Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØRER

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 20.08.2007
 

Branninspektører

Forebyggende avdeling

 

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal bidra til å redusere brannskadene i medlemskommunene, og holde disse på et lavt nivå.

 

Dersom du ønsker å være med på denne utfordringen er det nå ledig stilling som branninspektør ved forebyggende avdeling. Dette vil gi deg muligheten for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, å sikre liv og verdier for samfunnet

 

Til vår forebyggende avdeling og tilsynsseksjonen søker vi:

 

Branninspektører i fast stilling.

 

Stillingsomtale:

 

Arbeidsoppgaver

·         Saksbehandling og tilsynsarbeid iht. HMS- og brannlovgivningen

Arbeidet består av å gjennomføre tilsyn og kontrolloppgaver i større og mindre virksomheter. Denne oppgaven vil kunne gi deg gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. Vi ønsker å bidra til din karriereutvikling gjennom intern opplæring og praktisk arbeid med tilsyn og kontrolloppgaver.

Våre tilsyn og kontrolloppgaver er lagt opp til at de skal være systemrettet, objektivt, motiverings- og orienteringsrettet. De fleste av våre tilsyn har som hovedmål å påse at eiere og brukere av særskilte brannobjekter er sikret mot brann etter gjeldende bestemmelser, og at forhold som har betydning for redningsoppgaver og slokking av branner er ivaretatt..

 • Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunenes innbyggere.
 • Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde
 • Noen oppgaver må unntaksvis påregnes utført på kveldstid og helg

Kvalifikasjoner

Søker må mint tilfredsstille kompetansekravene i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, § 7-6.

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:

§      utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
§      yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I, eller
§      fagutdanning som feiersvenn

På bakgrunn av en helhetsvurdering av bemanningen i tilsynsseksjonen, med hensyn til ønske om variert kompetansebakgrunn, vil det bli vektlagt å få kandidater med yrkesutdanning som brannkonstabel eller høyskoleutdanning.

 

Det vil forøvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode kunnskaper i- og erfaring i bruk av IKT som verktøy
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til nytenking
 • Erfaring fra beredskapsrelatert arbeid er en fordel.
 • Engasjement
 • Personlig skikkethet

For å få en jevnere kjønnsfordeling i brannvesenet vil kvinnelige søkere prioriteres under ellers like vilkår

 

Ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

 

 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.
 • Arbeidssted for tiden ved avdelingens kontorer på Stavanger- eller Sandnes brannstasjon.
 • For stillingene gjelder at man må ha førerkort for bil, klasse B.

Spørsmål

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Ståle Fjellberg, tlf: 51502340 / 48160457.

 

Søknadsfrist:

Søknad med avskrift av vitnemål og attester sendes Brannvesenet Sør - Rogaland, Jærveien 107, 4318 Sandnes innen 20.08.2007.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann