Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

TILSYNSPERSONELL

Arbeidsgiver: Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 22.03.2007
 

Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB) er en av sektorene i MOVAR IKS. MIBs administrasjon er plassert på den nye Moss brannstasjon som ble tatt i bruk våren 2004. Fra 2008 vil ca. 90 medarbeidere i MIB arbeide med oppgaver innen brann, redning og brannforebygging i en region med mer enn 66 000 innbyggere. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no. Ønsker du å få vite mer om MOVAR IKS, finnes opplysninger på www.movar.no.

 

MIB er i utvikling og vi trenger flere medarbeidere. Til Forebyggende avdeling søker vi

 

TILSYNSPERSONELL

 

Sentrale arbeidsoppgaver for tilsynspersonell vil være:

 • Tilsynsarbeid i henhold til HMS- og brannlovgivningen
 • Delta i brannteknisk byggesaksbehandling
 • Delta i MIBs brannforebyggende informasjons- og motivasjonsvirksomhet
 • Delta som instruktør ved kurs og øvelser som gjennomføres av MIB
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende arbeid

Vi tilbyr:

 • En spennende hverdag med varierende arbeidsoppgaver
 • Faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Mulighet til arbeide både selvstendig og i team
 • Ansatte har anledning til å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte.

Den (de) som ansettes:

 • Kan ha utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller utdannelse som angitt i "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 7-6 (branninspektør). Eventuelt manglende tilleggsutdannelse må søker være villig til å ta etter ansettelse.
 • Skal inneha gyldig førerkort klasse B
 • Bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bør ha gode IKT-kunnskaper
 • Skal ha tilfredsstillende helse (godkjent attest må fremlegges før tilbud om ansettelse)
 • Skal kunne fremlegge politiattest før tilbud om ansettelse
 • Skal være personlig skikket for stillingen

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

 

Send søknad med kortfattet CV til e-post: mib@brann.movar.no eller til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Tykkemyr 2, 1597 Moss.

 

Søknadsfrist er 22. mars 2007.

 

For mer informasjon kontakt:

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann