Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

EN MEDARBEIDER MED HØYSKOLEUTDANNING

Arbeidsgiver: Drammensregionens brannvesen IKS
Søknadsfrist: 21.03.2007
 

Drammensregionens brannvesen IKS

 

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap, eid av Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Hovedstasjonen ligger i Drammen og har forebyggende- og beredskapsansvar i eierkommunene og er sekretariat for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing. Selskapet er også pådriver for arbeid med samfunnssikkerhet i eierkommunene. DRBV skal yte trygghet og sikkerhet til 130 000 innbyggere, og nesten 200 dyktige medarbeidere (hel- og deltid) fordelt på 6 brannstasjoner sørger for dette. Til å gjøre DRBV enda bedre trenger vi ny dyktig medarbeider. Utfordringen er å få DRBV til å være blant de ledende brannvesen i Norge og med et godt arbeidsmiljø – Hele tiden!!

 

Til en utfordrende og spennende jobb ved forebyggende avdeling i et av landets mest effektive og resultatorienterte brannvesen søker vi:

 

En medarbeider med høyskoleutdanning

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøyskole, annen relevant høyskole- utdanning eller særskilt utdanning på samme nivå.

Andre yrkesgrupper enn de rene brannfaglige vil være aktuelle for stillingen og ved manglende tilleggsutdanning må vedkommende være villig til å ta denne etter ansettelse.

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt på:

·                    Evne til samarbeid og læring.

·                    Gode kunnskaper i og erfaring fra bruk av IKT som verktøy

·                    Teamarbeid og selvstendig strukturert arbeid.

·                    Evne til å formidle kunnskap til andre.

 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte:

·                    Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter og andre risikoobjekter

·                    Motivasjons- og informasjonstiltak om forebyggende brannvern

·                    Ansvar for våre hjemmesider

·                    Brannforebyggende arbeid på overordnet nivå

·                    Andre oppgaver innenfor DRBVs virksomhetsområder

·                    Rådgivning og veiledning ovenfor eksterne samarbeidspartnere og interne saksbehandlere samt prosjektarbeid og prosjektledelse hovedsakelig innenfor bygningstekniske spørsmål

 

Kvinner og personer med fremmedkulturell bakgrunn oppfordres til å søke.

Tilsettingen skjer etter gjeldende lover og reglement. Lønn etter avtale.

 

Nærmere opplysninger v/ leder for tilsynsseksjonen, Per Døviken tlf.32 27 73 62/936 28280

 

Se også vår internettside: http://www.drbv.no

 

Skriftlig søknad med CV sendes Drammensregionens brannvesen IKS, Langesgt. 11, 3044 Drammen innen 21.03.2007.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann