Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER FOR 110-SENTRALEN

Arbeidsgiver: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Søknadsfrist: 01.04.2007
 
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) har til sammen 135 ansatte, er organisert som et interkommunalt selskap, hvor kommunene Alvdal, Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Elverum er eiere. MHBR forvalter brann- og redningstjenesten i eier kommunene og har en beredskapsstyrke i hver kommune. I tillegg er vi vertskommune for 110-sentralen i Hedmark og IUA Østerdal region.
 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS søker etter leder for 110-sentralen i Hedmark

 

MHBR søker etter leder for 110-sentralen i Hedmark. MHBR består i dag av 4 avdelinger, beredskap, forebyggende, kompetanse og 110. Det er i dag 6 eierkommuner til selskapet og hovedstasjonen og administrasjonen er plassert i Elverum.

 

110-sentralen betjener i dag 21 kommuner i Hedmark. Sentralen er bemannet med leder, 10 operatører og 1 servicemedarbeider på trygghetsalarmer i 50 % stilling. Sentralen har som primær oppgave å ta i mot og formidle nødmeldinger, trygghetsalarmer, etc. i alle tilknyttede kommuner.

 

Vi søker etter en person som har følgende kvalifikasjoner:

Ø      Er handlekraftig, utviklingsorientert og strukturert

Ø      God budsjettforståelse

Ø      Gode lederegenskaper

Ø      God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ø      Gode samarbeidsevner

Ø      God dataforståelse

Ø      Dimensjoneringsforskriftens krav til å inneha overordnet vakt

 

Videre er det ønskelig at den som ansettes har teknisk bakgrunn, gjerne i form av teknisk utdannelse.

 

Den som tilsettes må kunne tjenestegjøre som alarmsentraloperatør, og må være villig til å ta nødvendige kurs ved Norges brannskole. Stillingen er tillagt 5-delt overbefalsvakt.

 

Lønn etter avtale.

 

Søknadsfrist: 1. april 2007.

 

Spørsmål rettes til:
Brannsjef Nils-Erik Haagenrud på tlf. 909 85 642 – 62 43 32 32 eller

Avdelingsleder Odd Jonny Brænd på tlf. 951 78 108 – 62 43 32 19


Søknad med kortfattet CV sendes:
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, Kirkevegen 75, 2409 Elverum

post@mhbr.no

 

Søknadspapirer returneres ikke.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann