Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 22.06.2007
 

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca 60 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker nå etter nye avdelingsledere som vil være sammen med oss og arbeidet mot dette målet.

 

Avdelingsleder Beredskap (stilling nr. 197/07)

100% fast stilling.

 

Vi søker etter en avdelingsleder som tilfredsstiller regelverkets krav til kompetanse. Solid erfaring fra beredskapsrelatert arbeid kan kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner.

 

Oppgaver og egenskaper:

Som avdelingsleder vil dine viktigste oppgaver være rettet mot å utvikle, samordne og koordinere avdelingens virksomhet. Som avdelingsleder har du det daglige fag-, personal- og budsjettansvar etter delegerte fullmakter fra brannsjefen. Avdelingsleder rapporterer til brannsjefen, og inngår i brannvesenets lederteam.

 

Vi vektlegger følgende egenskaper:

·         Evne til kommunikasjon og samarbeid.

·         Evne til faglig utvikling, omstilling og nytenkning.

·         Evne til å etablere, utvikle og ivareta relasjoner med andre.

 

Avdelingslederne inngår i en overordnet vaktordning (hjemmevakt).

Generelt:

·         Ålesund brannvesen KF har få kvinnelige ansatte. Vi oppfordrerer derfor kvinner med den rette bakgrunnen til å søke stillingene.

·         Førerkort kl B er en betingelse. Siden begge stillingene inngår i overordnet vakt, er det også ønskelig med sertifikat for utrykningskjøring.

·         Lønn etter avtale. God pensjonsordning.

 

For nærmere opplysninger, kontakt brannsjef Geir Thorsen, tlf 70163215, eller via e-post

Søknadsfrist: 22. juni 2007.

 

Vi ser helst at du bruker elektronisk søknadsskjema, https://min.e-kommune.no/alesund/veiledere/ . Vi bistår gjerne med veiledning om du skulle trenge det.

Eventuell papirsøknad – på kommunens skjema – sendes Ålesund kommune, Serviceboks 21, 6025 Ålesund.

 

Generelt:

  • Det skal sendes én søknad for hvert stillingsnr. det søkes på.
  • Det skal ikke sendes inn papirkopier av vitnemål og attester sammen med skriftlig søknad; disse skal først framvises i forbindelse med et eventuelt intervju.  Søker kan også bli bedt om å sende inn rettkjent dokumentasjon i forkant av intervjuet.
  • Bekreftelsesbrev på mottatt søknad sendes ut rundt dato for søknadsfrist.
  • Søkers navn vil normalt bli offentliggjort i postjournal og søkerliste.  Kommunen kan vurdere om unntak fra offentlighet kan innvilges etter nærmere begrunnelse.
  • Lønn for stillinger som omfattes av hovedtariffavtalens kap. 4: Se internettsida vår under ”Ledig stilling”.  For stillinger som ikke omfattes av dette kapittelet gjelder lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner/lokal lønnsavtale for Ålesund kommune.
  • God pensjonsordning i KLP med 2% innskudd av lønn.
  • 6 måneders prøvetid for faste stillinger.
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann