Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

RÅDGIVER/UNDERVISNINGSSTILLING

Arbeidsgiver: Norges brannskole
Søknadsfrist: 30.05.2007
 

NORGES BRANNSKOLE 

 

 

Rådgiver/undervisningsstilling – Nytt nødnett - 2-årig engasjement

 

Stortinget har besluttet å etablere et nytt, digitalt radionett for landets nød- og beredskapsetater. Kjernebrukerne er politiet, brannvesenet og helsevesenet, men andre brukergrupper er også aktuelle. For brannvesenet og 110-sentralene ivaretas arbeidet med realiseringen av det nye nødnettet gjennom en prosjektorganisasjon under ledelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Norges brannskole har en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av opplæringen i bruk av det nye nettet. Skolen søker i denne forbindelse etter en ny prosjektmedarbeider som kan ivareta alle forhold knyttet til opplæringen.

 

Opplæringen for 110-sentralene vil hovedsakelig skje på Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern.  Arbeidssted vil derfor være delt mellom Norges brannskole i Tjeldsund og Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern. Det må derfor påregnes betydelig reisevirksomhet.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

-          delta i planlegging, gjennomføring og videreutvikling av opplæring knyttet til det nye nødnettet

-          delta i øvrige undervisningsoppgaver ved Norges brannskole, med hovedvekt på samband og kommunikasjon.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

-          yrkesutdanning for brannkonstabel og alarmoperatør

-          pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra pedagogisk virksomhet

-          erfaring fra brannvesen/110-sentral og beredskapsarbeid

-          grunnleggende muntlige og skriftlige engelskkunnskaper

-          god erfaring med bruk av IKT-verktøy

 

Personlig egenskaper:

-          gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

-          strukturert og selvstendig

 

Ansettelsesvilkår

-          stillingen er tidsbegrenset til 2 år

-          innplasseres som rådgiver, kode 1434, ltr 39-66

-          tiltredelse etter avtale

-          den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres

 

Nærmere opplysninger får du ved å ta kontakt med direktør Einar Pedersen, tlf 911 79 986 eller fung seksjonssjef Karl Erik Arnesen, tlf 76919077.

 

For begge stillingene tilbyr vi:

-          Positivt, engasjert og flerfaglig miljø

-          Utfordrende hverdag med stor grad av selvstendighet

-          Fleksibel arbeidstid/IA-bedrift 

-          Gode muligheter for personlig utvikling

-          Medlemskap i Statens Pensjonskasse

-          Fra bruttolønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse

-          Tilskudd til dekning av flytteutgifter

-          Hjelp med å skaffe bolig

For stillingene gjelder vilkår etter Tjenestemannsloven og gjeldende avtaler og regelverk.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn til å søke.

 

Søkere bes søke elektronisk via www.jobbnord.no.  Søknadsfrist 30. mai 2007.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann