Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNKONSTABEL

Arbeidsgiver: MOVAR IKS (MIB)
Søknadsfrist: 27.01.2007
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB), er en av sektorene i MOVAR IKS.

MIB har siden 1998 hatt ansvaret for brann- og redningsoppgaver i Moss, Rygge, Råde og Våler og overtar dette ansvaret for Vestby kommune i januar 2008. MIBs administrasjon er plassert på den nye Moss brannstasjon som ble tatt i bruk våren 2004. Fra 2008 vil ca. 90 medarbeidere i MIB arbeide med oppgaver innen brann, redning og brannforebygging i en region med mer enn 65000 innbyggere. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

BRANNKONSTABEL DAGTID (St. 2/2007)

Vi søker etter en person som i hovedsak skal utføre tjeneste knyttet til spesielle oppgaver i MIBs beredskapsavdeling på dagtid. Brannkonstabelen skal i tillegg kunne gjøre tjeneste som brannmannskap på beredskapsstyrkens vaktlag ved behov knyttet til fravær som ferie, sykdom og kurs mv. I normalarbeidstiden må brannkonstabelen regne med å gjøre tjeneste som støtte-/ bistandsstyrke gjennom utrykning med høyderedskap, vanntankbil eller annet utstyr etter behov. Noe overtid knyttet til beredskapstjeneste må påregnes.

Stillingen hører organisatorisk til i beredskapsavdelingen med overbrannmester som nærmeste overordnet. Ved tjeneste i beredskapsstyrken, avgjør den ansattes funksjon i styrken hvem som er den ansattes nærmeste overordnede. Dagtidsstilling i beredskapsavdelingen vil normalt knyttes opp mot oppgaver innen teknisk drift, vedlikehold og HMS foruten øvelser, opplæring mv. Stillingsbeskrivelse er utarbeidet.

Den som ansettes mener vi bør:

 • tilfredsstille kravene i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-3 Brannkonstabel
 • inneha førerkort klasse CE
 • inneha gyldig kompetansebevis for kjøring med utrykningskjøretøy
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • ha erfaring/kompetanse innenfor HMS-arbeid og/eller undervisning
 • ha evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • ha evne til å motivere medarbeidere samt være initiativrik og løsningsorientert
 • ha normalt gode IKT-kunnskaper og god praktisk innsikt
 • ha bosted innenfor MIBs ansvarsområde
 • ha tilfredsstillende helse, kondisjon og fysisk styrke jfr. interne bestemmelser (godkjenning av MIBs bedriftslege kreves før eventuell ansettelse)
 • kunne fremlegge utvidet politiattest
 • være personlig skikket til stillingen

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

Ansatte har anledning til å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Ønsker du å få vite mer om MOVAR IKS, finnes opplysninger på www.movar.no.

Send søknad med kortfattet CV til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Tykkemyr 2, 1597 Moss. Søknadsfrist er 27. januar 2007. Husk å oppgi stillingsnummer for stillingen du søker, eller flere stillingsnummer dersom du søker på flere stillinger.

For mer informasjon kontakt:

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann