Tømmerdal overtok med presentasjon av byen og regionen. Justisministeren skulle vært neste i programmet, men hun hadde forfall og ble erstattet med et innlegg av Sindre Nakken som fortalte om bybrannen i 1904 og gjenreisingen etter brannen.
Arbeidsgruppe som skal se på nye slokkemidler (30.05.2013, Nils Erik Haagenrud)
Det er i de senere årene kommet nye slokkemidler på markedet, som i dag ikke er beskrevet i eksisterende veiledninger, osv. NBLF ønsker å opprette en arbeidsgruppe for å se på dette.
Nordisk brannbefalsstudiedager 2013 (30.05.2013, Nils Erik Haagenrud)
Årets arrangement går av stabelen i Finland i uke 46. Jeg har fått noen påmeldinger, men det er ikke for sent å melde sin interesse! 30 juni er siste frist!
Brannvesen i nord ønsker én stor 110-sentral (28.05.2013, Per Ole Sivertsen)
To av 110-sentralene i Nord-Norge har tatt initiativ til å inngå et større faglig samarbeid. Kommunene i Midtre Hålogaland ønsker å samarbeide med kommunene i Salten, og har fremmet forslag om å overføre alle 110-oppgaver til Salten 110-sentral.
Årsmøte Polar (28.05.2013, Øystein Solstad)
Tromsø den 13.juni.
Nytt anbefalt uniformsreglement vedtatt (28.05.2013, Per Ole Sivertsen)
Generalforsamlingen til NBLF vedtok mot to stemmer innstillingen fra styret om nytt anbefalt uniformsreglement for brann- og redningstjenesten.
FEU - møte 16. - 18. mai 2013 (28.05.2013, Eyvind Aakerman)
Kort infor om FEU møte og konferasne 16. - 18. mai 2013 i Nottingham.
Fagseminar - Generalforsamling (24.05.2013, Per Ole Sivertsen)
Det har vært gjennomført velkomsthilsen fra varaordfører og vi fikk se en fantastisk film om landsdelen.
Branntjenesten trenger forandringer (17.05.2013, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en nyhet på BBC sine nettsider som omtaler en ny rapport.
Arrangementene ødelegger for hverandre (07.05.2013, Knut Birger Bakken)
Alle brannvernarrangementene i mai ødelegger for hverandre.
NBUF 28.-29. mai 2013 (05.05.2013, Egil Kvitne)
Ny frist for påmelding.
Øvre Romerike brann- og redning IKS (03.05.2013, Per Ole Sivertsen)
Øvre Romerike brann- og redning IKS etablereres 01.05.2013. Selskapet skal fra denne dato overta ansvaret for brann, forebyggende og feier tjenestene i kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal.
NBUF 2013 (29.04.2013, Egil Kvitne)
Fristen for påmelding til NBUF 2013 nærmer seg.
Nytt studie i beredskapsledelse (25.04.2013, Trygve Lennavik)
Høyskolen Stord/Haugesund starter til høsten et nytt samlingsbasert studie i Beredskapsledelse på 30 studiepoeng.
Omorganisering av 110-regionene utredes ytterligere (24.04.2013, Per Ole Sivertsen)
Justis- og beredskapsdepartementet har bedt DSB om ytterligere informasjon om konsekvensene av å omorganisere 110-regionene. Dette arbeidet er nå i full gang.
Forbedringer av VTEK (24.04.2013, Guttorm Liebe)
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har igangsatt et meget omfattende prosjekt for å høyne kvaliteten på veiledningene til teknisk forskrift og saksbehandlingsforskriften.
Arrangører må tenke sikkerhet (18.04.2013, Per Ole Sivertsen)
Det hviler et stort sikkerhetsansvar på arrangører av store arrangement. Hensynet til sikkerhet må gjennomsyre planleggingsprosessen fra A til Å.
Bålforbud 15. april – 15. september (18.04.2013, Per Ole Sivertsen)
Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i skogmark. Skogbrannhelikopteret er også i beredskap.
110-prosessen lagt på is (05.04.2013, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en nyhet på NRK sine nettsider. På DSB sine nettsider finner du følgende nyhet om saken.
Fagseminar og Generalforsamling 2013 i Haugesund (02.04.2013, Per Ivar Aniksdal)
Påmeldingsfristen for fagseminaret og Generalforsamlingen i Haugesund gikk ut 1.april. Men siden noen kanskje trodde at det var en "aprilsnarr", forlenges fristen til fredag 5.april 2013
DSB og 110-sentralstrukturen (27.03.2013, Guttorm Liebe)
Nok en gang feilinformerer DSB angående ”sentralstrukturen” i Finland. Denne gangen påstås at de underliggende fagsentralene til de store 112-sentralene å være ”stabsrom”.
Invitasjon til fagseminsr og generalforsamling (26.03.2013, Per Ivar Aniksdal)
Rogaland brannbefalslag minner om påmeldingsfristen, 1.april, til fagseminar og generalforsamling i Haugesund 24.-26.mai
Årets Nordiske brannbefals studieuke blir i Finland i uke 46 (21.03.2013, Nils Erik Haagenrud)
Årets studieuke vil finne sted i uke 46 i Finland. Oppfordrer medlemmer som er interessert i å delta om å sende en epost til undertegnede innen 1.juli Tema er firefighter safety.
International Safety Education Seminar 2013 (20.03.2013, Per Ole Sivertsen)
It is a great privilege for us to invite you to the upcoming International Safety Education Seminar in Helsinki on the 5th - 6th June 2013. We would like to remind you about the seminar because the hotel reservation deadline is 9th April 2013. We would like to thank you if you have registered already.
Invitasjon til årets NBUF (18.03.2013, Egil Kvitne)
Agder Brannbefalslag har gleden av å invitere til årets undervisningsforum i Kristiansand 28 og 29 mai 2013.
Terje R. Rosén 1943-2013 (16.03.2013, Guttorm Liebe)
En markant skikkelse i norsk brannvern gått bort. Terje var en av inititativtakerne og grunnleggerne av NBLF. Vi har mistet en genuin fagmann.
Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF (15.03.2013, Per Ivar Aniksdal)
Rogaland brannbefalslag minner om påmeldingsfristen, 1.april, til fagseminar og generalforsamlingen i Haugesund 24.-26.mai
Manglende troverdighet fra DSB (09.03.2013, Guttorm Liebe)
"Å tro man vet, er også en slags allvitenhet", - et ikke altfor gammelt ordtak som kan anvendes når man ser nærmere på DSBs argumentasjon for å halvere antallet 110-sentraler og derved redusere beredskapen. Eller kansje er det slik at DSB ønsker å desinformere.
Brannsjefskonferansen 2013, Ålesund 29.-31.mai (06.03.2013, Geir Thorsen)
Invitasjon til konferansen blir nå sendt ut til alle landets heltids brannsjefer og pensjonerte heltidsbrannsjefer.
Manglende prosess fra DSB (06.03.2013, Geir Thorsen)
Som brannsjef i Ålesund og virksomhetsleder for Møre og Romsdal 110 sentral KF er jeg mildt sagt oppgitt over direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt varsla vedtak om å legge 110 sentralen for Møre og Romsdal til Trondheim.
Studietur om brannetterforskning (03.03.2013, Guttorm Liebe)
Reisestipend og –utvekslingsutvalget (RUU) tildelte to søkere fra Nordre Buskerud reisestipend for å studere brannetterforskning i Sverige. De har levert en ypperlig rapport med gode råd og anbefalinger for hva vi bør gjøre i Norge på dette området. Les rapporten fra Danijela Andersen og John Bjella.
Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF (01.03.2013, Per Ole Sivertsen)
Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling i Haugesund.
Seminar om brann og redning på flyplasser (01.03.2013, Janne Hovdenakk)
CTIF arrangerer Seminar om brann og redning på flyplasser på Gardermoen 11.-13. Mars 2013
Smått er ikke alltid godt – større 110-regioner gir bedre håndteringsevne (27.02.2013, Per Ole Sivertsen)
DSBs målsetning er at de nye 110-regionene gir nødalarmeringssentraler for brann- og redningsvesenene som blir faglig sterkere og mer robuste enn det vi får med dagens organisering.
Kun en 110-sentral i Nord-Norge (26.02.2013, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften i avisen Fremover 22. februar. Les hele artikkelen under.
Ny 110-region for Telemark og Agder (21.02.2013, Per Ole Sivertsen)
DSB har vedtatt at kommunene i Telemark og Agder politidistrikt skal betjenes av 110-sentralen i Arendal.
NBUF 2013 (20.02.2013, Egil Kvitne)
Sett av 28. og 29. mai til et spennende undervisningsforum i Kristiansand.
NBLFs reisestipend 2013 (19.02.2013, Guttorm Liebe)
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, Gjensidige med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 15. april 2013.
Nyhetsbrev om Nødnett (17.02.2013, Per Ole Sivertsen)
DSB har gitt ut et innholdsrikt nyhetsbrev om Nødnett.
Nødmeldesentralstrukturen er ikke ferdig tenkt (14.02.2013, Guttorm Liebe)
Det bør den bli. Endringer før den er ferdig uttenkt er bortkastet møye. Det gjenstår mange, og viktige spørsmål å ta stilling til før strukturen kan bestemmes. Disse bør besvares før vi gjør midlertidige endringer. Vi kan ikke la handlingsiver basert på dårlige erfaringer fra én hendelse være drivkraften. Nøkternt baserte valg bygget på en sammenheng i tjenestene både vertikalt og horisontalt, må være det styrende. DSBs forslag til ny 110-sentralstruktur er stryk i overordnet styring. At DSB ikke har gjort det de krever av alle andre, - å lage en ROS-analyse som grunnlag for sitt forslag til omorganisering av 110-sentralene, er regelrett en skam.
Lærerik studietur om ICS (10.02.2013, Guttorm Liebe)
Reisestipend og –utvekslingsutvalget (RUU) valgte ut to kandidater fra Trøndelag til fjorårets studieutveksling med Bureau of Land Managment (BLM), USA. Les rapporten fra turen til Torbjørn Mæhlumsveen og Ole Kristian Aagaard.
Generalforsamling i Haugesund 24.-26.mai (08.02.2013, Per Ivar Aniksdal)
Det nærmer seg generalforsamling i Haugesund 24.-26.mai 2013. Sett av datoene allerede nå til en spennende helg i Haugesund!
Saker i forbindelse med generalforsamlingen (24.01.2013, Per Ole Sivertsen)
Flere av kretslagene er i gang med sitt arbeid for å behandle innspill til valgkomiteen og andre saker til generalforsamlingen.
Valgkomitéens arbeid – purring på tidligere oppfordring (15.01.2013, Nils Ove Sollid)
Valgkomiteen ønsker med dette å starte sitt arbeid med en henvendelse til NBLFs kretslag.
Batterier for skoleundervisningen (11.01.2013, Odd Rød)
Vi har nå sendt ut batterier til de lokallag og brannvesen som har bestilt disse for skoleundervisningen i 2013.
Utvikling av redningstjenesten (07.01.2013, Rolf Søtorp)
Brann- og redningsjefen i Salten Brann IKS deler noen tanker knyttet til revisjon av kongelig resolusjon om redningstjenesten og vår rolle i utvikling av redningstjenesten.
DSB styrker 110-sentralene (03.01.2013, Per Ole Sivertsen)
I lys av terroren som rammet oss 22. juli 2011, styrker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) nå landets 110-sentraler. – Det er nødvendig for at vi i framtiden skal klare å håndtere store katastrofer og parallelle hendelser, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.
Laveste antall omkomne i brann på 50 år (02.01.2013, Per Ole Sivertsen)
37 personer omkom i brann i 2012, i følge foreløpige tall. Dette er det laveste antall branndøde på over 50 år.
Snart slutt for fasttelefonen (30.12.2012, Per Ole Sivertsen)
I 2013 stenges fasttelefonen i den første kommunen her i landet. Modalen i Hordaland er først ute, og der skal abonnentene over på andre løsninger innen 31. august.
Framtidens brann- og redningsvesen (26.12.2012, Per Ole Sivertsen)
Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan brann- og redningsvesenet er organisert og hvordan de samlede ressursene i brann- og redningsvesenet kan nyttiggjøres best mulig.
God Jul og Godt Nytt År (19.12.2012, Nils Erik Haagenrud)
Vil ønske dere alle en fredelig jul og et godt nytt år. Takk for et konstruktivt samarbeid i året som har gått.
Uavhengig kontroll blir bortkastet «byråkrati» (13.12.2012, Guttorm Liebe)
Direktoratet for byggkvalitets (DiBK) veiledning om «Uavhengig kontroll» HO-1/2012, som skal iverksettes fra 1. januar 2013, vil ikke medføre bedret brannsikkerhet. «Uavhengig kontroll» inneholder de samme systemfeil som er i gjeldende bygningskortrollregime. Mitt inntrykk er at DiBK ønsker å minimalisere den uavhengige kontrollen, - det virker faktisk som om den egentlig ikke er ønskelig.
Felles 110-sentral på Elverum (05.12.2012, Per Ole Sivertsen)
Justis- og beredskapsdepartementet har opprettholdt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) vedtak om en felles 110-sentral for hele regionen i Elverum.
Skap orden i vår organisatoriske terminologi! (29.11.2012, Guttorm Liebe)
Det var budskapet da KBT/ TAF fikk anledning til å informere Nasjonalt Redningsfaglig Råd om rotet vi i dag må forholde oss til.
Å kjøre eller ikke kjøre? (29.11.2012, Per Ole Sivertsen)
Det var spørsmålet i Nederland når det gjelder utrykningskjøring på automatiske brannalarmer. Spørsmålet ble utredet og svaret ble – ikke kjøre, men med noen få unntak.
Nasjonalt redningsfaglig råd (23.11.2012, Nils Erik Haagenrud)
NBLF er representert i rådet som ble opprettet i 2008. Rådet har fått egen hjemmeside hvor relevant informasjon blir lagt ut.
Røykvarslerbatterier til skoleprosjektet 2013 (16.11.2012, Odd Rød)
Som tidligere år har Gjensidige kjøpt røykvarslerbatterier som skal brukes i skoleprosjektet i 2013.
Endring av diskusjonsforumet (09.11.2012, Per Ole Sivertsen)
Det har vært en del aktivitet på diskusjonsforumet vårt i det siste og det er veldig bra. Denne aktiviteten har ført til at vi har gjort en endring som forhåpentligvis gjør forumet enda mere attraktivt.
17 brannvesen sammen om en trygg advent (09.11.2012, Eira Kamhaug)
17 brannvesen i 40 kommuner deltar i en førjulskampanje for å sikre en brannfri høytid. Med 650 500 innbyggere til sammen når vi ut til svært mange med vårt viktige budskap.
FEU møte (05.11.2012, Knut Birger Bakken)
FEU møte var i Amsterdam 31. oktober - 3. november.
SafeHotel til Novotel City i Amsterdam (02.11.2012, Per Ole Sivertsen)
I dag fikk vertshotellet til FEU-møtet overrakt beviset på at det nå er SafeHotel.
Skoleelever sjekker brannsikkerheten (02.11.2012, Odd Rød)
Hvilken skole er best på brannvern her i landet? Hvilken kommune har flest røykvarslere som ikke fungerer? Hvilket fylke er flinkest på å ha brannøvelser hjemme? Gjennom skolekonkurransen "Aksjon boligbrann 2012" skal vi finne det ut!
Midt-Norske brannverndager 2012 (25.10.2012, Roger Johnsen)
Trøndelag brannbefalslag arrangerer Midt-Norske brannverndager 13.-14. november 2012 ved Quality Hotell Panorama, Heimdal
Felles nødnummer 112 (23.10.2012, Per Ole Sivertsen)
Trenger vi 68 nødalameringssentraler når Sverige klarer seg med 18? Eller kan vi bruke ressursene på en bedre måte til beste for befolkningen?
Aksjon boligbrann (16.10.2012, Knut Birger Bakken)
Aksjon boligbrann starter også i år med røykvarslerens dag 1 desember. Den landsomfattende boligkontrollen er 4.-6. desember
Møte med kretslagsledere (16.10.2012, Knut Birger Bakken)
Møte med kretslagsledere på Gardermoen 13. desember 2012.
Lydlogger er generelt å regne som interne arbeidsdokument (02.10.2012, Guttorm Liebe)
Etter å ha neket en lokalavis innsyn i lydlogg som lydfil, og lydlogg som avskrift, har Fylkesmannen etter en klage og Justisdept. etter oppfordring konkludert med at lydlogger er arbeidsinterne dokumenter som kan unntas offentlighet. Dog skal meroffentlighet vurderes i det enkelte tilfelle.
Brannsjefskonferansen 2013 i Ålesund (25.09.2012, Geir Thorsen)
Brannsjefskonferansen 2013 (for heltids brannsjefer) vil bli arrangert i Ålesund 29. - 31. mai og konferansehotellet blir Quality Hotel Waterfront.
”First responder” (16.09.2012, Guttorm Liebe)
Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) trenger bistand til å finne et godt norsk uttrykk.
Blogg om nødnummer og nødnett (09.09.2012, Per Ole Sivertsen)
Hjelp meg nu (http://hjelpmegnu.blogspot.no/) er en blogg om nødnummer og nødnett. "Tilfeldige artikler om nødnumre og nødnett her til lands. Mest fra norske aviser (håper det går bra)." står det om bloggen og det er samlet veldig mye.
Brannvern på mange språk (09.09.2012, Per Ole Sivertsen)
Brosjyren "Brannsikker bolig" gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet under norske forhold på 32 språk.
Seniormøtet på Gardermoen i november (05.09.2012, Tor-Inge Henriksen)
Bjarne Vikshåland og Tor-Inge Henriksen minner seniorer og kretslag på om det berammede møtet den 16.november på Gardermoen. Det er hittil kommet inn svært få tilbakemeldinger og påmeldinger til arrangementet, noe vi håper en aldri så liten påminnelse vil hjelpe på.
CTIF arrangerer SEMINAR OM FARLIG GODS på Gardermoen 15 - 16 oktober 2012 (04.09.2012, Janne Hovdenakk)
Tore Erikson fra Myndigheten før Samhellsskydd och beredskap (MSB), Sverige, vil holde foredrag om flere store ulykker. Kai Arne Trollerud fra AGA vil gjennomføre en praktisk demonstrasjon, og holde foredrag om gassers egenskaper, beholdere i brann. Seminaret arrangeres på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Organisering av nødsentraler? (03.09.2012, Per Ole Sivertsen)
Debatten om nødsentraler og nødnummer er på nytt i full gang. Selv om andre land har varianter av felles løsninger så trenger ikke Norge å kopiere noen av dem. Kanskje finnes det mulighet til å lære av de andre landene, både når det gjelder hva som er bra og hva som er mindre bra. Studier og kjennskap til organisering og drift i både inn- og utland gjør at Norge kan få til en organisering som er bedre enn hva de andre har og som er bedre enn dagens løsning.
Røykdykking og Nødnett (03.09.2012, Nyhet fra DSB)
Denne uken har det fremkommet noe kritikk mot det nye nødnettet, spesielt hva gjelder røykdykking. I forbindelse med dette ønsker jeg å komme med følgende presiseringer og oppklaringer:
Felles uttalelse fra OBRE, ABB, DNK og DSB om røykdykkersamband (03.09.2012, Nyhet fra DSB)
Etter et møte hos Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) i dag er det enighet mellom Oslo brann- og redningsetat, Asker og bærum brannvesen, DNK og Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) om følgende felles uttalelse:
112 må innføres som felles nødnummer (03.09.2012, Nyhet fra DSB)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennom mange år vært involvert i, og vært pådriver for, arbeidet med å forenkle og effektivisere nødmeldetjenesten. DSB mener at 112 må innføres som det eneste nødnummer i Norge til erstatning for 110, 112 og 113.
"Nødmeldesentraler" - uriktige fakta fra DSB (03.09.2012, Guttorm Liebe)
NØDNETT, ett nødnummer og felles operasjonssentraler blandes sammen i den pågående debatten etter 22/7-kommisjons rapport. Dette skaper uoversiktlighet og forvirring. Det hele blir ikke noe bedre av at det serveres en rekke faktiske feilinformasjoner, og riktig galt blir det når DSB bidrar til direkte usann informasjon.
Gass i bolig - Telemark brannbefalslag (31.08.2012, Ken Espen Drager)
Temadag i Skien 13.september 2012
Høringssvar til NOU 2012:14 - 22.julikommisjonen (29.08.2012, Nils Erik Haagenrud)
NBLF har sendt inn høringssvar til justis og beredskapsdepartementet ifb med NOU 2012:14 22.julikommisjonen.
Nødmeldetjenesten – 22.juli 2011 (22.08.2012, Per Ole Sivertsen)
Den norske nødmeldetjenesten består av 3 ulike nummer som hvert nummer går til egne nødsentraler i egen nødetat. 110 til brann, 112 til politi og 113 til helse. Alle nødetatene er organisert ulikt og i tillegg er ofte sentralene organisert og drevet ulikt med tanke på systemer, bemanning og kompetanse. Om dette er fornuftig eller bør endres er noe en interdepartemental arbeidsgruppe har utredet og lagt frem en rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112-rapporten). Utredningen har vært ute på høring og det er mange innspill som spriker om hvordan nødmeldetjenesten bør organiseres. Arbeidsgruppen anbefaler 7-8 felles sentraler og felles nødnummer. Det er innspill etter høringen som støtter dette forslaget mens noen fortsatt vil ha 3 ulike nummer og ikke felles sentraler og noen mener at det bør være færre enn 7-8.
Skogbrannopplæring – rapport fra studietur (21.08.2012, Guttorm Liebe)
Nils-Erik Haagenrud og Dag Botnen har levert rapport med 7 punkter som forslag til bedret opplæring i skogbrannslokking Norge. Rapporten er skrevet etter studietur i USA dekket av forsikringsselskapet Skogbrand og Reise- og utvekslingsutvalget (RUU).
Jernbaneverkets manglende beredskap (06.08.2012, Guttorm Liebe)
Vi bygger ned vår sivile beredskap og øker sårbarheten, det har vi holdt på med i mange år. Det går langsomt, bit for bit, innenfor det ene fagområdet etter det andre, i form av reduksjoner, dårligere vedlikehold og svekket robusthet av våre infrastrukturer. Nesten umerkelig, - bortsett fra når en storm, en brann, en flom, et ras eller noe annet avslører forholdet. Ser vi 20 år tilbake vil vi se at det er betydelig reduksjon fram til i dag. Men man må være villig til å se etter! Brannen på Hallingskeid 16. juni 2011 er et avslørende eksempel.
Status – Felles bekledingsreglement (02.08.2012, Per Ole Sivertsen)
Arbeidsgruppen som har jobbet med felles bekledingsreglement la frem et forslag på distinksjoner for brannsjefkonferansen i Skien den 15. juni.
Anmeldelse av ”Krise- og beredskapsledelse - teamtrening" (28.07.2012, Guttorm Liebe)
Jonas Eriksen har skrevet en omfattende bok om teamtrening. Vi jobber alle i team av ulike slag. Brannskolens kurs bør derfor ta teamarbeid inn som fag. Boka kan med fordel benyttes som grunnlag av de som skal undervise i teamarbeid samt de som skal kjøre alle typer lagøvelser. For ELS-kurset er teamprosesser et ”must”.
NBLF-seniormøte (19.07.2012, Tor-Inge Henriksen)
Styret i NBLF har lenge fått signaler fra flere seniorer, med ønske om å kunne bidra i brannmiljøet. Det ble gjort et vedtak på generalforsamlingen i Lillehammer, og styret har nå utpekt undertegnede og Bjarne Vikshåland som kontaktpersoner for dette arbeidet.
Forebyggende Forum 2012 (27.06.2012, Per Døviken)
Husk å melde dere på Forebyggende Forum 5. og 6. september.
Landsdelskonferanse om brannvernsamarbeid i Tromsø (17.06.2012, Per Ole Sivertsen)
13. juni 2012 avholdt Tromsø Brann og redning i samarbeid med Polar brannbefalslag en landsdelskonferanse om samarbeid innenfor brannvern.
Utvalg skal se på brannvesenets ressurser (15.06.2012, Per Ole Sivertsen)
Regjeringen vil nedsette en arbeidsgruppe som skal se på hvordan ressursene som brukes på kommunenes brann- og redningsvesen kan utnyttes best mulig.
Ny stortingsmelding om Samfunnssikkerhet (15.06.2012, Per Ole Sivertsen)
Regjeringen la 15. juni 2012 fram en stortingsmelding om samfunnssikkerhet. Læring etter terrorangrepene 22. juli 2011 er et sentralt tema i meldingen.
Brannsjefkonferansen – 2012 (14.06.2012, Per Ole Sivertsen)
Brannsjefkonferansen 2012 ble åpnet med et musikalsk innslag på tverrfløyte fra Skien kulturskole etterfulgt av velkomsthilsener fra Guttorm Liebe som er årets vert og ordføreren Hedda Foss Five i Skien. Til årets konferanse var også sivilforsvarssjefene invitert.
Utstilling og fagseminarer, Skien 14.-15. juni 2012 (12.06.2012, Guttorm Liebe)
Den 28 brannsjefkonferansen arrangeres på Thon hotel Høyers i Skien fra 13.—15. juni 2012.

I denne forbindelse er det utstilling /messe og fagseminarer for besøkende brannvesen på Sør og Østlandet. Vi har invitert aktuelle leverandører fra ett bredt spekter av utstyr og tjenester. Deltakelse er gratis og det er lagt til rette for å kunne kjøpe seg en enkel lunsj i tilknytning til utstillingen. Vi håper mange brannvesen benytter denne anledningen til å treffes og holde seg oppdatert på hva som skjer på utstyrssiden.
Tunnelaction i Åndalsnes (11.06.2012, Trygve Lennavik)
I august er det klart for et nytt seminar om tunnelsikkerhet i Runehamar testtunnel i Åndalsnes. Seminaret er et av de få der beredskapspersonell får både faglig innsikt i tunnelsikkerhet og fullskala branntesting i en reel tunnel.
110-konferansen (11.06.2012, Per Ole Sivertsen)
Da er årets 110-konferanse vel i havn. I år var det 110-sentralen i Stavanger som var vertskap.
FEU-møte Bornholm (01.06.2012, Per Ole Sivertsen)
Årets første FEU-møte ble avholdt på Bornholm i Danmark. I tillegg til informasjonsutveksling mellom landene var det også flere interessante faginnlegg.
Nytt nødnett utsettes ..... (16.05.2012, Per Ole Sivertsen)
Det florerer med nyheter om at nødnettutbyggingen utsettes i 2 år. I følge Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) så stemmer ikke denne nyheten. På DNK sine egne nettsider forklarer dem denne misforståelsen.
Seminar om brann i tunnel (07.05.2012, Ole-Martin Nordstrand)
Det bygges stadig nye og lengre tunneler i Norge. Seminaret vil belyse sikringstiltak mot brann og ulykker, og utfordringer for redningsmannskap ved brann i tunnel.
CTIF arrangerer ”Farlig godsseminar ” på Gardermoen 13.-14. juni 2012 (06.05.2012, Janne Hovdenakk)
Tema for seminaret:

Neste farlig-godsulykken nærmer seg – er du forberedt?
- De ulike fasene av en Hazmat-aksjon.
- Fareklasser, stoffenes faregrad.
- Personlig sikkerhet – valg av bekledning.
- Merking, oppslagsverk.
- Organisering og samvirke på skadested.
- Beslutningsstøtte til ledere av Hazmat-aksjon.
- Pågående myndighetsarbeid på Hazmat-området.

Forelesere er Erik Bleken fra DSB og Nils Kristian Johnsen fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.
Nytt felles bekledningsreglement (29.04.2012, Per Ole Sivertsen)
Det å lage et nytt felles bekledningsreglement for norske brannvesen er ikke en enkel jobb. En arbeidsgruppe har jobbet med dette i lang tid og utfordringen har vært å finne et system med distinksjoner som alle kan være fornøyd med.
Endringer av rammevilkår for 6. klasse undervisning (17.04.2012, Stein Gjøsund)
Vår samarbeidspartner Gjensidige har endret de økonomiske rammevilkår for drift/ tilskudd til skoleundervisningen for 6. klasse elever.
Landsdelskonferanse om brannvern og fremtidig beredskap! (15.04.2012, Per Ole Sivertsen)
Konferansen som Polar brannbefalslag i samarbeid med Tromsø Brann og redning skal ha i Tromsø 13. juni passer godt inn i både tid og tema. Ny stortingsmelding og innspill fra styret i den sammenhengen er ett av flere elementer at også brannvern og beredskap er under endring og utvikling. Målgruppen for konferansen er brannsjefer, rådmenn og ordførere.
Ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet er på trappene (15.04.2012, Nils Erik Haagenrud)
I forbindelse med at ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet er under utarbeidelse, har NBLF spilt inn momenter som vi synes er viktig i den sammenhengen!
Nordiske brannbefals studiedager i Danmark 2012 (12.04.2012, Nils Erik Haagenrud)
Nordiske brannbefals studiedager arrangeres fra 1.-5. oktober 2012 i Danmark. Det er 3 deltagere fra hvert av de Nordiske landene, som deltar.
Ny MC-klubb for brannfolk i alle aldre er etablert (26.03.2012, Leif Johansen)
En sommerdag i fjor reiste 3 glade gutter på MC tur i Tyskland. På denne turen traff våre glade knekter en kollega fra MC klubben «Blue Knights». Både tur og nevnte treff var så vellykket at det gav grobunn for en lengre prosess med å danne en egen bransjeklubb for brannfolk under hoved klubben «Red Knights International Motorcycle Club®» (RKMC Int.) De 3 glade knekter allierte seg med 4 andre og dannet det første styret i det som skulle bli Red Knights MC, Chapter Norway 1. Etter en møysommelig prosess med utarbeidelse av vedtekter, registrering i Brønnøysundregistrene, et utall søknader til den internasjonale moderklubben osv. ble Chapter Norway 1 formelt etablert og det ble åpnet for nye medlemmer den 19. mars i år. Siden klubben åpnet for nye medlemmer har antallet registrerte medlemmer økt fra 7 til 19 og vi håper på mange flere.
Uensartet organisatorisk terminologi skaper ineffektiv innsats. (23.03.2012, Guttorm Liebe)
Det er de samme innsatsmannskapene med de samme lederne som drar ut for å håndtere ulykker og andre akutte hendelser, uansett hvilken type ulykke det er, uansett hvilket lovverk den kommer innunder, uansett hvilket departement som bestemmer, uansett hvem som måtte ”eie” hendelsen og uansett hvor den er.

Disse må kunne forlange en ensartet organisatorisk terminologi. Det har de ikke i dag, og utviklingen går i motsatt retningen, ledet an av Staten. Ulik terminologi bygger dessuten ikke oppunder ett av prinsippene i vår redningstjeneste: likhet.
Norsk attraksjon best i verden (20.03.2012, Per Ole Sivertsen)
Vant pris sammen med Universal studios og Disneyland. NBLF vil gratulere Kongeparken i Stavanger. Dette sa juryen.
Skal vi være med, eller….? (19.03.2012, Herman Kristoffersen)
Dette er overskriften på en konferanse som Tromsø Brann og redning i samarbeid med Polar brannbefalslag og Nordland brannbefalslag inviterer rådmenn, ordførere og brannsjefer i Nord-Norge til i Tromsø 13. juni.
Brannsjefkonferansen 2012, Skien 13.-15. juni (16.03.2012, Guttorm Liebe)
Invitasjonen er nå sendt ut til landets heltidsansatte brannsjefer, pensjonerte heltidsbrannsjefer og til distriktssjefene i Sivilforsvaret.
Forebyggende Forum 2012 (16.03.2012, Per Døviken)
Drammensregionens brannvesen IKS arrangerer Forebyggende Forum 5. og 6. september.
Premiering av månedens solskinnshistorie (16.03.2012, Per Ole Sivertsen)
Vi endrer premieringen for månedens solskinnshistorie og håper at flere medlemmer vil finne det attraktivt.
Ny utdanningsmodell (29.02.2012, Berit Moe)
Regjeringen ga ved regjeringsbehandling 29. november 2010 sin tilslutning til at det ved kongelig resolusjon skulle oppnevnes et utvalg som skulle gjennomgå det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet. NOU 2010 – 8, «Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet» ble overrakt Justis – og beredskapsminister Grete Faremo tirsdag 28. februar 2012.
Høring om nye distinksjoner (29.02.2012, Per Ole Sivertsen)
For å komme i mål med arbeidet med nytt anbefalt uniformsreglement ber arbeidsgruppen om at medlemmene i NBLF kommer med sine synspunkter på de fire alternativene med distinksjoner.
Ny utdanningsmodell for brannpersonell (28.02.2012, Per Ole Sivertsen)
Grunnutdanningen for brannvesenet bør legges på fagskolenivå og inneholde mer praktisk trening i løpet av studietiden. I tillegg bør brannvesenet få styrket sin rolle når det gjelder beredskap og forebyggende arbeid i kommunene. Det foreslår et utvalg som har fått i oppdrag å vurdere det samlede kompetansebehovet i brannvesenet. Utvalget kommer med forslag til en ny utdanningsmodell for fremtidig brannpersonell. I dag leverte utvalget sin utredning til Justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Les hele pressemeldingen.
Pilotprosjekt med felles nødnummer og nødsentraler (24.02.2012, Per Ole Sivertsen)
På nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet er følgende pressemelding lagt ut.
NBLFs reisestipend 2012 (22.02.2012, Guttorm Liebe)
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, Gjensidige med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 15. april 2012.
Endring av rammevilkår for skoleprosjektet (21.02.2012, Nils Erik Haagenrud)
For 2012 blir det endring i rammevilkårene for skoleprosjektet. Det innebærer at de første 15 000 elevene utbetales det tilskudd til
Anmeldelse av ELS-veilederen (19.02.2012, Guttorm Liebe)
Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS) ved håndtering av hendelser innen, brann, redning og akutt forurensning (dat. 11.11.2011) utgitt av DSB, Kystverket og KLIF, kan brukes. Selv om den har slagside, inneholder noen feil, har noen mangler og ikke er helt treffsikker. Men de som skal bruke den, må kjenne disse svakhetene.
Uniformsreglementet (15.02.2012, Per Ole Sivertsen)
Distinksjonen i det foreslåtte uniformsreglementet har skapt en del utfordringer mens resten av reglementet er OK.
Norske brannvesens undervisningsforum 2012 (14.02.2012, Torgeir Dybvig)
Konferansen arrangeres 22.-23.mai 2012 på Hamar. Dette er den 10. konferansen som arrangeres av Norske Brannvesens Undervisnings Forum(NBUF).
Rapport om fyrverkerikonteiner i brann (10.02.2012, Eirik G. Evensen)
Formålet med prosjektet har vært å skaffe til veie kjøreregler og erfaring ved brann i fyrverkerikonteinere.
Rutine for bistand til politiet ved trusselsituasjoner (02.02.2012, Tor-Inge Henriksen)
Karmøy brann- og redningsvesen har utarbeidet en enkel rutine for bistand til politiet i trusselsituasjoner, som også dekker "skyting pågår" situasjoner.

Kort fortalt innebærer rutinen at vi ikke åpner for å sende våre mannskaper inn i "skarpe" situasjoner før politiet har avklart trusselen.

Den lokale konsekvensen har vært at politiet tar dette til etterretning - og har bedt om opplæring i bruk av røykvernutstyr. Slik vil de da avklare trusselen, før brannvesenets mannskaper går inn og håndterer f.eks. en brann.
Trygg hjemme (01.02.2012, Ståle Fjellberg)
Da har, som mange allerede fått med seg, utvalget som ble nedsatt for litt over et år siden levert sin rapport, NOU 2012:4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper.
Det første "Forum for IUA-ledere" (25.01.2012, Geir Johan Hanssen)
Gjennomføres på Vega havhotell 7. og 8. februar i år.
Brannsjefkonferansen 2012, Skien 13-15. juni (23.01.2012, Guttorm Liebe)
Planleggingen av detaljprogrammet er i full gang. E-post er sendt til alle registrerte heltidsansatte brannsjefer.
Distinksjoner (21.01.2012, Per Ole Sivertsen)
Distinksjonene i det anbefalte uniformsreglementet har skapt en del støy og styret har derfor besluttet å be arbeidsgruppen som jobbet med reglementet om å se på saken på nytt.
Feilslått beredskapspolitikk (19.01.2012, Guttorm Liebe)
Norsk Hydro ASA, Herøya Industripark sier i et brev offentliggjort i dag den 19. januar 2012, opp sin samarbeidsavtale om brannberedskap med Porsgrunn kommune.
Ny ”Forskrift om industrivern” trådte i kraft 1.1.2012, og i følge nrk.telemark er et av argumentene for oppsigelsen at regelverket er endret. Dette er nok et eksempel på at funksjonsbaserte forskrifter ikke egner seg overfor beredskap, og at det å overlate å sette beredskapskrav til den som betaler er som å sette bukken til å passe havresekken.
Solskinnshistorier 2003-2011 (18.01.2012, Per Ole Sivertsen)
Ny excelfil med alle solskinnshistoriene for perioden 1.januar 2003 til 31.desember 2011 er klar for nedlasting.
Nytt uniformsreglement (13.01.2012, Per Ole Sivertsen)
Det nye anbefalte uniformsreglementet som ble vedtatt på landsrådsmøtet har fått mange tilbakemeldinger.
Noen kloke ord på slutten av året (23.12.2011, Per Ole Sivertsen)
Her er noen ”kloke” ord som passer godt enten det er jul – nyttår eller andre stunder gjennom året, som jeg har lånt fra en kollega som igjen har lånt fra en kollega.
Skoleundervisning 6. klasse - rapport 2011 (23.12.2011, Stein Gjøsund)
Gode resultater med 24.000 elever som har gjennomført skoleundervisning i 2011 viser oppsummeringen. Her blir 6. klasse elever undervist av brannfolk i brannvern, en kombinasjon som er meget populær og et av de viktigste forebyggende tiltak på sikt. Norsk Brannbefals Landsforbund etterlyser myndighetenes formalisering av denne type tiltak, slik at det blir en obligatorisk/formalisert del av brannvesenets oppdrag.
Rosendahl kjøper Spesialpåbygg (22.12.2011, Per Ole Sivertsen)
Rosendahl har sendt ut en pressemeling med informasjon om at Rosendahl Gruppen med Rosendahl as har overtatt 100 % av aksjene i Spesialpåbygg as med virkning fra 1. januar 2012.
Velkommen til Brannvesenkonferansen 2012 (21.12.2011, Per Ole Sivertsen)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til Brannvesenkonferansen 2012 – nasjonal brannmyndighets nye møteplass for brannvesenet.
Ønsker dere alle God Jul og et Godt Nytt År (20.12.2011, Nils Erik Haagenrud)
Takk for den frivillige innsatsen og engasjementet i 2011. Ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År
Rapportering av 6. klasse undervisning 2011. (09.12.2011, Stein Gjøsund)
Frist for innrapportering av 6. klasse undervisning 2011 er satt til 17. desember.
Nytt anbefalt uniformsreglement (06.12.2011, Per Ole Sivertsen)
NBLF ble oppfordret av medlemmene til å lage en anbefaling på et felles uniformsreglement og det er nå gjort.
God oppslutning om årets landsrådsmøte (02.12.2011, Knut Birger Bakken)
Det var god deltagelse på NBLF´s landsrådsmøte på Gardermoen.
Open Fire Marshal Vacancy in Kabul (11.11.2011, Per Ole Sivertsen)
EUPOL AFG Fire Marshal’s position will be filled in the end of April 2012. The position has been opened already now for applications in Call for Contribution 3/11. Dead line for the applications is already on 18.11.2011.
Etterspørsel etter presentasjonene fra seminaret om plastprodukt i bygg. (11.11.2011, Ole-Martin Nordstrand)
Rogaland brannbefalslag arrangerte i samarbeid med IGS – Industrigruppen Stålbygg og Brannvesenet Sør-Rogaland seminar om plastprodukt i bygg den 13.sep.2011 på HVR – Sør. Presentasjonene til de ulike foredragsholderne er gjort tilgjengelige her:
Styret i Rogaland brannbefalslag inviterer til seminar om brannetterforskning (11.11.2011, Ole-Martin Nordstrand)
Som oftest er brannvesenet sin jobb avsluttet når en brann er slokket. I dette seminaret gis det innblikk i det arbeidet som Politi, el-tilsyn og forsikringsselskap utfører etter at brannvesenet har forlatt stedet. Fokus vil være etterforskning, herunder lokalisering av arnested og angivelse av brannårsak – altså nyttig kunnskap både for forebyggende- og beredskapspersonell i brannvesenet.
Aksjon boligbrann (03.11.2011, Knut Birger Bakken)
Årsets aksjon boligbrann nærmer seg. 1. desember er røykvarslerens dag og 6.,7. og 8. desember er selve aksjonsdagene.
Forebyggende Forum 2012 (02.11.2011, Per Døviken)
Drammensregionens Brannvesen IKS arrangerer Forebyggende Forum 2012. Sett allerede nå av datoene 5 og 6 september neste år.
Syv år med Brannvesenets julekalender (29.10.2011, Elisabeth Gripne Plomgren)
Brannvesenet i Asker og Bærum, Nedre Romerike, Hurum, Røyken, Drammensregionen, Kongsberg og Ringerike samarbeider også i år om en årlig julekalender for elever i barneskolen. I løpet av syv år har vi undervist over 90 000 elever og over 200 skoler har årlig fått besøk.
Midt-Norske brannverndager 2011 (21.10.2011, Roger Johnsen)
Trøndelag brannbefalslag arrangerer Midt-Norske brannverndager 16-17. november.
Landsrådsmøte 2011 (20.10.2011, Knut Birger Bakken)
Landsrådsmøte skal arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november og 1. desember
Boligbrannsikkerhet - høringsuttalelse (18.10.2011, Ståle Fjellberg)
Første oktober var fristen for å gi høringsuttalelse til rapporten om boligbrannsikkerhet. NBLF er opptatt av forebyggende sikkerhetsarbeid, og ikke minst utvikling av det arbeidet brann- og feiervesen utfører. Her er vi nødt å tenke og handle mer risikobasert, og blant annet målrette ressursbruken vår i forhold til dette. Vår høringsuttalelse til boligsikkerhetsrapporten gjenspeiler forhåpentligvis dette.
Studietur Floriansdorf 2010 (18.10.2011, Ståle Fjellberg)
I fjor var jeg så heldig å få stipend av RUU (reisestipend og utvekslingsutvalget) for å reise på studietur til Tyskland for å studere forebyggende arbeid blant barn og unge. Jeg besøkte to brannlandsbyer i Aachen og Iserlohn, som gir mye forebygging med relativt lite personellressurser. Vedlagt er rapporten fra studieturen.
Brannsjefkonferansen 2012, Skien 13-15. juni (14.10.2011, Guttorm Liebe)
Konferansedagene er endret i henhold til deltagernes ønske, og den er flyttet 2 uker fram i tid.
Brannsjefseminar 2011 (04.10.2011, Per Ole Sivertsen)
Årets brannsjefseminar i regi av Fagforbundet var avholdt i Ålesund 3. og 4. oktober. Det var flere interessante tema som ble berørt.
Jobb på CERN (29.09.2011, Per Ole Sivertsen)
CERN er en internasjonal forskningsorganisasjon innen grunnleggende fysikk, hvor Norge er et av ca. 20 medlemsland.
Seminar om brannsikkerhet i landbruksbygg - Rogaland brannbefalslag (19.09.2011, Ole-Martin Nordstrand)
De siste årene har det vært flere stygge branner i landbruket i Rogaland. I dette seminaret ser vi nærmere på noen av disse brannene. Fokus vil også være på forebyggende arbeid, og samordnet tilsyn i landbruket. Seminaret er tenkt for brannvesen, både beredskap og forebyggende, og bønder.
Dagsseminar i bygningskollaps (13.09.2011, Knut Birger Bakken)
Dagsseminar i bygningskollaps og ras ved bygningsbranner og lignende.
CTIF seminar i Bergen (05.09.2011, Odd A. Rød)
Enda er det mulighet for å delta på CTIF-seminaret i Bergen.
Nordiske brannbefals studiedager er gjennomført (04.09.2011, Nils Erik Haagenrud)
Da er en spennende uke både for de 12 nordiske deltagere og vert unna gjort. En stor takk til de som har bidratt i programmet.
Landsrådsmøte (30.08.2011, Knut Birger Bakken)
Landsrådsmøte arrangeres i Gardermoområdet 30 november og 01. desember
Ny mulighet til å få med seg seminar om plastprodukt i byggemateriale (17.08.2011, Ole-Martin Nordstrand)
Telemark brannbefalslag gjennomførte tidligere i år seminar i Porsgrunn, med fokus på plast som byggemateriale. Styret i Rogaland brannbefalslag har, med blåpapir, kopiert programmet og inviterer til tilsvarende seminar i Rogaland.
Det er fortsatt mulig å melde seg på brannforebyggende forum (08.08.2011, Knut Birger Bakken)
Vi har passert 150 påmeldte til årets brannforebyggende forum.
Fire Mentors to Kabul (03.08.2011, Per Ole Sivertsen)
Please be advised, that EUPOL AFG Call for Contribution is now opened for total four positions for Fire Mentors. There is also one vacancy for Medical Officer available.

Vacancies P-F 036, P-F 037 and P-F 038 AUCP: Uniform Disaster Police Mentor Adviser, Vacancy KA-C 039 Medical Officer.
Seier til Strand brannvesen i Høyesterett (22.07.2011, Guttorm Liebe)
Strand kommune ved Gjensidige vant saken om et regresskrav etter at en brann blusset opp igjen etter at brannvesenet hadde forlatt brannstedet i 2006. Dommen ble avsagt under tvil, saksomkostninger må dekkes av hver av partene og domspremissene er slik at dommen neppe skaper presedens. Konsekvensen bør derfor bli at norske brannvesen skjerper seg og minimaliserer sannsynligheten for ”reklamasjoner”!
Brannforebyggende Forum 2011 (08.07.2011, Knut Birger Bakken)
Nærmer seg 100 påmeldte til årets brannforebyggende forum.
CTIF seminar (01.07.2011, Nils Erik Haagenrud)
CTIF Norge arrangerer Delegates assembly i Bergen den 15-16 september i år.
Brannteknisk prosjektering – 10 studiepoeng (20.06.2011, Ove Stokkeland)
Skien brann- og feievesen i samarbeid med Høgskolen Stord Haugesund gjennomfører etter/videreutdanning for forebyggende avdeling og ansatte i kommunenes byggesaksavdelinger.
Felles operasjonssentraler? Lær av Finland! (13.06.2011, Guttorm Liebe)
I Finland har brannvesenene allerede re-etablert sine i ”fagsentraler”, fordi de felles 112-/ operasjonssentralene ikke gir brannvesenet de tjenester og den service det er behov for!
Nødnett skal bygges i hele Norge (09.06.2011, Per Ole Sivertsen)
Stortinget har 9. juni enstemmig vedtatt at Nødnett skal bygges i hele Norge.
Brannforebyggende Forum 2011 (06.06.2011, Knut Birger Bakken)
Velkommen til brannforebyggende Forum på Lillehammer 7. og 8. september 2011.
Full utbygging av nødnett - Stortingsbehandling. (02.06.2011, Per Ole Sivertsen)
Tirsdag 31. mai leverte Transport- og kommunikasjonskomiteen sin innstilling om fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge til Stortinget.
Brannsjefkonferansen 2011 (20.05.2011, Per Ole Sivertsen)
Da er brannsjefkonferansen i Moss (eller Sarpsborg) hvor konferansen avholdes. Brannsjefen i MIB - Jack Hatlen åpnet og overlot ordet til ordføreren i Moss.
De Nordiske brannbefals studiedager - reminder (18.05.2011, Nils Erik Haagenrud)
De Nordiske brannbefals studiedager arrangeres i uke 35. Minner om fristen for å melde sin interesse innen 1. juni til nierha@fredrikstad.kommune.no
Nemndkjennelse SFS 2404 - Brannavtalen (13.05.2011, Per Ole Sivertsen)
Det foreligger nå kjennelse fra sentral nemnd vedr. revisjon av SFS 2404 - Brann- og redningstjenesten. Den nye avtalen gis løpetid til 30.06.2013 med følgende endringer.
Takk for tilliten (03.05.2011, Nils Erik Haagenrud)
Takk for tilliten etter valget på Generalforsamlingen i Brønnøysund. En stor takk til arrangøren for vel gjennomført fagprogram og sosialt arrangement .
Reisestipend 2011 - utsatt søknadsfrist (02.05.2011, Guttorm Liebe)
NBLFs leder annonserte på generalforsamlingen lørdag at søknadsfristen utsettes til 15. mai 2011.
Fagseminar og generalforsamling 2011 (29.04.2011, Per Ole Sivertsen)
Fagseminar i forbindelse med forbundets sin generalforsamling er i gang. Ordføreren åpnet og ønsket velkommen.
Vel møtt til fagseminar og generalforsamling NBLF 2011 (25.04.2011, Geir Johan Hanssen)
Oppdatert info om årets samling 29.april til 1.mai i Brønnøysund.
Nødnett bygges ut i hele landet (15.04.2011, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en pressemelding fra Justis- og politidepartementet. Hele pressemeldingen gjengis her som egen nyhet.
Populært plastseminar i Porsgrunn (06.04.2011, Jostein Innerdal)
Telemark brannbefalslag arrangerte i samarbeid med Industrigruppen stålbygg (IGS) et seminar om bruk av plastprodukter i bygg onsdag 23. mars. Oppslutningen ble over våre forventninger, med 120 deltagere.
Påmeldte deltakere til "vårens" samling i Nordland (28.03.2011, Geir Johan Hanssen)
Fagseminar og generalforsamling NBLF 2011 i Brønnøysund den 29 og 30.april.
Eurofire 2011 - Fire Safety Engineering: Trends and Practical Applications (22.03.2011, Per Ole Sivertsen)
EUROFIRE er en 3-dagers konferanse hvor man diskuterer og debatterer brannsikkerhetsteknologier som brukes til å bedre brannsikkerheten i bygninger. Konferansen i 2011 vil spesielt fokusere på tendenser i Fire Safety Engineering og praktiske dataprogram som er i rask utvikling. For eksempel de spesielle behov som svært høye bygninger har og de utfordringene disse har for branntekniske løsninger.
Har du meldt deg på Brannsjefkonferansen 2011? (17.03.2011, Jack Hatlen)
Påmeldingsfristen for Brannsjefkonferansen 2011 utløper snart. Dersom du har glemt å melde deg på er det fortsatt mulig.
Den Nordiske brannbefals studieuke 29 august-2 september 2011 (10.03.2011, Nils Erik Haagenrud)
Vi skal være arrangør for den Nordiske brannbefals studieuke i 2011. Her er det en meget god mulighet til å utvikle sin horisont og sosiale omgangskrets
Ad seminar om plastprodukter i bygninger (10.03.2011, Jørgen Hopland)
Bruk av sandwichelementer med isopor som isolasjon er ikkje bra i takkonstruksjonar i driftsbygningar. Ein større fjøsbrann viser dette klart.
Status fagseminar og generalforsamling Norsk Brannbefals Landsforbund (10.03.2011, Geir Johan Hanssen)
29 og 30.april 2011 gjennomføres fagseminar og generalforsamling NBLF i Brønnøysund med Nordland Brannbefalslag som vert.
Plast i bygg - seminar i Telemark (09.03.2011, Guttorm Liebe)
Vi opplever en sterk økning i bruk av plast som bygningsmateriale. Dette skyldes blant annet nye og atskillig strengere krav til isolasjon. Men skyldes det også manglende kunnskap om plast i brann? Telemark brannbefalslag setter dettepå dagsorden den 23. mars i Porsgrunn.
Fagseminar og generalforsamling NBLF 2011 (24.02.2011, Geir Johan Hanssen)
Invitasjon og påmelding til fagseminar og generalforsamling NBLF 2011.
Nordisk Brannbefals Studieuke Uppsala 2010 (23.02.2011, Oddmund Broen)
Nordisk Brannbefals Studieuke ble arrangert for første gang høsten 2010 i Uppsala i Sverige, med både forebyggende- og beredskapsarbeid på programmet. Et interessant innblikk i hvordan de ulike brannvesen i Sverige er bygd opp, og hvilke oppgaver og utfordringer de har.
Diskusjonsforum er åpnet igjen (15.02.2011, Per Ole Sivertsen)
Vi hadde tidligere et menyvalg som het Diskusjoner. Dette har styret besluttet å åpne igjen slik at vi kan ha meningsutvekslinger der. Begrunnelsen for å stenge dette forumet var at vi fikk flere automatiske innlegg med upassende innlegg. Nå er det sikret med at man må skrive inn de tre siste bokstavene i alfabetet og en CAPTCHA-kode.
Årsmøte Trøndelag brannbefalslag. (14.02.2011, Trond Sivertsen)
Årsmøtet avholdes på Røros 23. og 24. mars 2011.
Skoleundervisning - 2010 (13.02.2011, Stein Gjøsund)
NBLF vil oppfordre flere brannvesen til å satse på målrettet informasjonsarbeid i form av undervisning til 6 klasseelever. Her er rapporten fra 2010.
Når nøden er størst, er hjelpen nærmest (10.02.2011, Per Ole Sivertsen)
Fikk en e-post fra Geir Ringberg i NSO på bakgrunn av en artikkel i Brann og sikkerhet om Nødmeldetjenesten i USA og rapporten som ble skrevet etter studieturen. Innholdet gjengis her etter tillatelse av forfatteren.
Fremtidens 112 løsning!? (10.02.2011, Ragnar Kvennodd)
Som leder av 110-Forum så mener jeg nå tiden er inne til å lage en artikkel om 112 meldingen. Jeg leser NBLF sin artikkel om "Når nøden er størst, er hjelpen nærmest". Her refereres det til Geir Ringberg fra NSO. Han får ytre seg på våre nettsider der han stigmatiserer hele helse-Norge med å si at de er problemorientert. Hvordan man skal løse saken om et fremtidig 112 løses helt klart ikke på denne måten. NBLF løser heller ikke denne saken ved å benytte en kilde som Ringberg på et så spinkelt grunnlag som dette.
Årsmøte Trøndelag Brannbefalslag (08.02.2011, Trond Sivertsen)
Minner om årsmøte 23. og 24. mars.
NBLFs reisestipend 2011 (07.02.2011, Guttorm Liebe)
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, Gjensidige med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 15. april 2011.
Valgkomiteen har startet sitt arbeid (24.01.2011, Per Ole Sivertsen)
Valgkomiteen har meddelt at de er i gang med arbeidet sitt til neste generalforsamling som skal avholdes i Brønnøysund i slutten av april.
Solskinnshistorier 2003-2010 (23.01.2011, Per Ole Sivertsen)
Ny excelfil med alle solskinnshistoriene for perioden 1.januar 2003 til 31.desember 2010 er klar for nedlasting.
Rapport fra studietur – I Vente På Ambulanse (IVPA) (22.01.2011, John Bjella)
Hans Henrik Bakke i Østre Agder brannvesen og John Bjella i Hallingdal brann- og redningstjeneste har vært i Sverige og Finland for å studere tjenesten som i Sverige kalles IVPA – I Vente På Ambulanse. Studien ble finansiert av Reisestipend og – utvekslingsutvalget (RUU). Her er en oppsummering av rapporten. (rapporten kan lastes ned i sin helhet i PDF format)
Brannforebyggende Forum 2011 (13.01.2011, Knut Birger Bakken)
Lillehammer og Øyer Brannvesen skal stå som arrangør av brannforebyggende forum den 7. og 8. september.
Advarer mot brannfelle (11.01.2011, Jørn Ivar Hjalland)
Bekymret for nye branner. Et branntilløp i romjulen i Rollag kommune.
Solskinnshistorier 2010 (04.01.2011, Per Ole Sivertsen)
Totalt er det registrert 2690 solskinnshistorier siden vi startet med dette 1. januar 2003. I fjor ble det registrert 212.
Julenissen har meldt sin ankomst. (23.12.2010, Per Ole Sivertsen)
Julenissen ringte meg og sa han ville gi en spesiell julegave til alle som har vært snill og registrert Solskinnshistorier. Han sa at det er veldig viktig for driften til NBLF at dette blir gjort og de som da hadde bidratt med de sekundene det tar å registrere skulle få julegave i år. Men slapp av, jeg overtalte han til at alle skal få.
God Jul og Godt Nytt År (21.12.2010, Nils Erik Haagenrud)
Ønsker dere alle en Fredelig Jul og et Godt Nytt År.
To nye viktige utvalg oppnevnt (20.12.2010, Per Ole Sivertsen)
I en pressemelding fra Justis- og politidepartementet står det at regjeringen har oppnevnt to utvalg som skal gjennomgå henholdsvis brannsikkerheten til særskilte risikogrupper og samlet utdanningsbehov i brannvesenet. Utvalgene er en oppfølging av St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet, som regjeringen la frem våren 2009. Våre representanter er Ståle Fjellberg og Berit Moe. Vi ønsker dem begge lykke til med arbeidet i sine utvalg.
Velkommen til generalforsamling og fagkonferanse (17.12.2010, Geir Johan Hanssen)
Generalforsamlingen og fagkonferansen til NBLF 2011 arrangeres i regi av Nordland Brannbefalslag i samarbeid med Brønnøy brann & redningsvesen.
Bygningskontrollregimets systemfeil (16.12.2010, Guttorm Liebe)
I siste nummer av "Brann og sikkerhet" pekes på at dagens bygningskontrollregime lider under grunnleggende systemsfeil, - blant annet at bygg kan gis ferdigattest av juridiske grunner uten at bygget tilfredsstiller byggeforskriftenes sikkerhetsnivå, mangel på overdommer og at tildeling av ansvarsrett er likeverdig med en registrering på Gule side.
Batterier til røykvarslere (26.11.2010, Odd A. Rød)
De brannbefalslagene som er involvert i ”Skoleprosjektet” og ”Brann Eldre” prosjektet har tidligere bestilt batterier til røykvarslere hos firmaet Icas AS.
Slutt på Eldreprosjektet. (23.11.2010, Per Ole Sivertsen)
Da er avsluttings- og evalueringsseminaret for Eldreprosjektet i Riga vel gjennomført. Det var mange gode innlegg og det er ikke tvil om at prosjektet har vært bra. Det har blitt utført mye godt arbeid rundt omkring og erfaringene fra disse ble delt med de andre.
Samarbeid med Gjensidige (23.11.2010, Per Ole Sivertsen)
NBLF har i mange år hatt samarbeid med Gjensidige. Vi har sentrale avtaler og lokale avtaler og dem forplikter.
Landsrådsmøte (22.11.2010, Per Ole Sivertsen)
Landsrådsmøtet 2010 ble avholdt i Riga i sammenheng med evaluering av eldreprosjektet.
Rapport fra studietur – Nødmeldetjenesten i USA (22.11.2010, Per Ole Sivertsen)
Rapporten fra studieturen ble presentert på landsrådsmøtet i dag og her er vår anbefaling. Det er også mulighet til å laste ned hele rapporten som PDF-fil.
Aksjon boligbrann (19.11.2010, Knut Birger Bakken)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nå sendt ut materiell til påmeldte brannvesen samt lokale eltilsyn (DLE).
Språkdagen - "Språk på liv og død" (15.11.2010, Per Ole Sivertsen)
Språkdagen 2010 ble arrangert 10. november i Konserthuset i Oslo. Fagrådet for terminologi og fagspråk i Språkrådet hadde ansvaret for programmet. Tittelen for Språkdagen 2010 var «Språk på liv og død», og temaet i år var terminologi og fagspråk. Problemstillinger som ble berørt i løpet av dagen, var blant andre disse: Klarer vi oss uten norsk terminologi og fagspråk? Hva må til for at folk flest skal forstå eksperter? Hvilke krav stilles til godt fagspråk og god faglig formidling? På programmet stod foredrag, paneldebatt, musikk og utdeling av språkpris.
Brannsjefskonferansen 2011 (09.11.2010, Jack Hatlen)
Neste års brannsjefskonferanse arrangeres i Mosseregionen i mai 2011
ELS, - viktigst til daglig bruk (05.11.2010, Guttorm Liebe)
Enhetlig ledelsessystem (ELS) som det nå skal hete, er viktigst å praktisere til daglig.
Midt-Norske Brannverndager 2010 (28.10.2010, Trond Sivertsen)
MNBD arrangeres for femte gang 17. og 18. november i Trondheim. Hovedsak for programmet er - "Ta vare på mennesket" og "Urban redning".
Ledige ”prosjektstillinger” (26.10.2010, Per Ole Sivertsen)
NBLF har mulighet til å delta i to europeiske prosjekter og i den forbindelse ”søker” vi etter interesserte deltakere.
FEU møte i Ljubljana informasjon (23.10.2010, Nils Erik Haagenrud)
Det skjer store endringer innenfor brann- og redningstjenesten i Europa pga finanskrisen.
Første kurs i tilsyn med farlige stoffer er fulltegnet (20.10.2010, Knut Birger Bakken)
Kurs i tilsyn med med farlige stoffer 3. og 4. november ble raskt fulltegnet.
Aksjon boligbrann (19.10.2010, Knut Birger Bakken)
Påmeldinjgen til årets aksjon boligbrann er utsendt og påmeldingsfrist er i dag 20. oktober
Nødmeldetjenesten i USA (18.10.2010, Per Ole Sivertsen)
Rapporten fra studieturen om nødmeldetjenesten i USA er ferdig og her lekkes innledningen fra den. Rapporten vil bli presentert på landsrådsmøtet i november og i den forbindelse vil den bli lagt ut i sin helhet som PDF-fil.
Lærerik studietur om EIS (13.10.2010, Guttorm Liebe)
Reisestipend og –utvekslingsutvalget (RUU) valgte ut to kandidater fra Agderfylkene til årets studieutveksling med Bureau of Land Managment (BLM), USA. Les rapporten fra den lærerike turen til Ove Frigstad og Geir Ellingsen.
DSB inviterer til kurs i tilsyn med farlig stoff (11.10.2010, Knut Birger Bakken)
DSB og NBLF har utarbeidet programmet og NBLF sine kretslag vil stå som teknisk arrangør.
Nedleggelse av Narre-prosjektet (29.09.2010, Dag Botnen)
I dialogmøte med DSB den 27. august i år ble det informert om at Narre blir nedlagt som prosjekt og at systemet ikke skal etableres for resten av landet.
Spørsmål ang. bekledning og distinksjoner (24.09.2010, Per Ole Sivertsen)
Undersøkelse blant ansatte i norske brannvesen i forbindelse med nytt forslag til uniformsreglement for norske brannvesen som er under utarbeidelse av intern arbeidsgruppe i NBLF.
Kurs i tilsyn med farlig stoff (22.09.2010, Knut Birger Bakken)
Første kurs i tilsyn med farlig stoff arrangeres på Lillehammer 3. og 4. november.
Viktig møte med Justisdepartementet (06.09.2010, Trygve Lennavik)
Den 25.8 var NBLF i møte med Justisdepartementet om stortingsmelding 35.
Reglement for uniformering i norske brannvesen (06.09.2010, Jack Hatlen)
Arbeidsgruppen setter i gang arbeidet i løpet av september
Eldreprosjektet, rettet mot eldre og omsorgstrengende, går mot slutten! (06.09.2010, Ståle Fjellberg)
NBLF har gått i bresjen for å markedsføre brannsikkerhet for eldre- og omsorgstrengende, med midler fra Gjensidigestiftelsen.
Landsrådsmøte 22. og 23. november (06.09.2010, Nils Erik Haagenrud)
Reserver datoene 22 og 23 november til landsrådsmøte i NBLF. Tema uten om den ordinære agendaen blir "eldreprosjektet"
Terminologidatabase for akutt forurensning (06.09.2010, Per Ole Sivertsen)
Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) har fått en søster.
Skoleprosjektet (06.09.2010, Per Ole Sivertsen)
Barn og unge, landets fremste skadeforebyggere!
Forebyggende forum 2010 (09.08.2010, Ivar Hogstad)
Salten Brann minner om at fristen for påmelding er 9. august.
Forebyggende forum 2010 (13.07.2010, Ivar Hogstad)
Salten Brann IKS ønsker velkommen til årets forebyggende forum i Bodø 15. - 16. september.
Elektronisk rapportering til DSB (08.07.2010, Nils Erik Haagenrud)
NBLF har mottatt en rekke henvendelser fra medlemmene vedr den nye rapporteringen til DSB. Styret har sendt et brev til DSB, som kan leses i sin helhet.
Kurs for tilsynspersonell i brannvesenet (08.07.2010, Knut Birger Bakken)
DSB og NBLF planlegger opplæring av tilsynspersonell i brannvesenet i forbindelse med ny forskrift nom håndtering av farlig stoff.
Nordisk brannbefals studieuke i Uppsala (06.07.2010, Nils Erik Haagenrud)
Styret oppnevnte følgende av søkerne, som deltagere under studieuken for brannbefal i Uppsala mellom 11. - 15. oktober.
Oppsummering av EIS-stabsøvelse i Drammen (05.07.2010, Torgeir Andersen)
Drammensregionens brannvesen IKS gjennomførte i april en EIS øvelse med 40 deltagere. Det er nå skrevet en form for oppsummering for de som er interessert i EIS-stabsarbeid. Oppsummeringen er ikke fullstendig, men formålet er å dele noen erfaringer og gi informasjon om hva som skjedde på stabsøvelsen. Det var stor etterspørsel etter å delta på øvelsen og vi må beklage at ikke alle fikk anledning. Scenariet var to samtidige skogbranner i Drammen kommunes mest populære turterreng en tenkt dag i juli. Ulik type bebyggelse blir truer og innsatsen prioriteres slik at skogbrannen utvikler seg uten for mye "motstand" i starten. God lesning - håper at det er noen "godbiter" å ta med videre.
Spørreundersøkelse - varmepåkjenning (16.06.2010, Trygve Lennavik)
SINTEF er igang med et forskningsprosjekt på hvordan bedre beslutningsstøtten for utrykningsledere/overbefal.
Brannsjefkonferansen 2010 (28.05.2010, Per Ole Sivertsen)
Brannsjefkonferansen i Trondheim er i gang og brannsjefen ønsket ordføreren velkommen til åpningstale.
FEU-Møte - Tampere i Finland (09.05.2010, Per Ole Sivertsen)
I kombinasjon med FEU-møtet skal 15-års jubileum markeres. I tillegg skal prosjektet Multicom112-Extended presentere sitt arbeid. Norge er en del av dette prosjektet med Samisk som ett av de nye språkene i Multicom112.
Årets brannsjefkonferanse (28.04.2010, Kjetil Monkvik)
I dag, onsdag 28. april kl 14.30 går fristen ut for å melde seg på årets brannsjefkonferanse.
Knusende dom for prosjekteringsgruppen (19.04.2010, Thor Kr. Adolfsen - Brann & Sikkerhet)
13. april i år falt en knusende dom over prosjekteringsgruppen som hadde prosjektert Mæla skole i Skien. Brannteknisk rådgiver Cowi AS og Pir II Arkitektkontor AS har handlet grovt uaktsomt. Retten krever skikkelig dokumentasjon og vil ikke ha noe av såkalte ”synseløsninger.
Tidsskriftet - Brannmannen (19.04.2010, Per Ole Sivertsen)
Vil oppfordre lesere av tidsskriftet Brannmannen om å abonnere på bladet.
Tildelinger av reisestipend 2010 (18.04.2010, Guttorm Liebe)
4 gode søknader fikk tildeling. Studiereisene går til USA, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Be-Ne-Lux, Sverige og Finland!
De Nordiske brannbefals studieuke 11-15 oktober 2010 (04.04.2010, Nils Erik Haagenrud)
Søknadsfrist for å melde sin interesse er 1. juni. Så her er det bare å hive seg rundt. Styret vil plukke ut 3 kandidater etter fristens utløp.
Anbefaling om uniformsbruk (26.03.2010, Jack Hatlen)
NBLF har i lang tid ønsket å utarbeide en anbefaling om uniformsbruk for brannvesenene i Norge. Styret i NBLF ønsker deltakelse fra medlemmer i en arbeidsgruppe som skal forestå utarbeidelse av anbefalingen.
Årets brannsjefkonferanse (22.03.2010, Kjetil Monkvik)
I Trøndelag brann- og redningstjeneste er vi i gang med planleggingen av årets brannsjefskonferanse, og ønsker brannsjefer, samarbeidspartnere, leverandører, pensjonister og ledsagere velkommen til Trondheim 28. – 30. mai 2010.
Månedens solskinnshistorie (21.03.2010, Per Ole Sivertsen)
Den 8. hver måned trekkes det en av solskinnshistoriene som er registrert med dato for hendelsen forrige måned.
Reducing fire risk through effective risk assessment and management (21.03.2010, Per Ole Sivertsen)
The ANSFR Project will run between 1st January 2009 and 31st December 2010. The project is being coordinated and delivered by Northumberland Fire and Rescue Service (UK) working in close partnership with Frederikssund-Halsnæs Fire and Rescue Department (Denmark), Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) (Italy), the Emergency Services College (Finland), South West Finland Emergency Services (Finland) and Kanta-Häme Emergency Services (Finland). The project is co-funded by the European Commission Directorate-General for Environment under the Civil Protection Financial Instrument, 2008 call for proposals (Grant Number: 070401/2008/507848/SUB/A3).
The Fire Risk in Europe Conference 2010 (21.03.2010, Per Ole Sivertsen)
Monday 21st and Tuesday 22nd June 2010. The Marriott Hotel Gosforth Park, Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Øvelseshengere til Oppland Brannbefalslag (17.03.2010, Knut Birger Bakken)
Oppland Brannbefalslag har kjøpt to slokkehengere fra Rosendahl i Bergen.
Haitiaksjonen (17.03.2010, Knut Birger Bakken)
Oppland Brannbefalslag støtter også.
Seniorgruppe opprettet (10.03.2010, Bjarne Vikshåland)
For å komme i gang med arbeidet for pensjonerte medlemmer har styret i NBLF opprettet en gruppe.
Finland går fra 15 til 6 nødmeldesentraler (112) (04.03.2010, Nils Erik Haagenrud)
Finland går fra 15 til 6 nødmeldesentraler. Lokaliseringen vedtas av myndighetene den 9.mars 2010.
SINE det danske nødnettet er i drift (04.03.2010, Nils Erik Haagenrud)
SINE det Danske nødnettet er ferdigbygd og satt i drift. Staten dekker investeringen og drift av nettet.
Nordisk brannbefals studieuke (04.03.2010, Nils Erik Haagenrud)
11.-15. oktober 2010 blir det Nordisk brannbefals studieuke. Vertslandet er Sverige og innkvarteringen blir i Uppsala.
Minner om NBLFs reisestipend 2010 (03.03.2010, Guttorm Liebe)
Årets reisestipend er for medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige, og er på ca. kr. 60 000 hvert år. Søknadsfrist 31. mars 2010.
NBUF konferanse i Ålesund 26.-27. mai 2010 (02.03.2010, Jon-Ola Wattø)
Årets NBUF konferanse holdes i Ålesund 26-27 mai 2010. Programmet inneholder mange godbiter og faglig påfyll.
NBLF sitt innspill til St.meld nr 35 (27.01.2010, Nils Erik Haagenrud)
NBLF har sendt inn innspill til justiskomiteen på St meld nr.35. I tillegg vil vi avholde et møte med saksordføreren i komiteen, for å legge frem våre synspunkter.
Brannsjefen går av (22.01.2010, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en pressemelding fra Fredrikstad kommune. Les hele pressemeldingen.
Polar støtter også Leger uten grenser (22.01.2010, Per Ole Sivertsen)
Styret i Polar brannbefalslag bevilget i dag 1 000,- til arbeidet på Haiti.
Økonomisk bidrag til Haiti (19.01.2010, Eyvind Aakerman)
Østfold brannbefalslag støtter "Leger uten grenser" i Haiti.
To 110-sentraler blir kanskje til en (18.01.2010, Per Ole Sivertsen og Ronny A. Hagen Langfjord)
Salten Brann IKS og Tromsø Brann og redning har gått sammen om å utvikle en løsning som er ny i landet vårt på varslingssiden. Nemlig at de to sentralene skaper et samvirke. Med to lokasjoner. En i Tromsø og en i Bodø.
NBLFs reisestipend 2010 (10.01.2010, Guttorm Liebe)
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, Gjensidige med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 31. mars 2010.
God Jul og Godt Nytt År (21.12.2009, Nils Erik Haagenrud)
Ønsker dere alle en Fredelig Jul og et Godt Nytt År.
Studietur med påfølgende praksis (19.12.2009, Guttorm Liebe)
Mari Bjørge fikk ikke oppleve gjennomføring av BRINFO (samtale med en brannstifter) på sin studiereise, men straks etter endt tur måtte hun selv praktisere!
Jubileumsseminar (04.12.2009, Per Ole Sivertsen)
I forbindelse med vårt 30-års jubileum avholdes det et jubileumsseminar. Over 50 personer er samlet til seminar i Halden. Det er mange spennende innlegg som venter deltakerne.
Gjennombrudd for avtale mellom boligalarmselskap og brannvesen (02.12.2009, Bjørn Bakkhaug)
Representanter fra brannvesene Oslo Brann og redningsetat, Asker og Bærum Brannvesen IKS, Nedre Romerike Brannvesen IKS og boligalarmselskapene Sector Alarm AS, Securitas Direct AS, Vakt Service AS har formalisert en ny samarbeidsordning om og hvordan brannvesen skal varsles ved utløsning av selskapenes tilknyttede røykdetektorer i boliger.
Manglende kunnskap kombinert med synsinger (24.11.2009, Guttorm Liebe)
Sivilingeniør Geir Drangsholt, TekØk AS deler bekymringene omkring plast i bygg og derav økt brannrisiko.
Aksjon boligbrann (16.11.2009, Knut Birger Bakken)
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har nå sendt ut materiell til påmeldte brannvesen og feiervesen samt lokale eltilsyn (DLE).
Foredrag fra kirkeseminaret (16.11.2009, Per Ole Sivertsen)
Nå er alle foredrag fra fagseminaret om brannsikring av kirkebygg lagt ut på DSB sine hjemmesider.
Brannrisikoen øker. Én årsak er plast i bygningskonstruksjoner. (13.11.2009, Guttorm Liebe)
Feilkonstruksjoner fanges ikke med gjeldende kontrollregime. Det bør oppnevnes en egen ”plast-i-bygg-kommisjon” til å undersøke hvor mye brannrisikoen som følge av plast i bygg har øket de siste 10 årene.
Plast i bygg, - en brannteknisk utfordring (07.11.2009, Guttorm Liebe)
Mer og mer bruk av plast i bygningskonstruksjoner skyldes mangelfull kunnskap hos de prosjekterende om plast i brann. Du må selv sette deg inn i hva plast i bygg egentlig er og når plast kan/ ikke kan benyttes.
Øvelse - Brann i fyrverkericontainer (29.10.2009, Eirik G. Evensen)
Agder Brannbefalslag innbyr sine medlemmer til kurs/øvelse omhandlende lagring av fyrverkeri i containere.

Lagringscontainere med fyrverkeri er noe vi som redningsetater må forvente å kunne håndtere under gitte omstendigheter. Øvelsen innebærer teoridel og praktisk del hvor vi setter fyr i en lagringscontainer med fyrverkeri
Invitasjon til seminar, landsrådsmøte og markering av NBLFs 30 års jubileum (24.10.2009, Eyvind Aakerman)
I forbindelse med NBLFs 30 års jubileum blir det i forbindelse med landrådsmøtet gjennomført et seminar med temaer som er høyst tidsaktuelle.

EIS (ICS) som systemverktøy er åpenbart annektert i de fleste brannvesen som ledelsestøtte ved hendelser. I og med en er i oppstartsfasen med EIS ønsker NBLF å sette økt fokus på dette temaet.
Høringssvar fremtidig organisering av Nødmeldetjenesten (22.10.2009, Nils Erik Haagenrud)
NBLF er positive til innføring av fellesnødnummer 112 i Norge, under forutsetning av at det blir en fullintegrert løsning hvor også politiet er en del av sentralen.
NBLF etablerer egen tunnelgruppe (19.10.2009, Ståle Fjellberg)
NBLF har nedsatt en styringsgruppe for å danne en tunnelgruppe blant våre medlemmer. Styringsgruppen består av Knut Briger Bakken (Lillehammer og Øyer brannvesen), Ståle Fjellberg (Brannvesenet Sør-Rogaland IKS) og Daniel Johansen (Oslo brann- og redningsetat). Første møte i styringsgruppen ble avholdt 14.10.09.
Høring – Forskrifter til byggesaksdelen i plan- og bygningsloven (09.10.2009, Per Ole Sivertsen)
NBLF er positiv til hovedinnretningen i endringene i forskriftene, særlig at det legges vekt på bedre byggeprosjekter gjennom bedre kontrollordninger og tilsyn, samt at brannsikkerheten skal ivaretas ved universell utforming.

NBLF har følgende kommentarer til den enkelte forskrift:
Brannvesenseminar 2009 (05.10.2009, Per Ole Sivertsen)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til brannvesenseminar. Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) vil som tidligere være teknisk arrangør.
Innspill til høring på 112-rapporten (14.09.2009, Per Ole Sivertsen)
I forbindelse med 112-rapporten om organisering av fremtidig nødmeldetjeneste ønsker vi innspill til høringssvaret som vi skal gi fra oss.
Fagseminar i brannsikring av kirkebygg (12.09.2009, Per Ole Sivertsen)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), KA Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon og Riksantikvaren (RA) inviterer til fagseminar. Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) vil være teknisk arrangør.
Salg av brannalarmanlegg (03.09.2009, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en nyhet som Salten brann har på sin nettside.
NBLF sin policy vedr vaktselskapene (02.09.2009, Nils Erik Haagenrud)
NBLF sin policy vedr vaktselskapene ble vedtatt på styremøte den 1.september 2009
Brannforebyggende Forum 2009. Siste frist for påmelding 24.august (14.08.2009, Anders Pettersen)
Det har vært bra med påmeldinger, og det er fortsatt ledige plasser. Velkommen til lærerike dager på Hamar den 8. og 9. september.
Ny temaveiledning for brannsikring av kirkebygg (12.08.2009, Per Ole Sivertsen)
DSB har sendt ut denne nyheten og vi håper flest mulig setter av den aktuelle datoen til dette seminaret.

DSB har sammen med Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Riksantikvaren, med bistand fra SINTEF NBL, laget en temaveiledning for kirkebyggforvaltningen og brannvesenet.
FEU-møte i Ostrava (03.08.2009, Per Ole Sivertsen)
Siste FEU-møte ble avholdt i Ostrava i Tsjekkia 19. - 21. juli. Tidspunktet for møtet var valgt for å sammenfalle med CTIF sitt idrettsarrangement for brannvesen.
Gudbrand Melbye 1920 - 2009 (22.06.2009, Guttorm Liebe)
Lensmann og brannsjef Gudbrand Melbye var en kjent og kjær skikkelse i norsk brannvern i flere ti-år, og ved hans bortgang har vi mistet kunnskap om håndtering av skogbranner.
INTERSCHUTZ “on target”!! (21.06.2009, Per Ole Sivertsen)
– Allerede stor påmelding skriver Karin Mehren i en pressemelding fra Hannovermessen, Norsk-Tysk Handelskammer
Påmelding til Brannforebyggende Forum 8. og 9. september (18.06.2009, Anders Pettersen)
Påmelding til brannforebyggende forum 2009 på Hamar den 8. og 9. september. Meld Dere på nå!
"Eldreprosjektet" (18.06.2009, Ståle Fjellberg)
Forebyggende brannvern for hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende / funksjonshemmede. Tildeling av utstyr og midler har dessverre tatt lenger tid enn forventet.
Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (15.06.2009, Per Ole Sivertsen)
Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe
Organisering av ett felles nødummer (15.06.2009, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en pressemelding fra Justis- og politidepartementet som ble overlevert i dag. Her gjengis hele pressemeldingen.
Lysark fra seminaret på Lillehammer (13.06.2009, Per Ole Sivertsen)
Nå er lysarkene fra foredragene som var avholdt i forbindelse med generalforsamlingen på Lillehammer klar.
Den 25. brannsjefkonferansen (12.06.2009, Per Ole Sivertsen)
Den 25. brannsjefkonferansen ble åpnet av vertskapet Egil Øverland og ordfører i Sola kommune.
Generalforsamling NBLF 2011 (11.06.2009, Geir Johan Hanssen)
Gjennomføres i Brønnøysund med Nordland Brannbefalslag som vert.
Takk for tilliten (08.06.2009, Nils Erik Haagenrud)
Jeg vil takke for tilliten i forbindelse med valget på generalforsamlingen.
Fagseminar og generalforsamling (05.06.2009, Per Ole Sivertsen)
Fagseminaret i forbindelse med generalforsamlingen er avsluttet. Denne nyheten ble skrevet fortløpende etterhvert som seminaret skred frem.
Styrket beredskap til sjøs (22.05.2009, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en pressemelding fra Justis- og politidepartementet. Hele pressemeldingen gjengis her.
Vaktsentralsaken: Ingen anke (14.05.2009, Guttorm Liebe)
Fredrikstad og Skien kommuner velger å ikke anke dommen i ”vaktselskapssaken”, men tar dommen til etterretning. Flere spørsmål er med dette avklart, men det gjenstår noe svært viktig; - hvordan håndtere vaktselskap uten avtale i framtida. Stortingsmelding nr. 35 om Brannsikkerhet berører spørsmålet, og vår utfordring blir å utvikle en samkjørt landsdekkende ”policy”.
NBLF sin anbefaling vedr boligalarm (14.05.2009, Nils Erik Haagenrud)
NBLF anbefaling er å håndtere boligalarmproblematikken, som tidligere anbefaling. DSB er klare på at vi ikke har utrykningsplikt.
Bedre brannsikkerhet (13.05.2009, Per Ole Sivertsen)
Dette er overskriften på en pressemelding fra Justis- og politidepartementet. Meldingen tar for seg den nye stortingsmeldingen om brannsikkerhet. Meldingen gjengis her i sin helhet.
Tap i Tingretten overfor vaktselskapene (30.04.2009, Guttorm Liebe)
Oslo Tingrett avsa 29. april dom i saken mot vaktselskapene. Skien og Fredrikstad kommuner tapte og retten ga vaktselskapene bortimot fullt medhold.
25. Brannsjefkonferansen 2009 (22.04.2009, Egil Øverland)
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ønsker hjertelig velkommen til den 25. brannsjefkonferansen. De dagene konferansen varer vil det være et variert, fagnyttig, kjekt og opplevelsesrikt program både for brannsjefer, samarbeidspartnere, pensjonister og ledsagere.
Reisestipend tildelt Mari Bjørge (14.04.2009, Guttorm Liebe)
Kun én søknad på årets stipend. Mari Bjørge, Porsgrunn brann- og feievesen, reiser til Sverige og følge opp hva våre naboer gjør overfor påsatte branner.
Eldreprosjektet - søknadsbehandling (24.03.2009, Ståle Fjellberg)
Det er tydelig at mange kommuner er godt igang, eller i startgropen, med innsats for å bedre brannsikkerheten for eldre og omsorgstrengende. Dette er flott!
Fagseminar og Generalforsamling 5. - 7. juni (23.03.2009, Knut Birger Bakken)
Oppland Brannbefalslag har gleden av å invitere til fagseminar og generalforsamling på Lillehammer den 5. - 7. juni. Sett av datoen.
Domspremissene blir viktige i vaktselskapsaken (14.03.2009, Guttorm Liebe)
Etter å ha endret argumentasjon gjennom denne saken, kan vaktselskapenes hovedargument etter 2 dagers Tingrettforhandlinger kokes ned til: Vaktselskap har ingen betalingsplikt når brannvesenet rykker ut, fordi alle utrykninger brannvesenet foretar er ”nødvendige” og derved faller inn under lovpålagte oppgaver.
Ny dialogkonferanse om felles nødnummer (12.03.2009, Per Ole Sivertsen)
Den interdepartementale arbeidsgruppen som utreder alternativer for hvordan en eventuell innføring av felles nødnummer/nødmeldesentraler kan gjennomføres inviterer til ny dialogkonferanse onsdag 1. april 2009 i Auditoriet R5, Akersg 59 (Regjeringskvartalet).
Brannforebyggende Forum 2009 den 8. og 9 september (10.03.2009, Anders Pettersen)
Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen har gleden av å invitere til Brannforebyggende Forum 2009 den 8. og 9. september på Hamar. Sett av datoen! Vi ser fram til å møte dere på Hamar.
Nordisk møte i Odense 4-6 mars 2009 (07.03.2009, Nils Erik Haagenrud)
Et konstruktivt og informativt Nordisk møte ble avviklet i Odense 4.-6. mars 2009
Rapport fra DIFI vedr nødnett og prosjektorganisering (02.03.2009, Nils Erik Haagenrud)