Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FAGANSVARLEG BRANN

Arbeidsgiver: Årdal kommune
Søknadsfrist: 15.01.2008
 

FAGANSVARLEG BRANN

 

I Årdal kommune er det ledig 100% stilling som fagansvarleg brann for tiltreding snarast råd.

 

Ansvarsområde:

 • Oppgåver i høve til Brannlova med tilhøyrande forskrifter
 • Hjelpa tenesteområde, institusjonar og bedrifter med øvingar og anna førebyggande arbeid
 • Undervisning og opplæring innanfor fagområdet
 • Gje råd i byggesaker i branntekniske spørsmål
 • Sløkke- og redningstenesta i Årdal vert utført av bedriftsbrannvernet ved Hydro Aluminium, Årdal Verk.  Fagansvarleg brann deltek i 4-delt overordna vakt
 • Fagansvarleg brann må elles utføra arbeidsoppgåver etter tilvising frå leiaren for tenesteområde Kommunalteknikk
 • Varabrannsjef

Stillinga vil sortera direkte under leiaren for tenesteområde Kommunalteknikk/brannsjef.

 

Me ynskjer:

Ingeniør med 3-årig ingeniørhøgskule og tilleggsutdanning innan brann- og skadevern.  Syner elles til Dimensjoneringsforskrifta §7-6.  Søkjar må ha/rekna med å måtta gjennomgå naudsynte kurs ved Noregs Brannskule.  Søkjar må kunna disponera eigen bil i arbeidet.  Det vil verta lagt vekt på røynsle innan arbeidsområdet.

 

Me tilbyr:

 • Løn etter avtale
 • Hjelp til å skaffa bustad
 • Dekking av flytteutgifter etter reglement
 • Gode høve til kurs/etterutdanning

Opplysningar om stillinga får du hjå leiaren for tenesteområde Kommunalteknikk/Brannsjef, tlf. 57665121 eller fagansvarleg brann, tlf. 57665127.

 

Søknad med kopi av vitnemål og attestar til Årdal kommune, Postboks 40, 6881 Årdalstangen eller postmottak@ardal.kommune.no innan 15. januar 2008.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann