Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VARABRANNSJEF/BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Lillesand kommune
Søknadsfrist: 01.06.2003
 
Vi har ledig stilling som Varabrannsjef/branningeniør

Brann- og redningstjenesten i Lillesand består av 16 deltidsansatte utrykningsmannskaper i tillegg til den administrative- og faglige ledelse.

Arbeidsoppgavene fremgår av kommunens brannordning og vil bla. være:
* Å lede det brannforebyggende arbeid ved å utføre brannsyn, saksbehandling, utvikling, undervisning og kampanjer.
* Lede og planlegge beredskapstyrken sammen med brannmesteren og drive ettersyn og vedlikehold av brannvesenets materiell og utstyr.
* Delta i 4-delt overbefalsvakt.

Kvalifikasjoner og vektlegging:
* Branningeniør eller tilsvarende relevant utdanning, jfr. utdanning og kvalifikasjoner i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-7 - leder forebyggende og § 7-8 - leder beredskap. Tilfredsstilles ikke forskriftens § 7-8 – leder berdeskap, anmodes det likevel å søke i det stillingen kan tilpasses brannmesterens oppgaver innen beredskapsledelse. Søker må imidlertid inneha eller være villig til å ta befalsutdanning trinn 3.
* Gode lederegenskaper og evne til veiledning.
* Godkjent helse- og politiattest.
* Gode IT kunnskaper
* Førerkort min kl. B med krav om kompetanse for kjøring av utrykningskjøretøy.
* Bostedsadresse – forspenningstid overordnet vakt jfr. § 5-6 - max 20 min
* Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Forbehold:
Det tas forbehold om organisatoriske endringer og eventuelt interkommunalt samarbeid.

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale. Overbefalsvakten godtgjøres etter særavtale for branntjeneste. Tilsettingen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffer og reglement, herunder 2% pensjonsinnskudd i den kommunale pensjonskasse KLP.

Nærm. oppl. fås v/henv. til brannsjef Erland Dyrstad tlf. 37261604 eller e-mail: erland.dyrstad@lillesand.kommune.no

Søknadskjema se under.
Søknad vedl. attester og vitnemål sendes innen 01.06.03
til Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Søknadsskjema Stilling

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann