Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Kristiansand brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 03.10.2007
 

Branningeniører/inspektører

Forebyggende avdeling

 Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Hovedmålsetningen er å forebygge tap av liv, helse, miljø og materielle verdier som følge av brann.

For å møte denne utfordringen trenger vi flere motiverte medarbeidere på laget. Du vil få utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, et trygt og robust samfunn for alle.

 Til vår forebyggende avdeling søker vi 2 branningeniører og 1 branninspektør i fast stilling.

Stillingsomtale:

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og tilsynsarbeid iht. HMS- og brannlovgivningen
 • Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunens innbyggere.
 • Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde

Tilsynsarbeidet er i hovedsak systemrettet med en motiverende og orienterende del. Hovedhensikten er å sjekke ut at eiere/brukere av særskilte brannobjekt er sikret i tråd med gjeldende lovverk, og at beredskapsmessige forhold er ivaretatt.

Brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid er i stor grad rettet mot forebyggelse av brann, samt opplæring i rett reaksjon hvis brann skulle oppstå. Dette for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Arbeidet er rettet mot kommunens innbyggere generelt og utsatte grupper spesielt.

For tiden utredes sammenslåing av flere brannvesen i regionen. En eventuell sammenslåing kan medføre endring/utvidelse i arbeidsoppgaver.

 Kvalifikasjoner

For branningeniørstillingene kreves:
 • Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå

For branninspektørstillingen kreves:
 • Yrkesutdanning som brannkonstabel i heltidsbrannvesen, samt beredskapsutdanning trinn 1.

Felles for stillingene:
 • Førerkort for bil, klasse B
 • Kurs i forebyggende brannvern ved Norges brannskole (kurset kan om nødvendig gjennomføres etter tiltredelse og dekkes da av etaten)

 Det vil forøvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode kunnskaper i- og erfaring med bruk av IKT som verktøy
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Strukturert og målrettet
 • Erfaring fra beredskapsrelatert arbeid er en fordel
 • Personlig skikkethet og godt humør

Kvinner oppfordres til å søke.

 Vi kan tilby

 • Lønn etter avtale
 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av de til en hver tid gjeldende lover og avtaler
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Uniformsgodtgjørelse

 Spørsmål

Spørsmål om stillingene kan rettes til:
 • avdelingsleder Jan Røilid, tlf: 98244800, eller
 • branningeniør Knut Berg Bentsen 98244802

 Søknadsfrist:

Søknad sendes elektronisk via www.kristiansand.kommune.no innen 03.10.2007.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann