Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNMESTER - FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Trondheim brann- og redningstjeneste
Søknadsfrist: 26.01.2007
 

TRONDHEIM BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

Brannmester - Forebyggende avdeling

 

Trondheim brann og redningstjeneste har i dag ca. 160 ansatte fordelt på avdelingene

forebyggende avdeling, sør trøndelag 110-sentral, beredskapsavdeling og kompetansesenter.

Byneset deltidskorps er også en avdeling underlagt Trondheim brann og redningstjeneste.

Vi er på jakt etter noen som kan arbeide i fast, 100% stilling. Vi vil ha en person med på laget som er utviklingsorientert, arbeider strukturert og har gode samarbeidsevner.

Forebyggende avdeling er i en spennende utvikling hvor nye måter og metoder for å tilnærme seg publikum står i fokus. Avdelingens 16 ansatte har ansvar for å utvikle, markedsføre, koordinere, gjennomføre og kvalitetssikre brannforbyggende arbeid i kommunen. Tilsyn, publikumspåvirkning og samarbeid med andre faginstanser står sentralt i avdelingens daglige virksomhet.

 

Hovedoppgaver:

Planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn i henhold til interne planer og i samarbeid med andre tilsynsetater.

Bidra i veiledning av og kompetanseheving av publikum herunder brannvernledere, huseiere, byggeledere mfl.

Delta i forebyggende aksjoner, kampanjer, øvelser og prosjekt i henhold til avdelingens planer.

 

Det kreves:

Kvalifikasjoner i h.h.t. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6. Også søkere som på søkertidspunktet ikke har den formelle kvalifikasjonen vil kunne bli tatt i betraktning, det må da forventes å måtte gjennomføre nødvendig utdanning etter tilsetting. Det vil ved manglende utdanning iht krav nevnt ovenfor legges vekt på utdanning og/eller praksis fra organisatorisk og teknisk brannvernarbeid samt personlig egnethet.

Vandelsattest forventes forevist ved forespørsel.

 

Gode it-kunnskaper vil vektlegges da dette er et viktig arbeidsverktøy.

Søkere må kunne bruke egen bil i tjenesten, kommunens reiseregulativ følges for godtgjøring.

 

Egenskaper:

Kunne jobbe selvstendig og i team i h.h.t stillingens hovedoppgaver og avdelingens planer.

At søkeren er strukturert, ryddig, utadvendt, tillitsskapende, engasjert og utviklingsmotivert vil bli tillagt vekt. Personlig egnethet til stillingen vil bli sterkt vektlagt.

 

Vi tilbyr:

Et bredt sammensatt brannfaglig miljø i en spennende etat under stadig utvikling. Vår hovedfokus er sikkerhet i samfunnet og vi jobber i dialog og tett samarbeider med andre private og offentlige virksomheter.

Lønn etter gjeldende avtaler.

 

Ytterligere informasjon om stillingen finnes på: www.trondheim.kommune.no/stillingledig

Forespørsel om stillingen kan rettes til: Trondheim brann og redningstjeneste v/

Overbrannmester Sigbjørn Pareli Lyngdal tlf. 72547665 / 91672811

Leder Forebyggende Anna-Karin Sundberg tlf. 72547656

Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes Trondheim brann og redningstjeneste v/ Lisbeth Søraker.

Søknadsfrist: 26.01.2007

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann