Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ALARMSENTRALOPERATØR

Arbeidsgiver: Skien brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 14.10.2007
 

110-Telemark er et interkommunalt samarbeid i henhold til Kommunelovens § 27 med Skien kommune som vertskommune fra 1. januar 2004. Som vertskommune har Skien ansvaret som arbeidsgiver.

 

Det er ledig fast 100 % stilling som alarmsentraloperatør med skift/ turnus-ordning.

 

Stillingsbeskrivelse

Ansvarsområde:

·      Ta imot og formidle alle inngående alarmer og henvendelser til rette vedkommende i henhold til gitte instrukser og etter beste faglige skjønn.

·      Følge opp og kontrollere at det aksjoneres overfor alle utgående formidlinger, alarmeringer og andre iverksatte aksjoner/informasjoner.

·      Sørge for den nødvendige løpende kontakt med ansvarshavende ved alle typer aksjoner, innsatser, hjelpetjenester o.l.

·      Være oppdatert og kontrollere i henhold til rutiner alt utstyr, programmer, planer mm. som tilligger alarmsentralen.

 

Hovedarbeidsområde:

·      Betjene og rettlede publikum ved alle typer henvendelser

·      Betjene alle alarmeringsenhetene, inkl. rutinemessig kvalitetssikring

·      Betjene sentralbord, radiosamband og alt annet kommunikasjons- og sambandsutstyr

·      Følge med og betjene alt overvåkningsutstyr og alle overvåkningsordninger som er lagt til alarmsentralen

 

Rapporterer til:

            Daglig leder av alarmsentralen, og i dennes fravær «Overbrannmester - alarmsentral».

 

Stedfortreder for:

            Ingen

 

Stillingens stedfortreder:

            Den andre alarmsentraloperatøren.

 

Stillingen

Stillingen krever gode evner til kundebehandling og service, gode evner og interesse for håndtering av «stressende» situasjoner og IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

 

Kvalifikasjonskrav

Fortrinnsvis utdanning som ”operatør på nødalarmeringsentral” i henhold til Kvalifikasjoner i henhold til «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» § 7-5 , hvilket vil si:

Kvalifikasjoner som «røykdykker og kjemikaliedykker»

Yrkesutdanning som brannkonstabel

Befalsutdanning ved Norges brannskole beredskapsutdanning trinn I

Minst 5 års erfaring fra brannvesen
Norges brannskoles kurs for alarmsentraloperatører.
Grunnleggende kunnskaper i ”Windows”, med mer.
Bilsertifikat kl. B

 
Betingelser
Stillingen innebærer normalt helkontinuerlig skift med gjennomsnitt 33,6 t/uke arbeidstid i 6-skiftordning, hvor skiftplanen avgjøres etter drøftinger i henhold til ordinære regler, men stillingsinnehaver kan beordres til annen tjeneste, f.eks. «dagtjeneste» tekniske- , forebyggende- eller andre oppgaver.
 

Lønn 303.700.- pluss skift og ulempetillegg. Pensjonsbetingelser: I h. t. regler for Skien kommunale pensjonskasse

 

Stillingen er ledig med tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: 14. oktober 2007.

 

Søknader skal minst inneholde:

¨      søknad

¨      utfylt søknadsskjema, - som fås ved henvendelse til Marit Rüppel

¨      kopi av dokumenter som viser fullført utdannelse

¨      (andre dokumenter vil intervjuutvalget be om dersom det finner det formålstjenlig)

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til konst. branninspektør Henrik S. Brokke.
www.skien.kommune.no
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann