Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FEIERSVENN

Arbeidsgiver: MOVAR IKS (MIB)
Søknadsfrist: 27.01.2007
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB), er en av sektorene i MOVAR IKS.

MIB har siden 1998 hatt ansvaret for brann- og redningsoppgaver i Moss, Rygge, Råde og Våler og overtar dette ansvaret for Vestby kommune i januar 2008. MIBs administrasjon er plassert på den nye Moss brannstasjon som ble tatt i bruk våren 2004. Fra 2008 vil ca. 90 medarbeidere i MIB arbeide med oppgaver innen brann, redning og brannforebygging i en region med mer enn 65000 innbyggere. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

Ved utvidelse av MIB med Vestby kommune blir det behov for å styrke feierseksjonen med to stillinger for å ivareta kravene til feiing og tilsyn med fyringsanlegg ihht. brannlovgivningen, og vi søker etter:

FEIERSVENN - 3 STILLINGER (St. 5/2007)

Sentrale arbeidsoppgaver for feiersvennene vil være:

 • Ordinær feiing
 • Tilsynsarbeid i henhold til HMS- og brannlovgivningen
 • Delta i MIBs brannforebyggende informasjons- og motivasjonsvirksomhet
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende arbeid

Den (de) som ansettes mener vi bør:

 • tilfredsstille kravene i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-4 Feiersvenn (annen bakgrunn vil kunne vurderes)
 • inneha gyldig førerkort klasse B
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • ha evne til å arbeide målrettet og strukturert både selvstendig og i team
 • ha IKT-kunnskaper på et normalt brukernivå
 • være serviceinnstilt og utvise positive holdninger
 • ha tilfredsstillende helse (godkjent attest må fremlegges før tilbud om ansettelse)
 • kunne fremlegge utvidet politiattest før tilbud om ansettelse
 • være personlig skikket for stillingen

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

Ansatte har anledning til å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Ønsker du å få vite mer om MOVAR IKS, finnes opplysninger på www.movar.no.

Send søknad med kortfattet CV til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Tykkemyr 2, 1597 Moss. Søknadsfrist er 27. januar 2007. Husk å oppgi stillingsnummer for stillingen du søker, eller flere stillingsnummer dersom du søker på flere stillinger.

For mer informasjon kontakt:

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann