Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 01.03.2008
 

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak, eid av Ålesund kommune. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca 60 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker nå etter nye medarbeidere som vil være sammen med oss og arbeide mot dette målet. Bli en av oss !

 

Branningeniør (arkivsak 08/732)

 

100% fast stilling for snarlig tiltredelse, Forebyggende avdeling.

 

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Hovedmålsetningen er å forebygge tap av liv, helse, miljø og materielle verdier som følge av brann.

 

For å møte denne utfordringen trenger vi en motivert medarbeider på laget. Du vil få utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap, som jobber for et meningsfylt mål.

 

Vi søker etter en person med følgende:

 

Kvalifikasjoner:

·         Brann- eller bygningsteknisk utdanning fra ingeniørhøgskole eller teknisk høgskole.

·         Relevant yrkeserfaring.

·         Erfaring i/kjennskap til risikovurdering og brannteknisk analyse.

·         Muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

 

Personlige egenskaper:

·         Branningeniør med erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet.

·         Annen bakgrunn/erfaring vil også kunne vurderes.

·         Kunne arbeide både selvstendig og i team.

·         Kreativ, positiv og serviceinnstilt.

 

Arbeidsoppgaver:

·         Tilsynsarbeid, saksbehandling, samt informasjon og veiledning innen brannvern.

·         Stillingene inngår i et team ved avdelingen og kan i tillegg bli pålagt andre oppgaver ved enheten.

·         Datateknologi er nødvendig arbeidsredskap.

 

Vi kan tilby

·         Gode arbeidsvilkår med fleksitid

·         Godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø

·         Gode utviklingsmuligheter

·         En spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver

·         Bedriftshelsetjeneste

·         Konkurransedyktig lønn.

 

Søker må kunne legge fram godkjent politiattest før endelig ansettelse.

 

For nærmere opplysninger, kontakt leder forebyggende avdeling Johnny Stølen, tlf 70 16 32 24 / 915 12 225.

Søknadsfrist: 1. mars 2008..

 

Vi ber om at søknaden sendes elektronisk, se www.alesund.kommune.no under ”Jobb i Ålesund kommune”.  Ev. papirsøknad sendes Ålesund kommune, Serviceboks 21, 6025 Ålesund.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann